Ahlak ve İrfan

Nefis Tezkiyesi

Nefis Tezkiyesi 150 Sayfa
Yazar : İmam Humeyni Yayınevi : Kevser

Bilindiği gibi dünya birçok liderin gelip geçişine şahit olmuştur. Liderlerin liderlik sahaları değişik olduğu gibi tesir alanları da değişik biçimde tezahür etmiştir. Keza insanların ruhlarında bıraktığı liderlik izleri de şahsiyetlerine göre farklı olmuştur. Şahsiyetleri küçük ve dar olan liderler, dar bir sahada ve dar bir zaman içerisinde lideri olduğu insanların gönüllerini kendisiyle meşgul kılmıştır. Fakat büyük ve yüce şahsiyet sahibi liderler ise tam bunun aksine hem geniş bir sahada kalabalık halk kitleleri üzerinde, müspet veya menfi yönden derin izler bırakmış hem de uzun vadede onların gönül ve düşüncelerini kendisiyle meşgul etmiştir. Kalemler onu yazmış, diller hep onu konuşmuştur.

Nefis Tezkiyesi

10                      Çekicilik ve İticiliği İle İmam Humeyni (r.a)
15                      İmam Humeyni'nin Çekicilik Yönlerinden Bazıları
15                                                                          1) Zulüm İle Mücadele Etmek
19                                                                          2- İmam'ın Değişmeyen Güçlü Şahsiyeti
23                                                                          3- İmam'ın Kahramanlığı
26                                                                          4- İmam'ın Birleştirici Bir Şahsiyete Sahip Oluşu
30                                                                          5- İmam Humeyni'nin Kişiliği
31                      İslâmî Anlayışta İbadet
33                      İmam Humeyni'nin İticiliği
34                                                   1- Menfaatçi İnsanlar Grubu
35                                                   2- Siyaset Hırsına Kapılanlar
37                                                   3- Gelenekçi ve Mutaassıplar
42                                                   4- Ahmak Mukaddesatçılar
49                                                                              Bencillik Hicabının Parçalanması, İlâhî Tecellinin Sebebidir
51                                                                              Nefis Sevgisi Özgürlüğü Yok Eder
55                                                                              İnsanın Kendine Müptela Olması Bütün Belalardan Daha Büyüktür
57                                                                              Peygamberlerin İsteği De Nefsin Tasallutundan Çıkış İdi
59                                                                              Diktatörlük Bütün Fesatların Menşeidir
62                                                                              Nefsine Sahip Olduğu Zaman, İnsanın Dini Rahmet Dini Olur
66                                                                              Adaleti Adalet İçin, Hakkı Da Hak İçin İsteyiniz
69                                                                              Nefsi Terbiye Etmekten Amaç, Sırat-ı Müstakimde Hareket Etmektir
71                                                                              Sırat-ı Müstakim Mutlak Kemaldir
72                                                                              Mutlak Kemal, Sadece Allah'ın Yâd ve Zikrinde Olunduğu Zaman Söz Konusudur
78                                                                              Mutlak Kemale Olan Aşk, Allah'ı İsteme Fıtratıdır
82                                                                              Kendiniz İle Allah Arasındaki Bencillik Perdesini Kaldırın
85                                                                              Cehennemin Söndüğü An
90                                                                              Peygamberlerin Gönderiliş Sebebi, Nefis Tezkiyesi ve Kur'ân İle Hikmeti Talim Etmektir
95                                                                              Nefsin Tezkiyesi İlâhî Gayretleri Tahakkuk Ettirir
99                                                                              Nefis Tezkiyesi, En Fazla İdareciler İçin Gereklidir
103                                                                              Aklın Gazap Vasıtasıyla Zelil Olması
105                                                                              Üç Çeşit Görüş
106                                                                              Hak Görüşü
108                                                                              Herkes Yakasını Nefis Şeytanına Kaptırmıştır
110                                                                              Gençler Nefsî Temizlikleriyle Melekût Âlemine Daha Yakındırlar
114                                                                              İnsanı Kemalden Uzaklaştıran Her Şey Dünyadadır
115                                                                              Bütün Kaypaklıkların Başı Nefis Sevgisidir
117                                                                              Dünyada Bütün Savaşlar İnsanların Enaniyetinden Doğmaktadır
120                                                                              Bizler Bencilliğin Zulmetinden Sıyrılamadığımız Müddetçe Rabbanî Olamayız
123                                                                              Peygamberlerin Talimat ve Terbiyesine Hicret Etmenin Ecri İnd-i İlâhîdedir
126                                                                              Amellerin Salah ve Fesadının İnsanın Ruhî Cihetiyle Derin Bir İlgisi Vardır
130                                                                              İnsanın Galibiyet ve Mağlubiyetinin İlâhî Ölçüsü Miraçtır
132                                                                              Allah'ın Bizlere İhsan Ettiği Şeyleri, O'nun Yolunda Sarf Etmemiz Gerekir
134                                                                              İnsan Sonsuz Bir Varlıktır, Onda Duraklama Diye Bir Şey Yoktur
136                                                                              Allah'ın Ziyafetine Gitmek İçin Hazırlanın
138                                                                              Dua İnsanı Yüceltir
140                                                                              Dualar İnsanı Başıboşluk ve Şaşkınlıktan Kurtarır
143                                                                              Allah Tebârek ve Teâlâ'nın Ziyafeti, Nura Ulaşmak İçindir
146                                                                              Büyük Enbiyaların Hepsi İnsanların Vahdetine Teveccüh Ettiler
148                                                                              Bu Âlemi Ancak ve Ancak Terbiye Olmuş İnsanlar Düzeltebilir

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Meâd

    Bugün Müslümanlar eski iftiharlarına yeniden kavuşmak istiyorlarsa, tek yol meâd ve ahiret inanc ...
  • Hidayet Önderleri Hz Fatıma c.3

    Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların v&ac ...