İnanç

Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam'da Usul-u Din

Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam'da Usul-u Din 310 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Komisyon

Bu kitap, ilhadî düşüncelerin karanlığında, yolunu kaybeden insanların hayat yoluna ilâhî ışık yansıtacak İslâmî inanç temellerini içeren bir eserdir. Özellikle genç nesile hitap eden bu kitap, hakkın ve aklın yolunu tanıtacak, hakkı batıldan ayırt edecek, inanç alanında ortaya atılan soruları yanıtlayacak ve zihinlerde oluşturulan şüpheleri giderecek zengin bir içeriktedir. Kendi alanında uzman ve otoriter birçok düşünür ve sosyal bilimcinin zahmetlerinin ürünüdür.

Bu kitap otuz ders hâlinde hazırlanmış, öğretim açısından kolaylaştırıcı bütün hususlar dikkate alınmıştır. On dört ders "tevhid" ve "adâlet" hakkındadır. Dokuz ders "nübüvvet" hakkındadır. Beş ders "imamet ve hilafet"le ilgilidir. Son iki ders de "meâd ve berzah" konusu hakkındadır.

Ehl-i Beyt Mektebine Göre İslam'da Usul-u Din

11 Takdim
13 Önsöz
19                    1. Ders: Din Hakkında Araştırmanın Gerekliliği
19                                                                       İyilik Karşısında Teşekkür
20                                                                       Olası Zarardan Korunma
21                                                                       En Tehlikeli Zarar
23                    2. Ders: Hissedilemeyen Varlıklar
32                    3. Ders: Evrendeki Düzenden Örnekler
36                    4. Ders: Düzenin Yaratıcısı
36                                                   Elektronik Beyin (Bilgisayar)
37                                                   Otomatik Mutfak
40                    5. Ders: Doğa Sırlarının Keşfi
44                    6. Ders: Lavoisier Yasası ve Yaratılış
48                    7. Ders: Her An Allah'a Muhtacız
48                                                     Mucit İle Yaratan Arasındaki Fark
51                    8. Ders: Müstağni Allah
51                                             Değişmez ve Deneysel Bir Yasa
52                                             Allah'ın Da Bir Merkezi Var Mıdır?
53                                             Allah Görülemez
53                                             Allah Hiçbir Şeye Muhtaç Değildir
55                    9. Ders: Ezelî ve Ebedî İlim
57                                                   Allah İlim Sahibidir
58                                                   Yaratıcı İle Yapıcının Farkı
60                    10. Ders: Eşsiz Kudret
60                                           Geniş ve Esrarengiz Bir Âlem
66                    11. Ders: Sadece Allah'a Kulluk
67                                                   Tevhitten Sapmanın Nedenleri
69                                                   Şirk İle Mücadele
70                                                   Tevhidin Getirdikleri
72                    12. Ders: Düalizm
72                                      İyilikler ve Kötülükler
73                                      Tehlikeden Korunma Etkenleri
74                                      Zorluklar ve İnsanın Olgunlaşması
75                                      İyilik ve Kötülüklerin Ölçüsü
77                                      İyilik ve Kötülük Tanrısı
81                   13. Ders: Adil Allah
81                                       Geçen Derslerin Özeti
83                                       Adaletin Tanımı
85                   14. Ders: İnsan Hayatındaki Farklılıklar
85                                                               Varlıkların Farklılığı
88                                                               Hayatın İniş Çıkışları
93                        15. Ders: Hidayette Peygamberlerin Rolü
93                                                                İnsanın Yaratılış Felsefesi
95                                                                Vicdan ve Fıtrat
96                                                                Beşerî İdeolojiler
98                                                                Peygamberlerin Gönderilmesinin Gerekliliği
102                                                                Mucizenin Gerekliliği
103                                                                                      Mucize Nedir?
104                        16. Ders: Peygamberlerin Masumluğu
113                        17. Ders: Musa (a.s) Kelimullah
127                        18. Ders: Allah'ın Kulu ve Peygamberi İsa (a.s)
127                                                                         İsa'nın (a.s) Annesi Meryem
128                                                                         Zekeriya (a.s) ve Yahya (a.s)
129                                                                         Meryem Oğlu İsa (a.s)
132                                                                         İsa'nın (a.s) Peygamberliği Öncesinde İnsanlar
133                                                                         Hz. İsa'nın (a.s) Risaleti
133                                                                         Hz. İsa'nın (a.s) Akıbeti
134                                                                         Allah'ın Kulu İsa (a.s)
137                                                                         İsa'nın (a.s) Kalbe Oturan Sözleri
139                        19. Ders: Hz. Muhammed, Parlayan Nur
139                                                            İslâm Öncesi Dünya
139                                                                                  İnsanların Din ve İnançları
142                                                                                  Sınıfsal Farklılık ve Irk Ayrımı
145                                                                                  İslâm Öncesi Kadının Konumu
148                                                            Hz. Muhammed'in Doğumu
151                                                            Medine'ye Hicret
156                        20. Ders: Önceden Tanınan Peygamber
156                                                             Bekleyiş ve Ümit Çağı
159                                                                                       Tarihten Kanıtlar
161                                                                                       Medine Halkının İslâm'a Eğilimi
163                                                                                       Selman'ın İslâm'a Yönelme Öyküsü
169                        21. Ders: İslâm'ın Ebedî Mucizesi
169                                                             Peygamberler ve Mucize
170                                                             Kur'ân; Ebedî Mucize
170                                                                                   Eşsiz Fesahat ve Belâgat
172                                                                                   Düşmanların Yargısı
174                                                                                   Eşsiz Üslûp
174                                                                                   Söylem ve Üslûp Uyumu
175                                                                                   Kur'ân'ın Bilimsel Mucizeleri
176                                                                                   Kur'ân'ın Görüşü
179                                                                                   Kur'ân Meydan Okuyor
180                                                                                   Mucize ve Yabancı Bilginlerin İtirafı
183                        22. Ders: İslâm Dininin Misyonu
183                                                         Mutluluk ve İman Arasındaki Bağlılık
195                        23. Ders: Son Peygamber ve Son Misyon
196                                                             İslâm Dininin Kapsamlılığı
197                                                                                             Allah İnancı
198                                                                                             Genel Eşitlik İlkesi
199                                                                                             İslâm ve Fikir Özgürlüğü
201                                                                                             Tefekküre ve İlim Öğrenmeye Davet
202                                                                                             İslâm ve Yaşam
203                                                                                             İslâm Hükümleri ve Çağdaşlaşma
204                                                             Günümüz İdeolojileri, İhtiyaçlarımızı Giderebilir Mi?
205                                                             Gaybî Yardımlar Devam Ediyor
205                                                             Günümüz Dünyasında İslâm Nasıl Yaşanabilir?
209                    24. Ders: Peygamberin Halifeliği
211                                                     Kur'ân Yeterli Değil Mi?
218                    25. Ders: İmamın Manevî ve Bâtınî Önderliği
221                                                                       Manevî Hayata Kur'ân'dan İşaretler
222                                                                       Manevî Hayat Nasıl Oluşur?
223                                                                       Hayat Kılavuzu
224                                                                       "İlâhî Emirle Hidayet" Ne Demektir?
234                    26. Ders: Resulullah'ın (s.a.a) Halifesi
234                                                             Peygamberin Halifesi
235                                                                                 İlk İmam
236                                                                                 Şefkatli ve Uzak Görüşlü Peygamber
237                                                             Tarihî Gadir Hadisi
241                                                                                 Gadir Hadisinin Senedi
242                                                                                 Gadir Hadisinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme
248                    27. Ders: Şûra Meselesi
249                                             Resulullah Çoğunluğun Görüşüne Mahkum Mu?
252                                             Resulullah'tan Sonra Bir Şûra yapıldı mı?
252                                                                                           Sakife'nin Tarihçesi
256                                                                                           Siz Hükmedin!
258                                             Hilafet Nasıl Gasbedildi?
259                                                                       1- Usame'nin Ordusu
260                                                                       2- Kalem ve Devat Meselesi
263                    28. Ders: On İkinci İmam İlâhî ve Gaybî Adil
264                                                                      Hz. Mehdi (a.s) ve Evrensel İslaha İnanmak
264                                                                      Kur'ân ve Hz. Mehdi (a.s)
266                                                                      Ehlisünnet Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s)
268                                                                      Şia Açısından Gaybî Muslih
270                                                                                                     Birkaç Hadisin Metni
272                                                                      Sosyoloji Bilginlerinin Görüşü
272                                                                      Hz. Mehdi'nin (a.s) Ömrü
275                                                                      Hz. Mehdi'nin (a.s) Gaybeti
277                                                                      İmam Mehdi (a.s) Niçin Gaibdir?
280                                                                      Gaip İmamın Faydaları
283                                                                      Bir Hatırlatma
287                 29. Ders: Mead (İnsanın Ebedî Dönüş Yeri)
289                                                                Mükâfatlar ve Cezalar
292                                                                İslâm Açısından Mead
297                 30. Ders: Ölüm Ötesindeki Âlem
298                                                   Berzah Âlemi
299                                                   Bedir ve Cemel Savaşlarından Birer Öykü
301                                                   Kabir Sorgu-Suali
303                                                   Kabir Azabı
304                                                   Ölümü Hatırlamak
306                                                   Cennet
307                                                   Cehennem
309                                                   Şefaat

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar