İnanç

Şefaat Üzerine

Şefaat Üzerine 196 Sayfa
Yazar : M.Hadi Esedi - Murtaza Mutahhari - Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

Bu kitap ilk önce adademik çevrelerce tanınan M. Hadi Esed'i'nin konuyu genel olrak ele alıp değerlendirdiği makalesi, daha sonra Üstad M. Mutahhari'nin konuyu "adl-i İlahi" çerçevesinde değerlendirdiği makalesi ve daha sonra da konuyu değerli ve eşsiz "el-Mizan" tefsirinde başlı başına daha geniş ve derinlemesine işlemiş olan Allame TABATABAÎ'NİN makalesi sırala okurlara sunulmaktadır.

Şefaat konusuna farklı açı ve görüşlerden yaklaşan bu eser hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır

Şefaat Üzerine

13                           ŞEFAATİN ANLAMI
15                           KUR'ÂN'DA ŞEFAAT
19                           Şefaati Reddeden Ayetlerin Anlamı
19                                                              1- Nimete Nankörlük Edenler
20                                                              2- Şeytanı İzleyenler
21                                                              3- Kıyamet Gününü Yalanlayanlar
21                                                              4- Dinlerini Oyun ve Eğlence Yerine Koyanlar
21                                                              5- Zalimler
22                                                              6- Müşrikler
25                           HADİSLERDE ŞEFAAT
33                           ŞEFAATLE İLGİLİ GÖRÜŞLER VE ELEŞTİRİLER
33                           Şefaatle İlgili Görüşler
43                                                        Cevap:
46                                                        Üçüncü Eleştiri:
47                                                        Cevap:
48                                                        Dördüncü Eleştiri:
49                                                        Cevap:
51                                                        Beşinci Eleştiri:
52                                                        Cevap:
37                           Şefaatle İlgili Eleştiriler ve Cevapları
38                                                                       Birinci Eleştiri:
38                                                                       Cevap:
43                                                                       İkinci Eleştiri:
53                           Sonuç
55                           DÜNYA İŞLERİNDE ŞEFAATİN ETKİSİ
55                                                                  Dünyevî İşlerde Dirilerden Şefaat Dilemek
57                                                                  Dünyevî İşlerde Ölülerden Şefaat Dilemek
57                                                                                                                 İbn-i Teymiyye'nin Görüşü
63                                                              1- Şefaat Eden Kimseler
65                                                                                      a) Peygamberler
66                                                                                      b) Melekler
67                                                                                      c) Müminler
67                                                                                                  Şefaatin Şartı
70                                                              2- Şefaat Edilen Kimseler
70                                                                                        a) Günahkâr Müminler
75                                                                                        b) Cehenneme Girecek Olan Müminler
77                                                              3- Şefaat Edilmeyen Kimseler
78                                                                                           a) Kâfirler
80                                                                                           b) Mürtetler
81                                                                                           c) Müşrikler
82                                                                                           d) Faiz Yiyenler
82                                                                                           e) Allah ve Resulüne Karşı Gelenler
83                                                                                           f) Yalanlayanlar ve Müstekbirler
84                                                                                           g) Münafık Erkek ve Kadınlar
84                                                                                           h) Kasıtlı Olarak Bir Mümini Öldürenler
84                                                                                           i) Zalimler
85                                                                                           j) Suçlular
85                                                                                           k) Kötü İş Yapanlar
85                                                                                           l) Tartıları Hafif Gelenler
89                               ŞEFAAT
90                               Ortaya Çıkan Sorun ve İtiraz
92                                                              Hukuk Devletini Zayıflatan Etkenler
95                               Şefaatin Türleri
96                                                 Kanunun Etkisiz Bırakılması
100                                                 Kanunun korunması ve Yürürlükte Tutulması
101                                                 Önderlik Şefaati
107                                                 Mağfiret Şefaati
107                                                                   Rahmetin Cazibesi
108                                                                   Arı Kılma, Temizleme İlkesi
109                                                                   Selâmet İlkesi
110                                                                   Kapsayıcı ve Genel Rahmet
111                                                                   Mağfiret ve Şefaat İlişkisi
113                               Şefaatin Şartı
116                               Şefaat Allah'a Mahsustur
119                               Tevhit ve Velileri Vesile Kılma
120                               İtirazların Cevabı
125                               KUR'ÂN'DA ŞEFAAT
132                               Şefaat Nedir?
141                               Şefaatle İlgili Problemler ve Yanıtları
156                               Şefaat Edilen ve Şefaat Eden Kimseler
156                                                                      Kimler Hakkında Şefaat Edilecek?
162                                                                      Kimler Şefaat Edebilecek?
165                               Şefaatle İlgili İki Husus
165                                                           Şefaat Neyle İlgilidir?
166                                                           Şefaat Ne Zaman Fayda Verir?
169                               HADİSLER IŞIĞINDA ŞEFAAT
187                               FELSEFÎ AÇIDAN ŞEFAAT
191                               SOSYOLOJİK AÇIDAN ŞEFAAT

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar