İnanç

Doğrularla Birlikte

Doğrularla Birlikte 355 Sayfa
: Prof. Muhammed Ticani Yayınevi : Al-i Taha

Müslümanlardan hangisi, doğrularla birlikte olmayı istemez veya onlarla birlikte olmaya karşı meyilsizlik gösterebilir ki?

Bu kitapta okuyacağınız hususlar, benim şahsen yakin ettiğim ve gücüm yettiğince de başkalarına izah etmeğe çalıştığım şahsi görüşlerimdir. Ben, kimseyi görüşlerimi kabullenmeye zorlamak istemediğim gibi, bütün Müslüman kardeşlerimin görüşlerine de saygı duyuyorum. Zaten şüphesiz yegâne hidayet eden, Allah’tır ve Salih kulların velisi de O’dur.

Doğrularla Birlikte

53                                 Hangisi Haktır?
53                                                 1- Kur'an-ı Kerim'de İmamet
58                                                 2- Hz. Peygamber'in Sünneti'nde İmamet
70                                                                          1-Kur'an'ı Kerim'de Hz. Ali'nin Velayeti
74                                                                          2. Tebliğ Ayeti de Hz. Ali /a.s/'ın Velayetiyle İlgilidir
98                                                                          3- İkmal-i Din /Dini Kamil Kılmak/Ayeti de Hilafetle İlgilidir
106                                                                                                                                           İkmal-İndiği Din Ayeti'nin Arefe Günüine Dair Görüşün Tenkiti
130                                                                                                                                                                                                                 Konuyla İlgili Önemli Bir Ayrıntı:
165                                                   Birinci Kanıt:
166                                                   İkinci Kanıt:
180                                Birinci Delil:
181                                İkinci Delil:
182                                Üçüncü Delil:
183                                Dördüncü Delil:
184                                Beşinci Delil:
185                                Altıncı Delil:
185                                Yedinci Delil:
187                                              1- Hadisin, Sahih veya Uydurma Oluşu Konusunda Ashap Arasındaki İhtilaf:
189                                                                                                                         Ebu Hureyre'nin Kendisiyle Çelişkiye Düştüğü Diğer Bir Olay:
190                                                                                                                         Aişe ile İbn-i Ömer'in İhtilafı
191                                              2- Mezheplerin Sünnet-i Nebevi Hususundaki İhtilafları
193                                              3- Ehl-i Sünnet Ve Şia'nın Sünnet-i Nebevi Hususundaki İhtilafları:
193                                                                                                                       Birinci Sebep:
193                                                                                                                       İkinci sebep:
228 Humus
236 Taklit

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Aile Hukuku ve Ahlakı

    Her dönemin ve özellikle de yaşamakta olduğumuz mevcut dönemin önemli sosyal konularından birini ...
  • Ümit Sabahı

    Zuhur öncesi İslâm toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtile ...