İnanç

Ehl-i beyt Mektebinde Temel İnançlar c.2

Ehl-i beyt Mektebinde Temel İnançlar c.2 382 Sayfa
Yazar : Abdullah Turan Yayınevi : Al-i Taha

 Her inancın varlığının sürekliliği, onun bilimsel olarak açıklanmasını, zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o inancı doğru bir şekilde öğrenmeleri, onların en doğal, en tabii haklarıdır. Bu ise o inancın içeriğini ortaya koyan, bizzat o inanca sahip olan kimseler tarafından kaleme alınan yazılı eserler olmadan, imkânsız olduğuna göre, bu tür eserlerin yazılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya çıkmaktadır.
Bu eserde Ehl-i Beyt Mektebi’nin inanç esasları olan, Tevhit, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları incelenmiştir.

Ehl-i beyt Mektebinde Temel İnançlar c.2

13                                      Beşerin İlahi Öndere Olan İhtiyacı İmameti Zorunlu Kılıyor
17                                      İlahi Lütuf İmameti Gerektirir
19                                      İmamet Konusunun Akli Yönden Tartışıldığı İki Hadis
25                                       Kur'an'da İmamet
26                                                        1- Hz. İbrahim'in İmamet Makamına Tayin Edilişi
27                                                        2- Bazı Peygamberlerin Allah Tarafından İmamet Makamına Getirildiğini Açıklayan Ayetler
29                                                        3- Her Ümmetin Bir De Hidayetçisi Olduğunu Belirten Ayet
35                                                              Birinci Delil
35                                                                           İnzar Ayeti
41                                                              İkinci Delil
41                                                                           Velayet Ayeti
48                                                              Üçüncü Delil
48                                                                              Tebliğ Ayeti
53                                                                                           Mevlâ Kelimesinin Anlamı
57                                                                                           Gadirihum Olayına İşaret Eden Ehl-i Sünnet Tarihçilerinden Bazıları
58                                                                                           Gadirihum Olayını Nakleden Ehl-i Sünnet Hadisçilerinden Bazıları
59                                                                                           Gadirihum Olayına İşaret Eden Ehl-i Sünnet Tefsircilerinden Bazıları
61                                                              Dördüncü Delil
63                                                              Beşinci Delil
63                                                                            Mubahele Ayeti
67                                                              Altıncı Delil
67                                                                             İbn-i Abbas'ın Hadisi
71                                                                             Menzilet Hadisi'nin İncelenmesi
80                                                              Menzilet Hadisi'nin Tebük Savaşı Dışındaki Nakilleri
80                                                                                                                        1- Ümmü Selim'in Hadisi
81                                                                                                                        2- Berra bin Azib'in Hadisi
81                                                                                                                        3- İttika Hadisi
82                                                                                                                        4- Kardeşlik Hadisi
83                                                                                                                        5- Mescid-ün Nebi'ye Açılan Kapıların Kapanması Hadisi
85                                                              Hz. Ali İle Hz. Harun Arasındaki Benzerlikler
85                                                                                                             1- Hz. Ali'nin Çocuklarına İsim Koyma Olayı
86                                                                                                             2-Hz. Resulullah'ın Kardeşi Hz. Ali
89                                                              Hz. Ali Dışında Bütün Ashab'ın
93                                                              Yedinci Delil
93                                                                           Velayet Hadisi
94                                                                                         1. Hadis
94                                                                                         2. Hadis
95                                                                                         3. Hadis
98                                                                                         4. Hadis
98                                                                                         5. Hadis
99                                                                                         6. Hadis
105                                                              Sekizinci Delil
105                                                                             Sakaleyn Hadisi
111                                                              Dokuzuncu Delil
111                                                                             Sefine, Hitte Ve Yıldız Hadisleri
113                                                              Hz. Ali /a.s/'ın İmametini Teyit Eden Bazı Hadisler
134                             İmamların Sıfatları
136                             İmamların Gaybi Bilmeleri
137                                                        Hz. Ali Aşığı Meysem-i Temmar
140                             İmamların Masum Olmaları
154                           1- Ölümü, Yokluk Ve Her Şeyin Fani Olup Son Bulması Olarak Görmek
156                           2- Ölümün Hakikatini Bilmemek
158                           3- İnsanın Dünya Hayatına Olan
158                           4- Amel Dosyasının Günahlarla Dolu Olması
164                                Mecusilik Dininde Ahiret İnancı
166                                Yahudilik Dininde Ahiret İnancı
167                                Hıristiyanlık Dininde Ahiret İnancı
168                                İslam Dininde Ahiret İnancı
174                                Kur'an Ve Meadı İnkâr Eden Materyalistler
176                                                                            Kur'an-ı Kerim'in Meadı İnkâr Eden Materyalistlere Cevabı
176                                Meadın İmkânını İspatlayan Deliller
176                                                                         1- İlk Yaratılış Meadın Mümkün Olduğunu Gösterir
179                                                                         2- Tabiatın Öldükten Sonra Tekrar Dirilmesi Meadın Mümkün Olduğunu Kanıtlıyor
181                                                                                                                                                               Tabiatın Öldükten Sonra Diriltilme Deliline Yapılan İtiraz
184                                                                         3- İnsanın Yaratılış Süreci Meadın Mümkün Olduğunu İspatlıyor
186                                                                         4- İlahi Kudretin Sonsuzluğu Meadın Mümkün Olduğunu Belgeliyor
192                                1- Allah'ın Adaleti Meadı Gerektirir
197                                2- Evrendeki Genel Hareket Meadı Zorunlu Kılıyor
200                                3- İlahi Hikmet Meadı Gerektirir
205                                4- Allah Teala'nın Vaadi Meadın Olmasını Kesin Kılıyor
214              Kur'an-ı Kerim'de Berzah
220              Hadisler Işığında Berzah Hayatı
224              Kabir Suali
225                         Kabirde /Berzahta/ Nelerden Sorgulanacağız?
226                         Berzahta Kimler Sorguya Çekilecekler?
228              Kabir Sıkması
228                             Kabir Sıkmasının Nedenleri
229                             Ders Verici Bir Öykü
230                             Ruhun Bu Dünya İle Olan Bağlantısı
238                                     Vehhabi Zihniyetlilerin İtirazı
244                                     Konunun Kitap Ve Sünnetteki Yeri
244                                                                      Kur'an-ı Kerim Ve Ölen İnsan İçin Yapılan Hayır Amel
245                                                                      Ölen Kimsenin Hayattakilerin Yaptığı Hayır Amellerden Yarar Göreceğine Delalet Eden Hadisler
246                                                                      Ölen İnsanın Kendine Verilen Selamı Duyup Cevapladığını Ve Ölünün Hayattakilerin Duasından Yararlandığını Bildiren Hadisler
249                                                                      Ölen Kimsenin, Hayattakilerin Kendisi İçin Okuduğu Kur'an'dan Yararlandığını Bildiren Hadisler
250                                                                      Ölenlerin, Hayattakilerin Kendileri İçin Yaptığı Namaz, Oruç Gibi Hayır Amellerden Yararlandığını Belirten Hadisler
257                   Yerkürenin Durumu
257                   Göklerin Ve Yıldızların Durumu
258                   Sûr'a Üfleme
259                   Meadın Niteliği
270                   Ebedi Hayata Doğru
271                   Mahşer Âleminde İnsanların Durumu
272                   Amel Dosyasının Sahibine Verilmesi
275                        Kimler Şahitlik Yapacaktır?
275                                                     Birinci Şahit Hak Teala
276                                                     İkinci Şahit Her Ümmetin Kendi Peygamberi
277                                                     Üçüncü Şahit Hz. Resulullah /s.a.a/
278                                                     Dördüncü Şahit Ehl-i Beyt İmamları
283                                                     Beşinci Şahit Kur'an-ı Kerim
283                                                     Altıncı Şahit Bedenin Uzuvları
284                                                     Yedinci Şahit Bedenin Derisi
285                                                     Sekizinci Şahit Melekler
285                                                     Dokuzuncu Şahit Amel Defteri
286                                                     Onuncu Şahit Yeryüzü
287                                                     On Birinci Şahit Zaman Dilimleri
289                                                     On İkinci Şahit Amelin Kendi Tecessümü
316 Şefaat
318        Hadislerde Şefaat
320        Kimlere Şefaat Olunacak?
322        Kimlere Şefaat Olunmayacak?
322        Kimler Şefaat Edecekler?
324 Cennet
328 Cehennem
332                             1- İman Ve Salih Amel
334                             2- Takva /Haramdan Sakınmak/
334                             3- Güzel Ahlak
334                             4- Cihad Ve Şahadet
335                             5- Heva Ve Hevese Uymamak
336                             6- Zorluklar Ve Nefsanî Baskılar Karşısında Sabır Ve Sebat
338                             7- Doğru Yolda İstikamet Göstermek
339                             8- Tevellâ Ve Teberrâ
339                             9- Namaza Önem Vermek

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar