Ahlak ve İrfan

Kumeyl Duasının Şerhi

Kumeyl Duasının Şerhi 584 Sayfa
Yazar : Üstad Hüseyin ENSARİYAN Yayınevi : Ensariyan

Dua, Allah ile konuşmak ve de yaratılanların yaratıcısı ile irtibat vesilesi olduğu hasebiyle dini kültürde çok özgün bir konuma sahiptir. Öyle ki Allah-u Teala Furkan Suresi 77. ayette Peygamberine (s.a.a) hitaben şöyle buyurmuştur: “De ki : “Dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?”

Masumlardan (a.s) nakledilen dualar arasında ise Kumeyl Duası, yüce ve irfani anlamı hasebiyle çok özel bir konuma sahiptir. Öyle ki gönül ehli kimseler bu duayı “Duaların insanı” olarak adlandırmıştır. Bu gönül sahibi kimseler, insanın diğer yaratılmışlar arasında üstün bir konuma sahip olduğunu ifade etmekle, Kumeyl Duası’nın da diğer dualar arasında böylesine bir üstünlüğe sahip olduğu hakikatine işaret etmek istemişlerdir.

Kumeyl, Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) arif dostlarından biridir. Hz. Ali bu duayı ona öğrettiği için de “Kumeyl Duası”olarak meşhur olmuştur.Kumeyl Duası, irfani ve itikadi birçok konuları içermekte ve de çok değerli cevherlere sahiptir.

Kumeyl Duasının Şerhi

29 Önsöz
31                  Kur’ân’da Dua
32                  Rivayetlerde Dua
33                  Toplu Halde Dua Etmenin Önemi
36                  Duanın Şartları
36                  Cuma Gecesi
38                  Kumeyl B. Ziyad-i Nehaî
39                  Kumeyl Duası
45                  Bismillah’ın İncelikler ve İşaretlerinin Panoraması
60                  Dünyanın En Değerli Misafiri İnsan
61                  İnsanın Meydana Geliş Merhaleleri
61                  Birinci Merhale: Toprak
61                  İkinci Merhale: Su
62                  Üçüncü Merhale: Alak
62                  Dördüncü Merhale: Değersiz Sudan Yaratma
63                  Beşinci Merhale: Emşac (Zigot)
64                  Altıncı Merhale: Cenin’in Şekillenmesi
65                  Yedinci Merhale: Cenin’in Üç Perde İle Örtünmesi
66                  Sekizinci Merhale: Ruh’un Üflenmesi
66                  Dokuzuncu Merhale: Doğum
67                  Hak Teala’nın Geniş Rahmetinin İlginç Bir Cilvesi
69                  Solunum Sistemi
69                  Deri
70                  Bedenin Savunma Sistemi
71                  Bitkiler ve Şaşırtıcı Faydaları
76                  Eşsiz “Hidayet” Nimeti
78                  Allah’ın Rahmeti
79                  Rahmet Kapısının Rivayetleri
80                  Rahmet Destanları
81                  İsa ve Günahkar
119                  Müminin Irzı ve Haysiyeti Kanı Gibidir
123                  Bağiy (Taşkınlık)
124                  İnsanların Hakkına Tecavüz Etmek
124                  Allah’ın Kullarını Alaya Almak
125                  Ahdi Bozmak
126                  Açıkça Günah İşlemek
127                  İmanlı Bir Kadının Şiddetli Hayâsı ve Korkusu
128                  Çok Yalan Söylemek
132                  Allah’ın Hükümlerinin Aksine Hüküm Vermek
133                  Zekat Vermekten Sakınmak
134                  Ölçü ve Tartıyı Eksik Tutmak
135                  Nimetlerin Değişmesine Neden Olan Günahlar
135                  İnsanlara Zulmetmek
135                  Hayrı Adet Etme Alışkanlığını Kaybetmek
136                  İyilikten Sakınmak
136                  Nimete Karşı Nankörlükte Bulunmak
136                  Şükrü Terk Etmek
138                  Duanın Müstecap Olmasının Engelleri
138                  Kötü Niyet
139                  Çirkin Gizli İş
139                  Su-i Zanda Bulunmak
141                  Kin
142                  Kendini Beğenmişlik
142                  Riya
144                  Kibir
145                  Aldanmak
147                  Cimrilik
148                  Hırs
150                  Tamah
150                  Haset
151                  Allah’ın Düşmanlarını Sevmek
153                  Duanın İcabet Edileceğine İnanmamak
153                  Namazları Ertelemek
154                  İyilik ve Sadakayı Terk Etmek
154                  Sadaka Hususunda İlginç Bir Hikaye
156                  Küfür ve Pis Laflar Etmek
157                  Belaların İnmesine Neden Olan Günahlar
158                  Mazlum Kimselere Yardım Etme
163                  Hicran Harabesi
164                  Vuslat Ülkesi
165                  Zikir
165                  Zikrin Anlamı
165                  Batıni ve Kalbi Anma ve Teveccüh
167                  Kur’ân
169                  Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt (a.s)
173                  Şefaatin Anlamı
174                  Şefaatçilerin Şefaat Şartı
175                  Dünya ve Ahirette Şefaatçiler
175                  İmanın Şefaati
175                  Salih Amelin Şefaati
175                  Tövbenin Şefaati
176                  Kur’ân’ın Şefaati
179                  Allah’a Yakınlık Makamına Erişmek
181                  Allah’a Yakın Kimselerin Kerametleri
181                                                         1- Hacı Seyyid Ali Kazi’nin Bir Kerameti
182                                                         2- Gönül Sahibinden Başka Bir Hikaye
182                                                         3- Mirza Tahir Tenkaboni’den Bir Hikaye
183                                                         4- Cabir-i Cu’fi’den İki Keramet
184                  Şükür Makamı
185                  Şükreden Bir İnsandan İlginç Bir Hikaye
187                  Zikir Makamı
189                  Hak Teala’dan Dört Şey İstemek
190                  İdare Etmek ve Yumuşak Huyluluk
193                                                   2- Rahmet ve Merhamet
195                                                   3- Rızk Hakkında Kanaat ve Hoşnutluk İçinde Olmak
201                                                   4- Bütün Haletlerde Mütevazı Olmak
202                  Kur’ân ve Tevazu
203                  Rivayetlerde Tevazu
204                  Allah Resulü’nün (s.a.a) Tevazusu
204                  Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Tevazusu
204                  Hz. Süleyman’ın Tevazusu
207                  Gerçek Malik Allah’tır
214                  Cennet
216                  Allah’ın Rahmeti
217                  Allah’ın Affı
225                  Günahı Bağışlayan
226                  Çirkinlikleri Örten
227                  Kötülükleri İyiliklere Çeviren
230                  Cennetin Pahası
233                  Hamd ve Tesbih
236                  İnsanın Kendine Zulmetmesi
238                  Günahları İkrar Etmek
240                  Günahkar Gencin İkrar ve İtirafı
241                  Tövbe Eden Günahkarın Akıbeti
245                  Belanın Anlamı
245                                  1- Günah ve Masiyet
246                                                      Çok Önemli Bir Soru ve Cevap
246                                                      Veysel Karani ile Bir Konuşma
246                                  2- Yakınlık Makamından Uzaklaşmak
248                                  3- Cehalet ve Bilgisizlik
249                  Kötü Halli Olmak
250                  Amel Hususunda Kusur Etmek
251                  Zincirler ve Bukağılar
252                  Uzun Arzular
256                  İlginç Bir Hikaye
263                  Nefsin Sıfatları
266                  İhmalkarlığın İzahı
267                  Dua Yolunun Kapanış Sebebi
269                  Günahları Örtmek
272                  Tefrit ve Kusur
273                  Cehalet
273                  Şehvet
274                  Talihsiz Şehzade
276                  Gaflet
278                  Günahkar Kimse ve Allah’ın Bağışı
279                  Abdullah Mübarek’in Kölesi
284                  Anne ve Çocuğun Macerası
286                  Çare Olan Bakış
287                  Hatam-i Esemm’in İlginç Hikayesi
293                  Görevler ve Vazifeler
296                  Allah’ın İnsan Üzerindeki Hüccetleri
299                  Aşıkane Raz-u Niyaz ve Münacatta Bulunmak
300                  Yusuf ve Züleyha
300                  Yunus’un Kavmi
302                  Gerçek Sevgili Hak Teala’nın Huzuru
304                  Harun’un Ölümünün İlginç Hikayesi
305                  İnce Bir Muhasebe
306                  Tevhit
311                  Rububiyyet Cilvesi
314                  Musa ve Karun
316                  Anne ve İsyankar Genç
316                  Tuz Hakkı
317                  Misafir’in Ev Sahibi Üzerindeki Hakkı
319                  Kapsamlı İbadet
321                  Allah Hakkında Hüsn-ü Zanda Bulunmak
323                  Dünya ve Ahiret Belası
324                  Berzah ve Kıyamet Alemindeki Azaplar
328                  Dosta Şikayette Bulunmak
331                  Yalvarıp Yakarmak
333                  Dostların Ayrılığı
334                  Yücelik Sahibi Kimselerin Makamına Tamahlanmak
335                  Allah’ın Bağış ve Affına Ümitli Olmak
338                  Harun ve Behlül
340                                  Selman ve Korkan Genç
341                  Azap Ayetini İşitince Bayılan Kadının Hikayesi
342                  Güzel bir Vasiyet
343                  Hak Teala’nın Rahmet, Lütuf ve Yüceliği
344                  Süleyman ve Köylü Kimse
344                  Çok Önemli Bir Hadis
345                  İmam Sadık (a.s) ve Dehşete Kapılmış Kervan
346                  Allah’ın Veli Kullarının Lütuf ve Kerameti
347                  İmam Rıza’dan (a.s) İlginç Bir Mektup
348                  Merhamet Kucağı
349                  Günah Karşısında İbrahim’in Takatsizliği
349                  İlginç Bir Hakikat
350                  Allah’ın Davud Zamanındaki Bir Gence Lütuf ve Rahmeti
351                  Esirin Özgür Bırakılmasına Sebep Olan Beş Haslet
351                  Tevhid Ehli Olan Köle
351                  Yusuf’un Günahsız Olduğuna Tanıklık Edenin Akıbeti
355                  Kiram’el-Katibin ve Bedenin Organları
357                  İsm-i A’zam
359                  Kabul Olan Ameller
363                  Güçlü Olmayı Dilemek
363                  İlahi Özel Nimetlerin Veriliş Şartları
364                  Muaşeret ve Muaşeret Edilecek Kimse
365                  Haram Lokma
365                  Ahlaki Rezaletler
366                  Oburluk
366                  Çok Uyumak
367                  Hakka İbadet
369                  Halka Hizmet Etmek
372                  Nizam’ul Mülk ve Takvalı Şahıs
373                  Ahmed Hozreveyh ve Hırsız
375                  Dil
377                  Kötü Kadının Bağışlanması
378                  Duanın İcabet Garantisi
379                  Zorluğa Duçar Olan Üç Kişinin Duası
380                  Adı Sanı Olmayan Siyah Bir Kölenin Duası
381                  İmam Seccad’ın (a.s) Kölesinin Duası
382                  İmam Hüseyin’in (a.s) Duası
383                  Bir Mahkumun Gece Yarısı Duası
385                  Rahmet Yağmuru
385                  Kerem Ümidiyle
387                                 Melekuti Hakikatler ve Arşi İncelikler
421                           1. KONU: AHLAK
421                                         Güzel Ahlak
421                                         İyi Ahlakın Sonuçları
421                                         Güzel Ahlakın Anlamı
421                                         Ahlaki Yücelikler
422                                         Ahlaki Yüceliklerin Tefsiri
422                                         Yüceliklerin En Hayırlısı
422                                         Güzel Ahlakın Meyveleri
422                                         Kötü Ahlak
423                                         Kötü Ahlakın Akıbeti
423                                         En Üstün Ahlak
423                                         Ahlaki Karakterlerin Birbiriyle İrtibatı
423                           2. KONU: AKIL
425                                        Ceza ve Sevap Hususunda Aklın Rolü
425                                        Aklın Hüccet Oluşu
426                                        Aklın Anlamı
426                                        Akıllı İnsanın Sıfatları
427                                        Aklı Artıran Şey
428                                        Aklı Değerlendirme Ölçüleri
428                                        Aklı Zayıflatan Şey
429                                        Akıl Zaafının Nişanesi
429                                        Aklın Meyvesi
429                                        Aklın Düşmanı
430                           3. KONU: RAHMET
430                                          Allah’ın Rahmeti
430                                          Rahmetin Sebepleri
430                           4. KONU: AYIP
430                                        İnsanların Ayıbı Yerine Kendi Ayıplarını Araştıran Kimseyi Övmek
431                                        İnsanların Ayıplarıyla Uğraşmayı ve Kendi Nefsine Gevşek Davranmayı Kınamak
431                                        Ayıpları Gizlemek
431                                        Ayıpları Hediye Etmek
432                                        İnsanların Ayıbını Araştırmak
432                                        Ayıpları Örtmek
433                                        İnsan Bir Şeyi Bilmezse Onu Kınar
433                           5. KONU: CEHALET
433                                           Cahil
434                                           İnsanların En Cahili
434                                           Bu Cahillik İçin Yeter
435                                           Cehlin Tefsiri
435                                           İnsan Bilmediğinin Düşmanıdır
435                           6. KONU: CEHENNEM
435                                            Cehennem Yakıtı
436                                            Cehennem Zincirleri ve Prangaları
436                                            Cehennem Ehlinin Elbiseleri
436                                            Cehennem Ehlinin Yiyeceği
436                                            Cehennem Ehlinin İçeceği
437                                            Cehenneme İlk Giren Kimse
437                                            Azabı En Hafif Olan Kimse
437                                            İnsanlardan Azabı En Şiddetli Olan Kimse
437                                            Kibirli İnsanların Vadisi
437                                            Cehennemde Ebedi Kalacak Kimse
438                                            Ateşten Çıkacak Kimseler
438                                            Cehennemde Ebedi Kalış Nedeni
438                           7. KONU: CENNET
438                                          Cennet Dışında Hiçbir Şey Canlarınızın Kıymeti Olamaz
438                                          Cennetin Değeri
439                                          Cennete Giriş Sebepleri
439                                          Cennet Hoşnutsuzluklarla Sarılmıştır
440                                          Cennet Kimlere Farzdır?
440                                          Cennet Kime Haramdır?
440                                          Cennetin Kapıları
440                                          Cennetin Dereceleri
441                                          Cennete İlk Girecek Olan
441                                          Cennet Ehli
442                                          Cennettin Kapsamlılığı
442                           8. KONU: CİMRİLİK
443                                               Cimri
443                                               Gerçek Cimri
443                                               İnsanların En Cimrisi
444                                               Cimriliğin Nişanesi
444                           9. KONU: DİL
445                                        İnsanın Esenliği Dilini Korumasındandır
445                           10. KONU: DOĞRULUK
446                                              Doğru İnsan
446                           11. KONU: DOSTLUK
446                                            Dostluk Bir Tür Akrabalıktır
446                                            Sevgiyi Doğuran Faktörler
447                                            Dostluğa Layık Olmayan
447                                            Sevgi Tanımaya Engel Olur
447                                            Sevgi Nişanesi
447                                            Müminlerin Allah’ı Şiddetle Sevmesi
448                                            Allah Sevgisine Neden Olan Şey
448                                            Allah’ın Sevdiği Kimseler
449                                            Allah’ın Sevmediği Kimseler
449                                            Allah Katında En Sevgili Olan Kimse
449                                            Allah Sevgisinin Etkileri
449                                            Allah Katında Makamın Ölçüsü
450                                            İnsanın Allah’ı Sevmesinin Nişanesi
450                                            En Büyük Makam
450                                            Allah ve Dünya Sevgisi Bir Araya Toplanmaz
450                                            İnsanların Kalbine Allah Sevgisini Yerleştirmeye Teşvik
451                                            Allah İçin Sevmek
451                                            Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt (a.s) Sevgisi
452                                            Ehl-i Beyt’i (a.s) Sevmekte Şart Olan Şey
452                                            Bela Ehl-i Beyt’i Sevmenin Bir Parçasıdır
452                                            İnsan Sevdiği İle Birliktedir
452                           12. KONU: DUA
437                                        Dua Kesinleşmiş Kaza ve Kaderi Bile Değiştirir
437                                        Dua Her Türlü Belayı Defeder
437                                        Duada Öncelik
438                                        Her Hacetinde Duaya Teşvik
438                                        Dua İcabetin Anahtarıdır
438                                        Duanın İcabet Şartları
439                                        İcabetin Engelleri
440                                        Dua Etmenin Adabı
442                                        Dua Eden Kimsenin Terk etmesi Gereken Hususlar
443                                        Haceti İstemediği Halde Giderilen Kimse
443                                        Duası Kabul Olan Kimse
443                                        Müstecap Olan Dualar
444                                        Müstecap Olmayan Dualar
444                                        Duanın İcabetinin Erteleniş Sebebi
444                                        Duanın Müstecap Olmayış Sebepleri
445                                        Dua Tesirsiz Değildir
462                           13. KONU: DÜNYA
448                                           Dünya Sadece Cahili Aldatır
462                                           Dünya Hayatı
462                                           Dünya Ahiretin Tarlasıdır
462                                           Dünyanın Araç veya Mul’un Olması
463                                           Dünyadan Zaruret Miktarınca Almak
463                                           Dünya Kendisini Terk Edenin Malıdır
463                                           Dünyayı Cahilce Kınamak
464                                           Kınanmış Dünyanın Özellikleri
464                                           Dünya Sevgisi Her Günahın Başıdır
464                                           Dünya Sevgisinin Sonuçları
464                                           İmam Ali’ye (a.s) Göre Dünya
465                                           Dünyaya Aldanmaktan Sakındırmak
466                                           Dünyaya İtminan Etmekten Sakındırmak
466                                           Dünyayı Tercih Etme Tehlikesi
467                                           Dünya Müminin Zindanıdır
467                                           Dünyaya Fazla Önem Verme Tehlikesi
467                                           Allah Nezdinde Dünya Hordur
468                                           Dünyanın Ahiret İle İhtilafı
468                                           Dünya ve Ahiretin Bir Araya Gelişi
469                                           Dünyanın Misali
469                                           Dünyanın Özellikleri
470                                           Dünya Belalarla Çevrilmiştir
471                           14. KONU: EMEL-ARZU
471                                              Emel Rahmettir
471                                              Arzular Bitmez
471                                              Boş Arzulardan Sakındırmak
472                                              Arzu ve Ecel
472                                              Uzun Emellerin Neticeleri
473                                              Kısa Arzular
473                                              Allah’tan Gayrisine Ümit Bağlamaktan Sakındırmak
473                           15. KONU: GAFLET
473                                           Gafletten Sakındırmak
474                                           Gaflete Engel Olan Şey
474                                           Gafil İnsanın Nişaneleri
474                                           Gafletin Sonuçları
474                                           Görmezlikten Gelmeyi Övmek
475                           16. KONU: GÜNAH
476                                           Açıkça Günah İşlemek
476                                           Günahların En Büyüğü
476                                           Bağışlanmayan Günah
477                                           Halvet Halinde Günahtan Sakınmak
477                                           Günahı Hafif ve Küçük Görmek
477                                           Büyük Günahlar
478                                           Günahlarda Israr Etmek
478                                           Günaha Sevinmek
478                                           Günahın Etkileri
479                                           Cezayı Hızlandıran Günahlar
479                                           Günahların Devası
479                                           Günahların Kefaretleri
482                           17. KONU: HARAM
482                                          Günahlardan Kaçınmak
482                                          Haram Yemek
482                                          Haram İşleyebildiği Halde Onu Terk Edenin Sevabı
483                           18. KONU: HAK
483                                        Hakkın Ağırlığı
484                                                             Hakkı Kabul Etmek
484                                        İnsanın Aleyhine de Olsa Hakkı Söylemesinin Farz Oluşu
484                                        Hoşnutluk ve Gazap Anında Hakkı Söylemek
485                                        Hakkı Tanımanın Ölçüsü
485                                        Hak İki Boyutludur
485                           19. KONU: HAKLAR-HUKUKLAR
485                                                    Allah-u Teala’nın Hakları
485                                                    İnsan Haklarının Öncelikli Oluşu
485                                                    Hakların En Büyüğü
486                                                    Kardeşler Hukuku
486                           20. KONU: HASET-ÇEKEMEZLİK
487                                                       Her Nimet Sahibi Haset Edilir
487                                                       Haset ve İman
487                           21. KONU: İYİLİK
487                                              İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak
488                                              İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmanın Terk Edilme Tehlikesi
489                                              Bir Topluluğun Yaptığına Hoşnut Olan Kimse
489                                              İyiliği Emreden Kimsenin Şartları
489                                              Kötülükten Sakındırmanın En Düşük Mertebesi
490                           22. KONU: KENDİNİ BEĞENMEK
491                                                        Nefsin İyiliklerini Az Görmeye Teşvik
491                                                        Kendini Beğenmişliğin Tedavisi
491                           23. KONU: KINAMAK
491                                            Kınamayı Kınamak
492                           24. KONU: KİBİR
492                                            Kibrin Anlamı
493                                            Mütekebbir
494                                            Kibirin Tedavisi
494                                            Kibrin Etkileri
495                                            Kibirli İnsanların Yeri
495                           25. KONU: KİN
496                                         Müminin Kalbinde Kin Kalmaz
496                           26. KONU: KORKU
496                                          Mümin İki Korku İçindedir
496                                          Mümin Korku ve Ümit İçindedir
497                                          (Allah’tan) Korkan İnsanın Nişanesi
497                                          Korkunun Anlamı
497                                          Korkunun Meyveleri
498                                          Allah’tan Başkasından Korkmaktan Sakınmak
498                                          Bir Şeyden Korkunca Yapılması Gereken Şey
498                                          Korku (Çeşitli)
499                                                           Haset Edenin Alameti
499                           27. KONU: HIRS-İHTİRAS
499                                                   İhtiraslı İnsan
500                                                   Hırsın Kökü
500                           28. KONU: TAMAH
500                                          Tamahı Kınama
501                                          Övülmüş Tamah
501                           29. KONU: İBADET
502                                            Derinleşmenin ve Yakinin İbadetteki Rolü
502                                            İbadetin Çeşitleri
503                                            İbadet Edenlerin Çeşitleri
503                                            En Üstün İbadet
504                                            İbadette Şevkli Olmak
504                           30. KONU: GÜZEL GEÇİNMEK
504                           31. KONU: İHSAN-BAĞIŞ
505                                                   Kötülük Edene İhsanda Bulunmak
505                                                   İhsanın Anlamı
505                                                   İyilik Eden Kendine İyilik Eder
505                                                   Müşriklerin İyiliklerinin Neticesi
506                           32. KONU: İMAMET
506                                            İmamet ve Nübüvvet
507                                            Hüccetin (İlahi Önderin) Gereği
507                                            Hüccet, Tanınmış İmamdır
507                                            Bazen Hüccet Korku ve Gaybet Durumunda Yaşar
507                                            İmam Olmazsa Yeryüzü Altüst Olur
507                                            Her Ümmet İmamı İle Çağrılır
508                                            İmamı Tanımak
508                                            İmametin Şartları ve İmam’ın Özellikleri
510                                            Adalet İmamlarına Farz Olan Şeyler
510                                            İmam ve Ümmetin Karşılıklı Hakları
510                                            İmamlarınız Temsilcilerinizdir
511                                            Hak Olmayan İmama Uyan Kimse
511                                            Cehennem İmamları
511                                            İmamet İddiasında Bulunan Kimse
511                                            Münezzeh Olan Allah’a İtaat Etmeyen Kimseye İtaat Edilmez
512                                            Zalim İmamlara Kıyam Etmenin Farz Oluşu
512                                            Kıyam Etmemenin Caiz Olduğu Hususlar
512                                            İmam Seçimi
513                                            Sekaleyn Hadisi
513                                            Ehl-i Beyt’ten Ayrılmamanın Gereği
513                                            Ehl-i Beyt’e (a.s) Yapılan Baskıların Sebebi
514                                            Ehl-i Beyt’e (a.s) Göre Hükümet Felsefesi
514                                            Tefrika ve Ayrılıktan Korkmak
514                                            On İki İmam
514                                            İmamın İlmi
515                           33. KONU: İNSAN
515                                           İnsanoğlunun Yüceliği
515                                           İnsanın Yaratılış Nedeni
516                                           İnsanın Zayıflığı
516                                           İnsanın Ölçüsü
516                                           İnsanlar
516                                           Hukuksal Alanda İnsanların Eşitliği
517                                           İnsanlardan Olmayan Kimse
517                                           “İmme’a” Kelimesinin Anlamı
517                           34. KONU: KUMAR
518                           35. KONU: KUR’ÂN
519                                              Kur’ân Her Zaman Yenidir
519                                              Kur’ân’ı Öğrenmek ve Öğretmek
520                                              Kur’ân Ezberlemeye Teşvik
521                                              Kur’ân’ı Tilavet Etmeye Teşvik
521                                              Kur’ân’ı Güzel Bir Sesle Okumak
521                                              Tilavet Hakkı
522                                              Kıraat Adabı
522                                                            1-Ağzı Temizlemek
522                                                            2-Allah’a Sığınmak
522                                                            3-Tertil (Açık ve Tane Tane Okumak)
523                                                            4-Tedebbür (Dikkatle Düşünme)
523                                                            5-Huşu
524                                                            Kendi Görüşü Üzere Tefsir Etmekten Sakındırma
523                                              Kur’ân’ın Lanet Ettiği Kimse
524                                              Kur’ân Dinlemek
524                           36. KONU: KÜFÜR
524                                            Küfür Şirkten Daha Eskidir
525                                            Küfrün En Küçük Derecesi
525                           37. KONU: ZİYAFET
525                                             Misafirlik
526                                             Ziyafete Layık Kimse
526                                             Müminin Davetini Kabul Etmeye Teşvik
526                                             Misafirler İçin Zahmete Düşmek
527                                             Misafirliğin Adabı
527                           38. KONU: ZİYARET
527                                             Allah İçin Karşılıklı Ziyarete Teşvik
528                                             Kardeşlerle Görüşmenin Meyveleri
528                                             Ziyaret Adabı
528                           39. KONU: NAMAZ
529                                          Namazın Etkileri
530                                          Namaz Kılan Kimsenin Fazileti
530                                          Namazda Huşu
531                                          Namazın Kabul Şartları ve Kabul Edilmeme Engelleri
532                                          Namazı Makbul Olmayan Kimse
532                                          Namazın Kabul Edilişinde Kalp Huzurunun Rolü
533                                          Namazı Olmayan Kimse
533                                          Namazda Tembel Davranmaktan Sakınmak
533                                          Namazın Vakitlerini Gözetmek
534                                          Namazı İlk Vaktinde Kılmaya Teşvik
534                                          Namazı Terk Eden Kimse ve Küfür
534                                          Namazı Hafife Almaktan Sakınmak
535                                          Cemaat Namazı
535                                          Cemaat İmamının Riayet Etmesi Gereken Şey
536                                          Gece Namazının Fazileti
537                                          Gece Namazından Mahrum Olmanın Sebepleri
537                                          Gece Namazına Niyetlendiği Halde Uyuyan Kimsenin Sevabı
537                                          Cuma Namazı
538                                                      Peygamber’e Salavat Göndermenin Keyfiyeti
538                                          Cuma Hutbesini Dinlemenin Adabı
538                                          Peygamber’e (s.a.a) ve Ali’ne Salavat Göndermek
539                           40. KONU: NİFAK
539                                           Münafıklığın Sıfatı
541                                           İnsanlardan Nifakı En Açık Olan
541                                           Güzel Konuşan Münafıktan Sakındırmak
541                                           Münafıkların Haşroluş Biçimi ve Akıbeti
541                                           Nifakı Ortadan Kaldıran Şey
542                           41. KONU: OBURLUK
542                                            Çok Yemek
542                                            Çok Yemenin Zararları
542                                            Açlık
543                                            Yemekte Ölçü
543                                            Sofra Adabı
544                           42. KONU: RIZA-HOŞNUTLUK
544                                                    Hoşnutluğun Etkileri
545                                                    Hoşnutluğun Meyveleri
545                                                    Hoşnutsuzluğun Meyvesi
545                                                    Allah’ın Rızasının Sebepleri
546                                                    Allah’ın Rızasının Nişaneleri
546                                                    Yaratıkların Hoşnutluğu ve Yaratıcının Hoşnutsuzluğu
547                           43. KONU: KANAAT
547                                           Kanaate Sebep Olan Şey
547                                           Kanaatin Meyvesi
548                                           Az Bir Şeye Kani Olmayan Kimse
548                           44. KONU: RİYA
548                                          Riyadan Sakındırmak
549                                          Riya ve Şirk
550                                          Riya Ehlinin Kötü Akıbeti
550                                          Riyakarın Nişaneleri
550                                          Riya (Çeşitli)
550                           45. KONU: SADAKA
550                                           Sadakanın Fazileti
551                                           Allah Sadakaları Bizzat Almaktadır
551                                           Sadaka ve Belayı Defetme
551                                           Sadaka Rızkın Anahtarıdır
552                                           Her İyi İş Sadakadır
552                                           En Üstün Sadaka
553                                           Gizli Sadakanın Fazilet ve Etkileri
554                                           Sadakanın Sınırı
554                                           Sadakanın Harcama Yerleri
555                                           Bağışta Bulunmanın Adabı
555                           46. KONU: SÖVMEK
555                                            Mümine Sövmek
555                                            Sövmekten Sakınmak
556                                            Peygamberlere ve Vasilerine Söven Kimsenin Cezası
556                                            Caiz Olan Sövgü
556                                            Sövmekten Sakındırmak
557                           47. KONU: SU-İ ZAN
557                                              Güzel Zanda Bulunmanın Fazileti
558                                              Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak
558                                              Kötü Zanna Sebep Olan Şeylerden Sakınmak
559                                              Kötü Zanda Bulunmanın Caiz Olduğu Hususlar
559                           48. KONU: ŞEFAAT-ARACILIK
559                                                     Dünyada Aracılık/Şefaat
559                                                     Ahirette Şefaat
560                                                     Şefaatten Mahrum Olanlar
561                                                     İlk ve Son Herkesin Şefaate Muhtaç Oluşu
561                                                     Şefaat Edenler
562                                                     Vesile
562                                                     İnsanlardan Şefaate En Müstahak Olan Kimse
562                                                     Müminlerin Şefaati Amelleri Miktarıncadır
563                           49. KONU: ŞÜKÜR
563                                             Allah’a Şükretmeye Teşvik
563                                             Şükreden Kimse
564                                             Şükrün Nimet Artışındaki Rolü
564                                             Şükre Şükretmenin Farzı
564                                             Şükrün Hakikati
565                                             İnsanların En Çok Şükredeni
565                                             İyilik Sahibine Teşekkür Etmeye Teşvik
566                                             İnsanlara Teşekkür Etmeyen Kimse Allah’a Şükretmez
566                           50. KONU: TEVAZU-ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK
567                                                                 Tevazünün Alametleri
567                                                                 Tevazünün Meyveleri
568                                                                 Tevazulu Olmaya Katkıda Bulunan Şeyler
568                           51. KONU: TEVHİD
569                                            Tevhidin Delili
570                           52. KONU: YAKİN
571                                           İlm’ul-Yakin
572                                           Yakinin Anlamı
572                                           Yakin Sahibinin Alametleri
573                                           Yakini Bozan Şey
573                                           Yakinin Zayıflığı
573                                           Yakinin Meyveleri
574                                           Yakinin Artması
574                           53. KONU: YALAN
575                                          Yalan ve İman
575                                          Yalan Her Kötülüğün Anahtarıdır
575                                          Ciddi veya Şaka Yalan Söylemeyi Terk etme Emri
576                                          Küçük Yalan
576                                          Yalanın Neticesi
577                                          En Çirkin Yalan
578                                          Yalanın Caiz Olduğu Yerler
578                                          Tevriye
578                                          Yalan Sözler Dinlemek
579                           54. KONU: ZİKİR
579                                            Allah’ı Zikretmenin Fazileti
579                                            Allah’ı Çok Zikretmeye Teşvik
580                                            Zikri Sürdürmeye Teşvik
580                                            Allah’ı Zikretmek Her Haliyle Güzeldir
580                                            Zikredenler
581                                            Beni Zikredin ki Ben de Sizi Zikredeyim
581                                            Zikrin Meyveleri
582                                            Özel Yerlerde Allah’ı Zikretmeye Teşvik
583                                                                                        Zikrin Hakikati
584                                            Zikrin Devamına Sebep Olan Şey
584                                            Zikrin Engelleri
584                                            Allah’ı Zikretmekten Yüz çevirmenin Etkileri
585                                            Gizli Zikir
585                           55. KONU: ZULÜM
585                                           Zulümden Sakınmak
586                                           Zulmün Çeşitleri
586                                           Zulmün En Çirkini
587                                           Zalime Mühlet Vermek
587                                           Zalimin Pişmanlığı
588                                           Zalime Yardımdan Sakındırmak
588                                           Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik
589                                           Mazlumun Bedduasından Sakındırmak

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Şefaat Üzerine

    Bu kitap ilk önce adademik çevrelerce tanınan M. Hadi Esed'i'nin konuyu genel olrak ele alıp değe ...
  • Bidat

    Sürekli ilahi dinleri tehdit eden tehlikelerin en önemlilerinden birisi, kendi nefsi isteklerine ulaşmak i& ...