Fıkıh

Doğru Ticaret ve Helal Kazanç

Doğru Ticaret ve Helal Kazanç 112 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Yalçın Bulut - Serkan Ünlü

“İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline”

Mutaffifin 1-3

Doğru Ticaret ve Helal Kazanç

14                                   Ticareti Terk Etmek
15                                   Tacir
15                                   Ticaret Adabı
17                                   Zorda Kalan Kimse İle Muamele Etmek
17                                   Pişman Olanın Malını Geri Almak
18                                   Bir Şeyi Verdiklerinde Eksik Ölçüp Tartmaktan Sakındırmak
20                                   Belli Olmayan Bir şeyi Almanın Mekruh Oluşu
20                                   Tüccarı Sadaka Vermeye Teşvik Etmek
20                                   Alışverişi Kolay Tutmak
21                                   Sıkı Pazarlığa Teşvik
22                                   Çene Çalmaktan Sakınmak
22                                   Çene Çalan ve Çene Çalmayan Kimseyi Eşit Tutmak
23                                   Müminin Müminden Kâr Etmesi
24                                   Facir Tüccarlar
24                                   Tacirin Doğruluğu
25                                   Tüccarın Yalancılığı
26                                   Malını Yeminle Satan Kimse
26                                   Ahiret Ticareti
29                                   Ahiret Tacirinin Allah Yanındaki Makamı
30                                   Ticaret, Mümini Allah’ın Zikrinden Alıkoymaz
31                                   Ticaret ve Din
33                             Vacip Alışverişler
33                             Müstehap Alışverişler
34                             Mekruh Alışverişler
35                             Mubah Alışverişler
35                             Haram Alışverişler
40                                                  Haram Alışverişlerle İlgili Bir Kaç Hüküm
42                             Alışverişte Müstehap Olan Hususlar
42                                                                   Satıcının Gözetmesi Müstehap Olan Hususlar:
42                                                                   Alıcının Gözetmesi Müstehap Olan Hususlar:
44                                                                   Alıcı ve Satıcı İçin Mekruh Olan Hususlar:
45                             Faiz (Riba)
47                                        Muamelede Riba
49                                        Borçta Riba
51                             Satıcı İle Alıcıda Aranan Şartlar
52                                                                    Konu İle İlgili Birkaç Mesele
53                             Satılan Malda ve Bedelinde Aranan Şartlar
54                                                                        Konu İle İlgili Birkaç Hüküm
54                             Vakfedilen ve Kiralanan Malın Satışı
56                                                                     Meyvelerin Alım Satımı
57                                                                     Muamele Çeşitleri
57                                                                                        Veresiye ve Peşin Alışveriş
59                                                                                        Selef (Selem) Satışı
60                                                                                                               Selef Muamelesinde Aranan Şartlar
61                                                                                                               Selef Muamelesinin Hükümleri
62                                                                     Muamelenin Bozulabileceği Durumlar
64                                                                     Akdi Fesheden Durumlarla İlgili Hükümler
66                                                                     Alışverişle İlgili Diğer Hükümler
69                                                                    Necis Şeylerin Alım Satımı
74                                                                    Bazı Kazançlarla İlgili Hükümler
76                                                                    Farz Ameller Karşısında Ücret Almak
77                                                                    Satranç ve Kumar Aletleri
77                                                                                              Satranç
78                                                                                              Kumar Aletleri
80                                                                    Ressamlık ve Heykeltıraşlık
81                                                                    Sihirbazlık, Göz Bağcılık, Medyumluk ve Cincilik
82                                                                    Talih Oyunları
83                                                                    Rüşvet
86                                                                    Gayrimüslimlerle Muamele
89                                                                    Muhayyerlik (Hıyâr) Hükümleri
89                                                                                                     1- Alışveriş Meclisinde Muhayyerlik
89                                                                                                     2- Kusurlu Olmaktan Kaynaklanan Muhayyerlik
90                                                                                                     3- Geciktirmeden Kaynaklanan Muhayyerlik
90                                                                                                     4- Şarttan Kaynaklanan Muhayyerlik
91                                                                                                     5- Görmekten Kaynaklanan Muhayyerlik
91                                                                                                     6- Aldatmadan Kaynaklanan Muhayyerlik
94                                                                                                     7- Muhayyerli Satış (Şartlı Satış)
95                                                                                                     8- Şarta Aykırı Davranmaktan Kaynaklanan Muhayyerlik
97                                                                    Muhayyerlikle İlgili Çeşitli Hükümler
100                                                                    Çek ve Senet Hükümleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar