Fıkıh

Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları 173 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

İslam dininin tüm eğiti ve öğretileri iki ana başlık altında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, "Usul-i Din" yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer'i konular ki bunda da, "Füru-i Din" yani Usul-i Din'in uzantısı ve fer'i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya görüşü ve inancı doğrultusunda hareket eder.

Beş inanç temelinin üçü, yani tevhid, nübüvvet ve mead kâfir ile Müslüman'ı birbirinden ayırt etme ölçüsü, diğer ikisi yani, adl ve imamet ise Ehli Beyt Ekolünü diğer ekollerden ayıran ölçüdür.

Elinizdeki kitapta bir Müslüman gencin bilmesi gereken bu konuların tümü özetle ele alınmıştır.

Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

13 Takdim
19                                     Neden Dine İhtiyaç Duyarız?
19                                                                   Dinin Gerekliliği
20                                                                   Dinin Faydaları
20                                                                                   Dinin Bireysel Faydaları
23                                                                                   Dinin Toplumsal Faydaları
26                                                                   Neden Usul-i Din'de Taklit Edilemez?
28                                     Tevhid
28                                           Bir ve Eşsiz Allah'a İnanmak
32                                           Tevhidin Delilleri
35                                     Adl
37                                     Nübüvvet
38                                               Kısaca Hz. Resulullah'ın Hayatı
39                                               Peygamberi Tanımanın Yolları
39                                                                              1- Peygamberlik İddiası
39                                                                              2- Peygamberlik İçin Gerekli Liyakat
40                                                                              3- Mucize Göstermek
46                                     İmamet
47                                            İlk İmam
49                                            Özetle Gadir-i Hum Olayı
52                                            Ehlibeyt İmamları
54                                            Hz. Mehdi İle İlgili Hadislerin Fihristi
56                                     Mead
61                               İçtihat ve Taklit
63                                                  Müstehap İhtiyatla Farz İhtiyatın Farkı
63                                                  Buluğ ve Teklif Çağına Ermenin Belirtileri
65                               Taharet Hükümleri
65                                                  Necasetlerle İlgili Hükümler
66                                                                                 İdrar ve Dışkı
66                                                                                 Leş
67                                                                                 Kan
67                                                  Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?
67                                                  Temizleyici Çeşitleri
68                                                  Su İle İlgili Hükümler
68                                                                            Mutlak Suyun Kısımları
70                                                                            Necis Şeyler Nasıl Yıkanır?
70                                                  Yer
71                                                  Güneş
72                                                  İslâm
72                                                  Necasetin Giderilmesi
73                               Abdest
73                                     Abdest Nasıl Alınır?
73                                                            Abdestin Ayrıntıları
75                                     Abdestin Şartları
76                                                        Abdest Şartlarının Ayrıntıları
78                                     Cebire Abdesti
80                                     Abdesti Gerektiren Şeyler
81                                     Abdesti Bozan Şeyler
82                               Gusül
82                                     Gusül Nasıl Alınır?
82                                     Guslün Şartları
83                                     Farz Gusüller
84                                     Cenabet Guslü
84                                     Cünüplü Kimseye Haram Olan Şeyler
85                                     Ölü Guslü
85                                     Ölüye Dokunma Guslü
85                                     Kadınlara Has Gusüller
86                                                             Hayız Guslü
86                                                             İstihaze Guslü
87                                                             Nifas Guslü
88                               Teyemmüm
88                                        Teyemmümün Niteliği
89                                        Üzerine Teyemmüm Edilen Şeyler
89                                        Teyemmümle İlgili Hükümler
91                               Namaz Hükümleri
91                                                Namazın Önemi
91                                                Namazın Kısımları
92                                                Günlük Farz Namazlar
92                                                Günlük Namazların Vakti
92                                                                          Sabah Namazının Vaktinin Başlangıcı
93                                                                          Öğle Namazının Vaktinin Başlangıcı
93                                                                          Akşam
93                                                Namaz Vakitleriyle İlgili Hükümler
94                                                Kıble
94                                                Namazda Bedeni Örtmek
96                                                Namaz Kılınan Mekân
97                                                Mescitlere Ait Hükümler
98                                                Namaz İçin Hazırlık
98                                                Ezan ve İkamet
100                                                Ezan ve İkametle İlgili Hükümler
101                                                Namazın Amelleri
102                                                                 Rükün Olanla Rükün Olmayanın Farkı
102                                                Namazın Farzlarıyla İlgili Hükümler
102                                                                                        Niyet
103                                                                                        İftitah Tekbiri
103                                                                                        Kıyam (Ayakta Durmak)
104                                                                                        Kıraat
107                                                                                        Kıratla İlgili Hükümler
107                                                                                        Rükû
108                                                                                        Secde
110                                                                                        Tilâvet Secdesiyle İlgili Hükümler
110                                                Teşehhüt Getirmek
111                                                Namazın Selâmı
112                                                Namazda Tertibi Riayet Etmek
113                                                Muvalat
113                                                Kunut
114                                                Namazdan Sonra Okunan Dua ve Zikirler
114                                                Namazı Bozan Şeyler
115                                                                     Namazı Bozan Şeylerin Hükümleri
117                                                Ezan ve İkametin Anlamı
117                                                Namazda Okunan Şeylerin Anlamı
119                                                Namazla İlgili Şüpheler
119                                                                          Namazın Parçalarında Şüpheye Düşmek
120                                                                          Namazı Bozan Şüpheler
121                                                                          İhtiyat Namazı
122                                                                          Sevih (Yanılma) Secdesi
125                               Yolcu Namazı
127                                            Neresi Vatan Sayılır?
128                                            On Gün İkamet Kastı
129                               Kaza Namazı
130                                           Babanın ve Annenin Kaza Namazları
132                               Cemaat Namazı
132                                             Cemaat Namazının Önemi
133                                             Cemaat Namazının Şartları
133                                                                          Cemaat Namazına Katılmak
135                                             Cemaat Namazının Hükümleri
137                               Cuma Namazı
137                                           Cuma Namazının Kılınış Şekli
137                                           Cuma Namazının Şartları
138                                           Cuma Namazına Katılanların Görevi
139                               Âyat Namazı
139                                            Âyat Namazının Kılınış Şekli
140                                            Âyat Namazıyla İlgili Hükümler
141                               Müstehap Namazlar
141                                                 Ramazan ve Kurban Bayramı Namazları
141                                                                                      Bayram Namazlarının Kılınış Şekli
145                                                 Günlük Nafile Namazlar
145                                                                         Teheccüd Namazı
145                                                                         Ğufeyle Namazı
150                               Oruç Hükümleri
150                                                Oruç İçin Niyet
150                                                Orucu Bozan Şeyler
151                                                Orucu Bozan Şeylerle İlgili Hükümler
151                                                                                        Yemek ve İçmek
151                                                                                        İğne Yaptırmak
152                                                                                        Boğaza Yoğun Toz Kaçırmak
152                                                                                        Kafanın Tamamını Suya Daldırmak
152                                                                                        Kusmak
152                                                Orucun Kazası ve Kefareti
152                                                                          Kaza Orucu
153                                                                          Orucun Kefareti
153                                                                          Orucun Kaza ve Kefaretiyle İlgili Hükümler
154                                                Yolculukta Oruç Hükümleri
154                                                Fitre Zekâtı (Fıtır Sadakası)
155                                                                                  Fitre Zekâtının Miktarı
155                                                                                  Fitre Zekâtının Cinsi
156                               Humusu Hesaplamanın Yolu
157                                                        Humus Hükümleri
157                                                                         Humusun Verileceği Yerler
159                               Zekât
161                                     Zekât Hükümleri
161                                                       Zekâtın Verileceği Yerler
162                               Alış Veriş Hükümleri
163                                                        Alış Verişi Feshetmek
164                               Borç
164                                    Borç Hükümleri
165                               Vedia (Emanet)
165                                             Emanet Hükümleri
167                               Ariyet (Ödünç Vermek)
167                                                       Bulunan ve Kaybolan Malın Hükümleri
169                               Gasp Hükümleri
170                               Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Hükümler
170                                                                          Yemek Yeme Adabı
171                                                                          Su İçme Adabı
173                               Hayvan Kesme ve Avlanma Hükümleri
173                                                                  Hayvan Kesiminde Aranan Şartlar
174                                                                  Silâhla Avlanma Hükümleri
174                                                                  Balık Avlama
175                               Evlilik Hükümleri
175                                                  Bakmak
175                                                  Mahrem ve Namahrem
177                                                  Bakma Hükümleri
177                                                  Evlilikle İlgili Birkaç Hüküm
179                               Selâmla İlgili Hükümler
179                                                          Selâm Vermenin Adabı
180                               Kur'ân-ı Kerim'le İlgili Hükümler
180                                                                     Kur'ân'ın Yazısına Dokunmak
181                               Yemin Hükümleri
182                               Bazı Konuların Hükümleri
185                               Tevelli ve Teberri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar