Tarih Hz. Hüseyin

Kerbela Şehitlerinin Ardından

Kerbela Şehitlerinin Ardından 155 Sayfa
Yazar : Allame Seyyid İbni Tavus Yayınevi : Kevser

Bu kitapta da Ehlibeytin mazlumiyeti ve uğradıkları eşi görülmemiş eziyet ve işkencelerle yakından tanışacaksınız. Kitabı okurken hem Hüseyin ve yetmiş iki yareninin insanlığa göstermiş özgürlük, fedakarlık, şehadet ve mazlumiyet, hem de Yezit ve sisteminin içerisine düştüğü cinayet, acımasızlık, baskı, zalimlik ve entrikaları gözünüz önünde canlandıracaksınız.

Dalında muteber sayılan, kaynak değeri olan bu kitap "el-Luhuf" adıyla meşhur olup büyük alim Seyyid b. Tavus [589-664] tarafından kaleme alınmıştır.

Kerbela Şehitlerinin Ardından

5 Takdim
19                                                    Muaviye'nin Ölümü ve Yezid'in Mektubu
21                                                    Hüseyin'in (a.s), Şehadetinden Haberdar Oluşu
25                                                    Hüseyin'in (a.s) Medine'den Hicreti
25                                                    Küfe Halkının Hüseyin'i (a.s) Daveti
28                                                    Müslim b. Akil'in Kûfe'ye Gönderilmesi 28
28                                                    İbn-İ Ziyad'ın Kûfe'ye Vali Tayin Edilişi
33                                                    Müslim'in, Hâni'ye Sığınması
38                                                    Müslim b. Akil'in Kıyamı
41                                                    Müslim ve Hâni'nin Şehadeti
43                                                    İmam Hüseyin'in (a.s) Irak'a Hareketi
46                                                    Hüseynî (a.s) Kafilenin Mekke'den Hareketi
47                                                    Meleklerin ve Cinlerin Yardıma Gelişi
52                                                    İmam Hüseyin'in (a.s) Ebu Hirra İle Görüşmesi
52                                                    Züheyr b. Kayn'ın İmam Hüseyin (a.s) İle Görüşmesi
54                                                    Kays b. Musahhar'ın Şehadeti
56                                                    Hürr b. Yezid
58                                                    Hüseyin'in (a.s) Kerbela'ya Varışı
59                                                    Hz. Zeyneb'in (s.a) Kararsızlığı

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar