İnanç

Berzah Alemi

Berzah Alemi 157 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : M. Muhammedî İştihardî

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur:

Gerçekten kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Başka bir rivayette de İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Ben sizin hakkınızda berzah âleminden korkuyorum.

Birisi: "Berzah âlemi de nedir?" diye sorduğunda İmam:

"Berzah âlemi, ölümden kıyametin kopma anına kadar sürecek olan kabir hayatıdır." buyurmuştur.

Diğer bir rivayette de Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Gerçekte kabir, ahiretin ilk konağıdır. Eğer insan bu konakta kurtulursa, ondan sonraki olaylar daha kolay olacaktır. Eğer bu konakta kurtulamazsa, ondan sonraki olayların sıkıntısı ondan daha az değildir.

Yine Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Her kim ölürse onun kıyameti kopmuştur.

************************

Kitap teferruata girmemiş ve aşağıdaki beş bölümden oluşmuştur:

1. Ölüm Sarhoşluğu ya da Berzah Âlemine Geçişin Zorlukları

2. Berzahın Anlamı, Görünümü ve Kur'an Açısından Berzah

3. Berzah Âleminin Bazı Özellikleri

4. Rivayetlerde Berzahın Özellikleri

5. Berzah Âlemiyle İlgili 37 Hikâye

Berzah Alemi

21                                          1- Abid Bersisa’nın Hikâyesi
23                                          2- Kırma, Söylemiyorum!!!
24                                          3- İmam Humeyni'nin (r.a), Ölümün Zor Anlarına Dikkat Çekmesi
24                                          4- Azrail’in, Ölüm Anında Mümin ve Kâfire Görünen Çehresi
25                                          5- Azrail’in Fırsat Vermemesi
26                                          6- Zahidin Ölüm Anında Acı Acı Âhlaması
27                                          7- Üç Kişinin Ruhunun Şiddetli Bir Şekilde Alınacağına Dair
28                                          8- Ölüm Anında Bir Gencin Dilinin Tutulması ve Açılması
29                                          9- Azrail’in Üstün Gücü ve Namaz Kılan Kişiye Telkini
31                                          10- Ölümün Pençesinden Kaçmak
32                                          11- Zevk ve Sefaya Dalmış Birinin Ölüm Anındaki Hezeyanları
33                                          12- Ehlibeyt'i Savunan Şairin Can Çekişme Anı
35                                          13- Gaflet Halindeki Cahillerin, Ömürlerinin Son Demlerinde Kurtulma İhtimalleri
36                                          14- Azrail’in, Mümin Birisiyle Samimi Bir Şekilde Karşılaşması
37                                          15- Ölüm Anında Takvalı Mümine Ulaşan Sevap
38                                          16- Bir Peygamberin İki Farklı Ölüyle Mülakatı
39                                          17- Ölüm Anında Saçma Sapan Konuşmak
39                                          18- Fuzayl’ın Öğrencisinin Kötü Akıbeti
40                                          19- Ehlibeyt Dostlarının Ölüm Anındaki Rahatlıkları
42                                          20- Hz. Ali’nin, Ölülerin Zor Anlarında Onlarla Birlikte Olması
43                                          21- Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hadisiyle Alay Eden Kimsenin Cezası
43                                          21- Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hadisiyle Alay Eden Kimsenin Cezası
45                                          22- İmam Hüseyin'in (a.s), Ayetullah Hâirî’nin Ömrünün Uzamasındaki Rolü
47                                          23- Ölüm Anında Azrail’in Mümine Şefkati
49                                          24- Hz. Ali’nin Düşmanının Ölüm Anındaki Azabı ve Üzüntüsü
49                                          25- Liyakatli İnsanlar İçin Ölüm Misali
51                                          26- Ehlibeyt Takipçilerinin, Ömürlerinin Son Anlarındaki Sevinçleri
52                                          27- Kurtuluş İçin Telkin Duası
53                                          28- Ölüm Anında Korku ve Ümidin Değeri
54                                          29- Telkinin Kurtuluş Bahşeden Sonucu
55                                          30- Kâfirin, Cenazesini Taşıyanlarla Konuşması
56                                          31- Kabrin, Mümin ve Kâfirle Konuşması
58                                          32- Mümin ve Kâfirin Ölüm Anındaki Durumları
58                                          33- Müminin Ölüm Anındaki Kerameti
59                                          34- Ölünün Ruhunun, Tabut Üzerindeki Feryadı
60                                                           Berzahın Anlamı
61                                                           Berzah Âleminin Görünümü
63                                                                                        Kur'ân ve Hadislerde Berzah Âleminin Uykuya Benzetilmesi
64                                                           Kur'ân Açısından Berzah
66                                                                                      Beş Ayet-i Kerimenin Hadislerle İncelenmesi
71                                       1- İman ve Küfür Açısından Farklı Kişilerin Berzahta Nasıl Olacakları
73                                       2- Kabirde, Nekir ve Münker Adlı İki Meleğin Suali
74                                                                                             İnsana, Ölümünden Sonra Sorulacak Sorular
76                                       3- Kabrin Sıkması
80                                                          Kabrin Sa’d İbn Muaz’ı Sıkması Hikâyesi
82                                                          Kabir Sıkmasını Gerektiren Sebepler
83                                                          Kabir Sıkmasının Azalmasını veya Ortadan Kalkmasını Gerektiren Etkenler
88                                       4- Anlamsız Dönüş Temennisi ve Telafi Etme Arzusu
90                                       5- Berzahî Ruhların Bu Dünyayla İrtibatı
93                                                                                    Ölülerin, Kendi İyi Amellerinden Faydalanmaları
97                                                                                    Ölüye Bağışlanan Ameller
98                                                                                    Hz. Ali’nin Ölülerle İrtibatı ve Yakınlığı
99                                                                                    Bir Arifin Vadiy-i Selâm’daki İrtibatı
108                                        1- Yalancının Berzah Âlemindeki Azabı
108                                        2- Berzah Âleminin Görünümü ve Beni Ümeyye’nin Meshi (Şekil/Tabiat Değiştirmesi)
109                                        3- Berzah Âleminde Allame Meclisi’nin Kurtuluşu
112                                        4- Kabir Azabından Bir Örnek
112                                        5- Cenazenin Üstündeki Köpek
114                                        6- Ayetullah Hâirî’nin (r.a) Kerbela’ya Özel İlgisi ve Berzah Âleminde Maksadına Ulaşması
115                                        7- Hz. Peygamber'in (s.a.a), Bedir’de Öldürülenlerle Konuşması
117                                        8- Hz. Ali’nin, Ka’b ve Talha’nın Cenazeleriyle Konuşması
117                                        9- Amelin, Berzah Âleminde Bir Köpek veya Güzel Bir Genç Suretinde Tecessümü
119                                        10- Evladın Salih Ameli ve Kabir Azabının Babadan Bertaraf Olması
119                                        11- Berzah Âleminin Haşir ve Neşirle Yoldaş Olması
120                                        12- Muaviye’nin Berzah Âlemindeki Azabı
121                                        13- İki Günah Sebebiyle İki Kişinin Çektiği Kabir Azabı
121                                        14- İbn Ziyad’ın Berzah Âlemindeki Azabı
123                                        15- Dünyaya Tapan Tağutların Berzah Âlemindeki Azaplarından Bir Detay
125                                        16- İbn Mülcem’in Berzah Âlemindeki Cezası
126                                        17- Hz. Peygamber (s.a.a) ve Fatıma Binti Esed’in Defni
128                                        18- Muhaddis Kummî ve Deve Sesi
128                                        19- Hacı Ağa Bozorg-i Tahranî’nin Sohbetinde
129                                        20- Hayvanların, Kâfirin Kabir Azabından Korkmaları
130                                        21- Cabir’in Babasının İlginç Rüyası ve Şehitlerden Birisinin Makamını Görmesi
131                                        22- Haccac’ın, Ölüm Anında ve Berzah Âleminde Gördüğü Azap
132                                        23- Niyeti Yüzünden Kadı’nın Gördüğü Kabir Azabı
133                                        24- Selman-i Farisî’nin Bir Ölüyle Sohbetinde, Ölümün ve Berzah Âleminin Keyfiyetini Anlatan Tablo
139                                        25- Hz. Ali'nin (a.s) Velayetini Kabul Etmeyen Kişinin, Berzah Âlemindeki Cezası
140                                        26- Müminlerin Vâdiy-i Selam’daki Ruhları
141                                        27- İmam Hüseyin'in (a.s) Katline Karışanların Berzah Âlemindeki Azapları
141                                        28- Kabirde Şuca’ Adlı Bir Yılan
142                                        29- Kâfirlerin Ruhlarının Berehut’ta Oluşları
144                                        30- Müminlerin Ruhlarının, Necef’te Vâdiy-i Selam’da Oldukları
144                                        31- Ölülere Yiyecek Göndermek
145                                        32- Hz. Ali'nin (a.s) Velayet ve Muhabbetinin Berzah Âlemindeki Batını
146                                        33- Hz. İsa'nın (a.s) Vasisinin İmam Ali (a.s) İle Mülakatı
148                                        34- Berzah Âlemindeki Bir Cenazeye Dair İlginç Bir Hadise
151                                        35- Nurdan Tabak ve Ölülerin, Çocuklarının Hayırlı Amellerinden Faydalanmaları
152                                        36- Ölülere Kur'ân ve Dua Okumanın Huzur Bahşeden Etkisi
154                                        37- Dostların İstiğfarlarının, Berzah Âlemindeki Zorluklardan Kurtulmaya Dair Etkisi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Hz. Fatıma’ya Ağıt

    Hakikatler tatlı olabildiği gibi de acı da olabilir; bizim fikir ve isteklerimizde çelişebilir ama bu acı haki ...
  • Tekfirci Vahabiler

    İslam'ın fikirsel tarihi iniş çıkışlar, değişimler, muhtelif teori, görüş ve düşüncele ...