Tarih Ehl-i Beyt(a.s)

Ondört Musum (a.s)’ın Yaşantısıyla İlgili Hadis ve Rivayetler

Ondört Musum (a.s)’ın  Yaşantısıyla İlgili  Hadis ve Rivayetler 230 Sayfa
Yazar : Fahrettin Altan Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi

Ondört Musum (a.s)’ın Yaşantısıyla İlgili Hadis ve Rivayetler

27                                                           En Güzel Örnek
27                                                                           ١- Kul Gibi Yemek Yemesi ve Oturması
28                                                                           ٢- Uykudan Kalktığında Secde Etmesi
28                                                                           ٣- Namaza Olan Aşkı
28                                                                           ٤- Kur’ân Okuması
28                                                                           ٥- Namazda Ağlaması
28                                                                           ٦- Ümmetle Beraber Olması
29                                                                           ٧- Birlikte Oturduğu Kimseye Saygısı
29                                                                           ٨- Sözü Kesmemesi
29                                                                           ٩- Oturma Adabı
29                                                                           ١٠- Misafire Karşı Davranışı
29                                                                           ١١- Musafaha Etmesi
30                                                                           ١٢- Güler Yüzlülüğü
30                                                                           ١٣- Konuşması
30                                                                           ١٤- Yemeği
30                                                                           ١٥- Şakası
30                                                                           ١٦- Normal Yemesi
31                                                                           ١٧- Toplumda Yemek Yemesi
31                                                                           ١٨- Halkın Aklı Miktarınca Konuşması
31                                                                           ١٩- Adaletle Bakışı
31                                                                           ٢٠- Şefkati
32                                                                           ٢١- Allah İçin Sinirlenmesi
32                                                                           ٢٢- Misvak Kullanması
32                                                                           ٢٣- Vaktini Üçe Bölmesi
32                                                                           ٢٤- Dilini Koruması
33                                                                           ٢٥- Güzel Ahlaklara Sahip Olması
33                                                                           ٢٦- Kız Çocuğu Olduğunda
33                                                                           ٢٧- Kıbleye Doğru Oturması
33                                                                           ٢٨- Alçak Gönüllülüğü
34                                                                           ٢٩- Saç ve Sakalını Taraması
34                                                                           ٣٠- Konuşurken Tebessüm Etmesi
34                                                                           ٣١- Yürüyüşü
34                                                                           ٣٢- Sade Yaşayışı
35                                                                           ٣٣- Şecaati
35                                                                           ٣٤- Hamd Etmesi
35                                                                           ٣٥- Konuşma Meclisi
35                                                                           ٣٦- Ashabı Arasında Oturması
36                                                                           ٣٧- Esans Kullanması
36                                                                           ٣٨- Ashabını Sorup-Soruşturması
36                                                                           ٣٩- Allah’a Karşı Tevazusu
36                                                                           ٤٠- Ashabı Hoşnut Etmesi
38                                                        Birinci Bölüm: Kardeşi Resulullah İle Birlikte
38                                                                                                          ١- Resulullah (s.a.a)’in Eğitimiyle Eğitilmesi
39                                                                                                          ٢- Resulullah (s.a.a)’in Yanındaki Mevkisi
39                                                                                                          ٣- Vahiy Hazinesi
39                                                                                                          ٤- Kur’ân’a Âşinalığı
39                                                                                                          ٥- Peygamber (s.a.a)’in Hizmetinde
40                                                                                                          ٦- Peygamber (s.a.a)’i Koruması
40                                                                                                          ٧- Doğruluk ve Emanettarlığı
41                                                                                                          ٨- Takva, Fedakarlık ve Çabası
41                                                                                                          İkinci Bölüm: Siyaset Alanında
41                                                                                                          ٩- Tavizsizliği
41                                                                                                          ١٠- Kusursuzluğu ve Hakkı Savunması
42                                                                                                          ١١- Siyaset ve Azmi
42                                                                                                          ١٢- Hz. Ali’den İntikam Almalarının Sebebi
43                                                                                                          ١٣- Eşitliği Gözetmesi ve Beyt’ul- Malı Kendi Yararına Kullanmaması
43                                                                                                          ١٤- Kendi Cesaret ve Kahramanlığını Dile Getirmesi
44                                                                                                          ١٥- Savaşta Vuruş Tarzı
45                                                                                                          Üçüncü Bölüm: Halkla Birlikte
45                                                                                                          ١٦- Yoksulları Sevmesi
45                                                                                                          ١٧- Mahrumlara Şefkati
45                                                                                                          ١٨- Amel Açısından Herkesten İleride Olması
45                                                                                                          ١٩- Muaviye’nin Yanında Methedilmesi
46                                                                                                          ٢٠- Pazarda Dolaşması
47                                                                                                          ٢١- Adalet Mazharı
47                                                                                                          ٢٢- Önderlerin Örneği
47                                                                                                          ٢٣- Halkın Dert Ortağı
48                                                                                                          Dördüncü Bölüm: Hayat Sahnesinde
48                                                                                                          ٢٤- Günlük Programı
48                                                                                                          ٢٥- Yemek Yeme Açısından Resulullah’a Benzemesi
48                                                                                                          ٢٦- Hurma Çekirdeği Ekmesi
49                                                                                                          ٢٧- Makamından Su-i İstifade Etmemesi
49                                                                                                          ٢٨- Sade Yaşayışı
49                                                                                                          ٢٩- Dünya Malına Önem Vermemesi (Zahitliği)
50                                                                                                          Beşinci Bölüm: Hâk Aynası
50                                                                                                          ٣٠- Faziletleri
50                                                                                                          ٣١- Siması, Hal ve Hareketi
50                                                                                                          ٣٢- Amelleri Yazan Meleklerle Konuşması ve Zikri
51                                                                                                          ٣٣- Namaz Vakti Olunca Renginin Değişmesi
51                                                                                                          ٣٤- İbadette Yardımdan Kaçınması
51                                                                                                          ٣٥- El ve Yüzünü Kurulamak İçin Özel Havlu Kullanması
52                                                                                                          ٣٦- Namaz Odası
52                                                                                                          ٣٧- Yüzüklerinin Nakşı
52                                                                                                          ٣٨- Namaza Sığınması
53                                                                                                          ٣٩- Gözünün Nuru
53                                                                                                          ٤٠- Allah’ın Rızayetine Tâbi Olması
53                                                                                                          Kaynakça:
55                                                         Birinci Bölüm: İbadet Meleği
55                                                                                         ١- Kalbinin İmanla Dolu Olması
55                                                                                         ٢- Zehra Lakabıyla Adlanmasının Sebebi
55                                                                                         ٣- Fatıma (A.S)’Dan Daha Çok İbadet Eden Yoktu
55                                                                                         ٤- Allah’tan Korkması
56                                                                                         ٥- Müminleri Kendisine Tercih Etmesi
56                                                                                         ٦- Kadir Gecesine Önem Vermesi
56                                                                                         ٧- Duanın İsticabet Vaktini Gözetmesi
57                                                                                         ٨- Cebrail’in Öğrettiği İki Rek’at Namaz
57                                                                                         ٩- Dünyadan Daha Değerli Zikir
58                                                                                         ١٠- Topraktan Olan Tesbihi
58                                                                                         İkinci Bölüm: Nurun Sâyesinde
58                                                                                         ١١- Hatice’nin Yadigârı
58                                                                                         ١٢- Edep Kaynağı
59                                                                                         ١٣- Resulullah’a Benzemesi ve Hazretin Ona İhtiramı
59                                                                                         ١٤- Resulullah’ın Yolunu Beklemesi
59                                                                                         ١٥- Resulullah’ı Savunması
60                                                                                         ١٦- Sırrı Koruması
60                                                                                         Üçüncü Bölüm: Sade Yaşayışı, Kocasına Karşı Davranışı ve Eşliği
60                                                                                         ١٧- Mihriyesi
61                                                                                         ١٨- Hz. Ali (a.s) Açısından Hz. Fatıma
61                                                                                         ١٩- Ev İşlerinde Yardımlaşmaları
61                                                                                         ٢٠- İşlerin Bölünmesi
61                                                                                         ٢١- Marifet ve Fedakarlığı
62                                                                                         ٢٢- Sade Yaşayışı
62                                                                                         Dördüncü Bölüm: Ev Hanımı
62                                                                                         ٢٣- Kaynana ve Gelinin Yardımlaşmaları
63                                                                                         ٢٤- Evdeki Hizmeti
63                                                                                         ٢٥- Tahammülü ve Şükrü
63                                                                                         ٢٦- Hizmetçilerine Karşı İnsafı
64                                                                                         ٢٧- Adaletle Davranışı
64                                                                                         ٢٨- Başörtüsü
64                                                                                         Beşinci Bölüm: Örnek İnsan
64                                                                                         ٢٩- Doğruluk ve Sadakati
65                                                                                         ٣٠- Resulullah’a Benzerliği
65                                                                                         ٣١- Şehitlerin Mezarına Gitmesi
65                                                                                         ٣٢- Şehid Eserini Koruması
65                                                                                         ٣٣- Cephe Arkasındaki Hizmetleri
66                                                                                         ٣٤- Meleklerin O’nunla Konuşması
66                                                                                         Altıncı Bölüm: Hüznü ve Dertleri
66                                                                                         ٣٥- Ayrılık Derdi
66                                                                                         ٣٦- Çok Ağlayanlardan Biri Olması
67                                                                                         ٣٧- Yüzünün Gülmemesi
67                                                                                         ٣٨- Keder ve Hüznü
68                                                                                         ٣٩- Mazlumiyeti
68                                                                                         ٤٠- Ebedi Bir Öfke
69                                                                                         Kaynakça
71                                                           Birinci Bölüm: İmam Hasan (a.s)’ın Şahsî Özellikleri
71                                                                                                                        ١- İmam (a.s)’ın Siması
71                                                                                                                        ٢- Peygamber’e ve Padişahlara Benzemesi
72                                                                                                                        ٣- Resulullah (s.a.a)’in İmam Hasan’a Şefkati
72                                                                                                                        ٤- Vahyi Duyup Ezberlemesi
72                                                                                                                        ٥- Kına Sürmesi
72                                                                                                                        ٦- Siyah Renkle Sakalını Boyaması
73                                                                                                                        ٧- Yüzüğünün Kaşı
73                                                                                                                        ٨- Malını Bölmesi
73                                                                                                                        ٩- Hurmayı Sevmesi
73                                                                                                                        ١٠- Resulullah’ın Yanındaki Sevgisi
74                                                                                                                        İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadeti
74                                                                                                                        ١١- Allah’ı Zikretmesi
74                                                                                                                        ١٢- İbadet ve Sadaka Vermede Çabası
74                                                                                                                        ١٣- Abdestte Huşusu
74                                                                                                                        ١٤- Namazda Huşusu
74                                                                                                                        ١٥- Namaz Elbisesi
75                                                                                                                        ١٦- Allah’ın Evini Ziyaret Etmesi
75                                                                                                                        ١٧- Allah’ın Evini Süvari Olarak Ziyaret Etmesi
75                                                                                                                        ١٩- Yatarken Kur’ân Okuması
76                                                                                                                        Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Ahlakı
76                                                                                                                        ٢٠- Güzel Konuşması
76                                                                                                                        ٢١- Hilmi, Kerimliği ve Cömertliği
76                                                                                                                        ٢٢- Göğsünün Genişliği
76                                                                                                                        ٢٣- Öfkesini Yenmesi
77                                                                                                                        ٢٤- Her Açıdan İnsanların En Üstünü
77                                                                                                                        ٢٥- Cömertliği
77                                                                                                                        ٢٦- İnsanların En Sadık ve En Fasihi
77                                                                                                                        ٢٧- Dünya Ehlini Yermesi
78                                                                                                                        ٢٨- Ölümle Kabri Hatırladığında Ağlaması
78                                                                                                                        ٢٩- Dirilmeyi ve Sırattan Geçmeği Hatırladığında Ağlaması
78                                                                                                                        ٣٠- Alçak Gönüllülüğü
78                                                                                                                        Dördüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Duası
78                                                                                                                        ٣١- “Allah’ım, Lebbeyk” Demesi
79                                                                                                                        ٣٢- Caminin Kapısında Okuduğu Dua
79                                                                                                                        ٣٤- Kunuttaki Duası
79                                                                                                                        33- Duayla Meşgul Olması
80                                                                                                                        ٣٥- İmam (a.s)’ın Muskası
80                                                                                                                        ٣٦- Cennetle Cehennemi Hatırladığında
80                                                                                                                        Beşinci Bölüm: Halka Karşı Davranışı
80                                                                                                                        ٣٧- Muhtaçlara Yardımda Bulunması
81                                                                                                                        ٣٨- Halka Hediye Vermesi
81                                                                                                                        ٣٩- Bakan Hayvana Bir Şey Vermemekten Utanması
81                                                                                                                        ٤٠- Mescidin Önemi
82                                                                                                                        Kaynakça`
84                                                              Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Edebi
84                                                                                                      ١- Mekke’nin İhtiramını Koruması
84                                                                                                      ٢- Resulullah’ı Baba Diye Çağırmaları
85                                                                                                      ٣- Kardeşine Saygısı
85                                                                                                      ٤- Kardeşini Ululaması
85                                                                                                      ٥- Kız Kardeşine İhtiramı
86                                                                                                      ٦- Her Cuma Akşamı Kardeşinin Kabrini Ziyaret Etmesi
86                                                                                                      İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadeti
86                                                                                                      ٧- İyi İşlerin Hepsini Yapması
86                                                                                                      ٨- Çok Müstehap Namaz Kılması
86                                                                                                      ٩- Farz Namazlardan Sonra Okuduğu Dua
87                                                                                                      ١٠- Bismillah’ı Yüksek Sesle Söylemeleri
87                                                                                                      ١١- Yaya Olarak Hacca Gitmesi
87                                                                                                      ١٢- Sabah ve Akşam Okuduğu Dua
88                                                                                                      ١٣- Fitre Zekatı Vermeleri
88                                                                                                      ١٤- İyiliği Emredip Kötülükten Nehyetmesi
89                                                                                                      ١٥- Sadaka Vermesi
89                                                                                                      ١٦- Köle Azat Etmeleri
89                                                                                                      ١٧- İyiliğe Güzel Karşılık Vermesi
90                                                                                                      ١٨- Vitir Namazının Kunutundaki Duası
90                                                                                                      ١٩- Yağmur Duası
90                                                                                                      ٢٠- Ka’be’nin Kenarındaki Duası
91                                                                                                      ٢١- Ahirete Rağbet Etmeyi Dilemesi
92                                                                                                      ٢٢- Hz. Peygamber ve İmam Hüseyin (a.s)
92                                                                                                      Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Ahlakı
92                                                                                                      ٢٣- Âl-ı Davud Hükmüyle Hüküm Vermesi
92                                                                                                      ٢٤- Ali İsmini Sevmesi
93                                                                                                      ٢٥- Köle Azad Etmesi
94                                                                                                      ٢٦- Özrü Kabul Etmesi
94                                                                                                      ٢٧- Sakalını Boyaması
94                                                                                                      ٢٨- Allah’tan Korkusu
94                                                                                                      ٢٩- Elbisesini Sadaka Vermesi
94                                                                                                      ٣٠- Süt İçişi
95                                                                                                      ٣١- Ölümden Korkmaması
95                                                                                                      ٣٢- Sevdiği Yemek
95                                                                                                      ٣٣- Yüzüğünün Nakşı
96                                                                                                      ٣٤- Fakir ve Yoksullara Yardımda Bulunması
96                                                                                                      ٣٥- Zalimlerden Aldıkları Malı Kullanmamaları
96                                                                                                      ٣٦- Dünya Lezzetlerinin Geçici Olduğunu
97                                                                                                      Dördüncü Bölüm: İmam ve Düşmanları
97                                                                                                      ٣٧- Muaviye’ye Karşı Tavrı
97                                                                                                      ٣٨- Zalimlere Biat Etmemesi
97                                                                                                      ٣٩- Zillete Boyun Eğmemesi
97                                                                                                      ٤٠- Münafıkları Tanıması
98                                                                                                      Kaynakça
101                                                          Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadî Siresî
101                                                                                                            ١- Kur’an’la Ünsiyeti
102                                                                                                            ٢- Güzel Sesle Kur’ân Okuması
102                                                                                                            ٣- "Allah’ın Nimetlerini Sayamazsınız" Ayetini Okuduğunda Buyurduğu Söz
102                                                                                                            ٤- Sofra Duası
103                                                                                                            ٥- Secdeleri
103                                                                                                            ٦- Secde İzleri
103                                                                                                            ٧- Abdest Alması
104                                                                                                            ٨- Namaz İçin Misk Sürmesi
104                                                                                                            ٩- Her Gece- Gündüz Bin Rekat Namaz, Kılması
104                                                                                                            ١٠- Namaz Kılışı
104                                                                                                                                  ١١- Gece Namazı
105                                                                                                            ١٢- Namazları
105                                                                                                            ١٣- Müstehap Namazların Kazasını Kılması
106                                                                                                            ١٤- Vitir Namazında Üç Yüz Defa “El-Âf” Demesi
106                                                                                                            ١٥- Ramazan Ayı Gecelerinde Okuduğu Dua
106                                                                                                            ١٦- Ramazan Ayındaki Amelleri
107                                                                                                            ١٧- Oruç Tutması
107                                                                                                            ١٨- Af ve Bağışı
108                                                                                                            ١٩- İftar Etmesi ve İftar Vermesi
109                                                                                                            İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Halka Karşı Davranışı
109                                                                                                            ٢٠- Yolculuğu
109                                                                                                            ٢١- Tevazusu
109                                                                                                            ٢٢- Sadakaları
109                                                                                                            ٢٣- Sadakayı Öpmesi
110                                                                                                            ٢٤- İhlası
110                                                                                                            ٢٥- Yoksullara Yardımcı Olması
110                                                                                                            ٢٦- Fakirlere Karşı Davranışı
111                                                                                                            Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Şahsî ve Ailevî Siresi
111                                                                                                            ٢٧- Âileye Hizmeti
111                                                                                                            ٢٨- Doğan Bebeğe Karşı Tavrı
111                                                                                                            ٢٩- İşleri Teenni İle Yapması
111                                                                                                            ٣٠- Talebeye Karşı Tavrı
112                                                                                                            ٣١- Kamil İman
112                                                                                                            ٣٢- Edebi
113                                                                                                            ٣٣- Edepsize Karşı Tavrı
113                                                                                                            ٣٤- Annesine Karşı Tavrı
114                                                                                                            ٣٥- Bulunan Mal Hakkındaki Tavsiyesi
114                                                                                                            ٣٦- Yürümesi
114                                                                                                            ٣٧- Taahhüt ve Sorumluluk Hissi
114                                                                                                            ٣٨- Çok Ağlayanlardan Olması
115                                                                                                            ٣٩- Babasına Kırk Sene Ağlaması
115                                                                                                            ٤٠- Hayvanlara Karşı Tavrı
115                                                                                                            Kaynakça`
117                                                                                                            ١- Sürekli Allah-ı Anması
117                                                            Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Allah Teala İle İlişkisi
118                                                                                                                          ٢- Kalp Gözüyle Allah’ı Görmesi
118                                                                                                                          ٣- Ahiret Hüznü
118                                                                                                                          ٤- Namaz ve Dua İçin Özel Elbise Giymesi
119                                                                                                                          ٥- Allah’tan Hacet Talep Etmesi
119                                                                                                                          ٦- Ka’be’yi Tavaf Etmesi
119                                                                                                                          ٧- Camiye Erken Gitmesi
120                                                                                                                          ٨- Cuma Guslü
120                                                                                                                          ٩- Gece İbadetleri
120                                                                                                                          ١٠- Gece Namazında Tevhid Suresini Okuması
120                                                                                                                          ١١- Kur’ân Okuması
121                                                                                                                          ١٢- Allah’ı Görürcesine İbadet Etmeleri
121                                                                                                                          ١٣- Toplu Şekilde Dua Etmesi
121                                                                                                                          ١٤- Sıkıntı ve Belaya Uğrayanları Gördüğünde Allah’a Sığınması
121                                                                                                                          ١٥- Şaban ve Ramazan Aylarını Oruç Tutması
122                                                                                                                          ١٦- Ramazan Ayında Kur’ân Okuması
122                                                                                                                          ١٧- Sürekli Okuduğu Dua
122                                                                                                                          ١٨- Gece Münacatları
123                                                                                                                          ١٩- Yolculuğa Gitmek İstediğinde Ettiği Dua
123                                                                                                                          ٢٠- Evinden Çıkarken Okuduğu Dua
123                                                                                                                          ٢١- Secdelerindeki Duası
124                                                                                                                          ٢٢- Aksırma Anındaki Duası
124                                                                                                                          ٢٣- Güldüğünde Ettiği Dua
125                                                                                                                          İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Topluma Karşı Siresi
125                                                                                                                          ٢٤- İlmi Yararak Açıklaması
125                                                                                                                          ٢٥- Yol Arkadaşıyla Musafahası
125                                                                                                                          ٢٦- Bahşiş ve İyilik Etmekten Usanmaması
126                                                                                                                          ٢٧- Kardeşlerine Karşı Davranışı
126                                                                                                                          ٢٨- Bağışının Herkesten Çok Olması
126                                                                                                                          ٢٩- Cömertliği
127                                                                                                                          ٣٠- Doğruluğu, Güler Yüzlülüğü ve Bağışı
127                                                                                                                          ٣١- Muhtaçlara İhtiramı
127                                                                                                                          ٣٢- Sadaka Verme Tarzı
127                                                                                                                          ٣٣- Arefe Günü Hiçbir Muhtacı Geri Çevirmemesi
128                                                                                                                          Üçüncü Bölüm: İmam Bakır (a.s)’ın Âilesi İle İlgili Siresi
128                                                                                                                          ٣٤- Âilesini, Kur’an ve Zikirle Meşgul Olmaya Emretmesi
128                                                                                                                          ٣٥- Hizmetçilere Yardımda Bulunması
129                                                                                                                          ٣٦- Âilesine Karşı Affı
129                                                                                                                          ٣٧- Yemeğe Saygı
129                                                                                                                          ٣٨- Ailesine Karşı Sabrı
129                                                                                                                          ٣٩- Âilesi İçin Süslenmesi
130                                                                                                                          ٤٠- Âilesine Ziynet Eşyaları Alması
130                                                                                                                          Kaynakça:
132                                                            Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadî Siresi
132                                                                                                             ١- İşlerini Dört Temel Üzere Yapması
133                                                                                                             ٢- Musibetlerde Allah’a Hamd Etmesi
133                                                                                                             ٣- Âl-i Abaya Tevessül Etmesi
133                                                                                                             ٤- Allah’a Olan Aşkı
134                                                                                                             ٥- Malik Açısından İmam Cafer Sadık (a.s)
134                                                                                                             ٦- Su İçerken İmam Hüseyin (a.s)’ı Anması
134                                                                                                             ٧- Hz. Mehdi (a.s)’ın Gaybetinden Yakınması
135                                                                                                             ٨- Yolculukta Gece Namazı
135                                                                                                             ٩- Dua Elbisesi
135                                                                                                             ١٠- Hâcet İstediğinde Secdeye Kapanması
136                                                                                                             ١١- Kerbela Toprağına Secde Etmesi
136                                                                                                             ١٢- Kâbe’nin Köşelerine El Sürmesi
136                                                                                                             ١٣- Mağfiret Dilemesi İçin Yanındakileri Kendisinden Uzaklaştırması
137                                                                                                             ١٤- Gecenin Son Saatlerindeki Münacatı
137                                                                                                             ١٥- Peygamber (s.a.a)’e Sevgisi
137                                                                                                             ١٦- Oruç Tuttuğunda Güzel Koku Kullanması
137                                                                                                             ١٧- Oruç Tuttuğunda Gül Koklamaktan Kaçınması
138                                                                                                             ١٨- Ramazan Ayına Saygı
138                                                                                                             İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İçtimai Siresi
138                                                                                                             ١٩- Fakirlere Yardımda Bulunması
139                                                                                                             ٢٠- Kendisine Bir Şey Kalmayacak Derecede Bağışta Bulunması
139                                                                                                             ٢١- Helal Rızk İçin Çiftçilik Yapması
139                                                                                                             ٢٢- Takvaya Davet Etmesi
139                                                                                                             ٢٣- Yarışa Hazır Olması
140                                                                                                             ٢٤- Çocukları Oruç Tutmaya Emretmesi
140                                                                                                             ٢٥- Çaba ve Gayrete Tavsiyesi
140                                                                                                             ٢٦- Düşmanın İhtiyacını Karşılaması
140                                                                                                             ٢٧- Hakkı Söylemesi
140                                                                                                             ٢٨- İyilik ve Sıla-i Rahmi Tavsiye Etmesi
141                                                                                                             Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Ahlakî Siresi
141                                                                                                             ٢٩- Emanete Riayet Etmesi
141                                                                                                             ٣٠- Mizah ve Tebessümü
141                                                                                                             ٣١- Köleler Gibi Oturması (Tevazusu)
141                                                                                                             ٣٢- Sabrı ve Teslimiyeti
142                                                                                                             ٣٣- İmam (a.s) Açısından Dünya Makamı
142                                                                                                             ٣٤- Başkasıyla Birlikte Yemek Yemeği Sevmesi
142                                                                                                             Dördüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Şahsî Siresi
142                                                                                                             ٣٥- Güzel Koku Kullanması
143                                                                                                             ٣٦- Kına Yakması
143                                                                                                             ٣٧- Sakalını Taraması
143                                                                                                             ٣٨- Özel Yemeği
143                                                                                                             ٣٩- Yemekten Önce Bismillah, Yemekten Sonra İse el- Hamd-u lillah Demesi
144                                                                                                             ٤٠- Kıbleye Doğru Oturması
144                                                                                                             Kaynakça
146                                                            Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Nefsî Özellikleriyle Şahsî Davranışları
146                                                                                                                                             ١- “Abd-u Salih” Diye Adlanması
147                                                                                                                                             ٢- “Kazım” Diye Adlanması
147                                                                                                                                             ٣- Elini yemekten Önce Yıkadığında Kurulamaması
147                                                                                                                                             ٤- Muharrem Ayı Girdiğinde Güldüğünün Görülmemesi
148                                                                                                                                             ٥- Namaz Odası
148                                                                                                                                             ٦- Çalışması
149                                                                                                                                             ٧- Şöhretli elbiseden Kaçınması
149                                                                                                                                             ٨- Sofrada Yeşillik Olmasına Özen Göstermesi
149                                                                                                                                             ٩- Akşam Yemeği
150                                                                                                                                             ١٠- Helvayı Sevmesi
150                                                                                                                                             İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Toplumsal Davranışı
150                                                                                                                                             ١٢- Kötülük Edenlere Karşı Davranışı
150                                                                                                                                             ١٣- Yoksullara Yardımı
151                                                                                                                                             ١٤- Bağışı
151                                                                                                                                             ١٥- Hizmetçileriyle İstişare Etmesi
151                                                                                                                                             ١٦- Oğlunu Methetmesi
152                                                                                                                                             ١٧- Oğluna Karşı Davranışı
152                                                                                                                                             ١٨- Oğlu Ali (İmam Rıza) Hakkında, Tavsiyesi
152                                                                                                                                             ١٩- Musibet Sahiplerine Teselli Vermesi
153                                                                                                                                             ٢٠- Allah’tan Korkması, Halka Ümit Vermesi ve Kur’ân’ı Hazinle Okuması
153                                                                                                                                             Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadeti
153                                                                                                                                             ٢١- İmam (a.s)’ın İbadet ve Zikri
153                                                                                                                                             ٢٢-Kur'an Okuması
154                                                                                                                                             ٢٣- Geceyi İbadetle Geçirmesi
154                                                                                                                                             ٢٤- Secdeye Kapanması
155                                                                                                                                             ٢٥- Her Gün İçin Uzun Secdeleri
155                                                                                                                                             ٢٦- İftarı
155                                                                                                                                             ٢٧- Ramazan Ayının Son On Günündeki İbadet
155                                                                                                                                             ٢٨-Cuma Namazı İçin Hazırlanması
156                                                                                                                                             ٢٩-Yaya Olarak Hacca Gitmesi
156                                                                                                                                             ٣٠-İlk Mazlumu Ziyaret Etmesi
156                                                                                                                                             Dördüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Duaları
156                                                                                                                                             ٣١- Secdelerindeki Duası
156                                                                                                                                             ٣٢- Diğerlerine Dua Etmeğe Tavsiye Etmesi
157                                                                                                                                             ٣٣- Zindandaki Duası
157                                                                                                                                             ٣٤- Gece Namazı Mihrabındaki Duası
158                                                                                                                                             ٣٥- Her Gün Mağfiret Dilemesi
159                                                                                                                                             ٣٦- Gece Mağfiret Dilemesi
159                                                                                                                                             ٣٧- Çoğu Zamanlar Okuduğu Dua
159                                                                                                                                             ٣٨- Zemzem Suyunu İçerken Okuduğu Dua
160                                                                                                                                             ٣٩- Yüz Defa Söylediği Zikir
160                                                                                                                                             ٤٠- Evinden Çıkarken Okuduğu Dua
160                                                                                                                                             Kaynakça
163                                                           Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadî Siresi
163                                                                                                            ١- Allah’ı Anması
163                                                                                                            ٢- Gece İbadetleri
164                                                                                                            ٣- Gece Namazı
164                                                                                                            ٤- Çoğu Geceleri Yatmaması
164                                                                                                            ٥- Yolculuktaki İbadeti
165                                                                                                            ٦- Zindandaki İbadeti
165                                                                                                            ٧- Üç Günde Bir Kur’ân’ı Hatmetmesi
165                                                                                                            ٨- Kur’ân Okuması
166                                                                                                            ٩- Sözlerine Kur’ân’dan Şahit Getirmesi
166                                                                                                            ١٠- Oruç Tutması
166                                                                                                            İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Duaları
166                                                                                                            ١١- Salavât Getirmesi
166                                                                                                            ١٢- Peygamberlerin Silahınâ Sarılmayı Tavsiyesi
167                                                                                                            ١٣- Hz. Mehdi’ye Dua Etmeyi Emretmesi
167                                                                                                            ١٤- Evden Çıktığında Okuduğu Dua
167                                                                                                            ١٥- Cuma Namazından Sonraki Duası
168                                                                                                            ١٦- Kunutta Okuduğu Dua
168                                                                                                            ١٧- İhlas Suresini Okuduğunda Söylediği Söz
169                                                                                                            Üçüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Ruhî Özellikleri
169                                                                                                            ١٨- Edebi
169                                                                                                            ١٩- Ahlakı
169                                                                                                            ٢٠- Zühdü
170                                                                                                            Dördüncü Bölüm: İmam (a.s)’ın Şahsî Siresi
170                                                                                                            ٢١- Fazileti
170                                                                                                            ٢٢- Sade Yaşayışı
170                                                                                                            ٢٣- Namaz Misvakı
171                                                                                                            ٢٤- Misk ve Gül Suyu Kullanması
171                                                                                                            ٢٥- Hacamat Ettirmesi
171                                                                                                            ٢٦-Yüzüğünün Nakşı
172                                                                                                            ٢٧- Üzümü Sevmesi
172                                                                                                            ٢٨- Bir Şey Yazarken Allah’ın Adını Anması
172                                                                                                            ٢٩- Çoğu Zaman Okuduğu Şiir
172                                                                                                            Beşinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Toplumsal Siresi
172                                                                                                            ٣٠- Oğluna Karşı Davranışı
173                                                                                                            ٣١- İhsan ve Sadakası
173                                                                                                                                     ٣٢- İnfak ve Bağışı
173                                                                                                            ٣٣- Halka İhtiramı
174                                                                                                            ٣٤- Namazı İlk Vakitte Kılması ve
174                                                                                                            ٣٥- Misafiri Ağırlaması
174                                                                                                            ٣٦- Memun’a Nasihat Etmesi
175                                                                                                            Altıncı Bölüm: İmam (a.s)’ın Hizmetçilere Karşı Davranışı
175                                                                                                            ٣٧- Hizmetçisine Şefkati
175                                                                                                            ٣٨- Sofra Başında Hizmetçiye Karşı Davranışı
175                                                                                                            ٣٩- Elinin Altındakilere Karşı Tavrı
176                                                                                                            ٤٠- İşçinin Ücretini Belirlemeyi Tavsiye Etmesi
176                                                                                                            Kaynakça
178                                                                          Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri
178                                                                                                                         ١- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesi
178                                                                                                                         ٢- Mübarek Mevlut
179                                                                                                                         ٣- Özelliği
179                                                                                                                         ٤- Yüzüğünün Kaşının Yazısı
179                                                                                                                         ٥- İmamet Yüzüğü
180                                                                                                                         ٦- Fazilet ve Üstünlüğü
180                                                                                                                         ٧- Namazdaki Elbisesi
181                                                                                                                         ٨- Sıfatları
181                                                                                                                         ٩- Halkın İmam (a.s) Hakkındaki Sözü
181                                                                                                                         ١٠- Lâkapları
181                                                                                                                         ١١- İlim ve Bilgisi
182                                                                                                                         ١٢- Memun’un İmam (a.s)’a Saygısı ve İhtiramı
182                                                                                                                         ١٣- Hz. Musa ile Hz. İsa’ya Benzemesi
183                                                                                                                         ١٤- Esmerliği
183                                                                                                                         ١٥- Şia’nın Şefaatçisi
183                                                                                                                         ١٦- İmam (a.s) Açısından Can ve Mal
184                                                                                                                         İkinci Bölüm: İmam (a.s)’ın İbadî Siresi
184                                                                                                                         ١٧- Namazı
184                                                                                                                         ١٨- Ayın İlk Gününde Kıldığı Namaz
184                                                                                                                         ١٩- Duası
185                                                                                                                         ٢٠- Kunut Duası
185                                                                                                                         ٢١- Kunutta Okuduğu Diğer Bir Duası
185                                                                                                                         ٢٢- Yolculuktaki Duası
186                                                                                                                         ٢٣- Tesbihi
186                                                                                                                         ٢٤- Hırzı (Muskası)
186                                                                                                                         ٢٥- Resulullah (s.a.a) İle Fatıma (a.s)’ın Kabirlerini Ziyaret Etmesi
187                                                                                                                         ٢٦- Muhrim İken Gölgeden Kaçınması
187                                                                                                                         ٢٧- Mina'da Yaya Yürümesi
187                                                                                                                         ٢٨- Benihaşim’in Yerinde Yürümeği Sevmesi
188                                                                                                                         ٢٩- Tavaf Etmesi
188                                                                                                                         ٣٠- Veda Tavafı
189                                                                                                                         Üçüncü Bölüm: Çeşitli Konular
189                                                                                                                         ٣١- İstiharesi
189                                                                                                                         ٣٢- “Takî” Diye Adlanmasının Sebebi
190                                                                                                                         ٣٣- Kına Yakması
190                                                                                                                         ٣٤- Şahsiyeti ve Cömertliği
190                                                                                                                         ٣٥- Babasının Yolunda Olması
190                                                                                                                         ٣٦- Kendisini Tanıtması
190                                                                                                                         ٣٧- İmam ve Ehl-i Beyt’in Makamı
191                                                                                                                         ٣٨- Çocuklukta İmamet Makamına Erişmesi
192                                                                                                                         ٣٩- Sevdiği Yemek
192                                                                                                                         ٤٠- Üzümü Sevmesi
192                                                                                                                         Kaynakça
194                                                                                               Birinci Bölüm: Şahsî Özellikler
194                                                                                                                                   ١- İmamet Özellikleri
195                                                                                                                                   ٢- Askerî Diye Adlanmasının Sebebi
195                                                                                                                                   ٣- Fazilet ve Necabeti
195                                                                                                                                   ٤- Yüzüğünün Nakşı
196                                                                                                                                   ٥-Başından Nur Saçması
196                                                                                                                                   ٦- İmam Hasan Askeri (a.s)’ın Yüzüğünün Nakşı
196                                                                                                                                   ٧- Konuşması
197                                                                                                                                   İkinci Bölüm: İbadet
197                                                                                                                                   ٨- Kendisini İbadete Ataması
197                                                                                                                                   ٩- Namaz Kılması
197                                                                                                                                   ١٠- Sürekli İbadet Etmesi
197                                                                                                                                   ١١- Geceyi, Namaz Kılmak ve Kur’an Okumakla Geçirmesi
198                                                                                                                                   ١٢- Namazda Kalbiyle Allah’a Yönelmesi
198                                                                                                                                   ١٣- Uzun Secdeleri
198                                                                                                                                   ١٤- Kur’ân Ayetleriyle Terennüm Etmesi
198                                                                                                                                   ١٥- Allah’a Yaklaştıran Her İbadeti Yapması
199                                                                                                                                   Üçüncü Bölüm: Dualar
199                                                                                                                                   ١٦- Ey Nur!
199                                                                                                                                   ١٧- Ey Rabliğinde Tek Olan!
199                                                                                                                                   ١٨- Ey Aziz!
200                                                                                                                                   ١٩- Güneş Doğmadan Önceki Duası
200                                                                                                                                   ٢٠- Sabah Duası
201                                                                                                                                   ٢١- Kunutta Okuduğu Dua
201                                                                                                                                   ٢٢- Kunuttaki Duası
202                                                                                                                                   ٢٣- Ramazan Ayının Nafileleri Arasında Ettiği Dua
202                                                                                                                                   ٢٤- İmam Hasan Askerî (a.s)’ın Hırzi
202                                                                                                                                   Dördüncü Bölüm: Ahlak
202                                                                                                                                   ٢٥- Zahitçe Yaşamı
203                                                                                                                                   ٢٦- Özellikleri
203                                                                                                                                   ٢٧- Hizmetçinin Halini Gözetmesi
203                                                                                                                                   ٢٨- İhsanı, Camide Bulunması ve Dünyaya Rağbetsizliği
204                                                                                                                                   ٢٩- Ashaba Öğüt Vermesi
204                                                                                                                                   ٣٠- Sabrı ve Affı
204                                                                                                                                   ٣١- Başkaları Açısından İmam Hasan Askeri (a.s)
204                                                                                                                                   ٣٢- İbn-i Şehraşub Açısından İmam Hasan Askeri (a.s)
205                                                                                                                                   ٣٣- İftarı
205                                                                                                                                   ٣٤- Asrının Yegane Efendisi
205                                                                                                                                   Beşinci Bölüm: Siyaset
205                                                                                                                                   ٣٥- Hz. Ali’ye Selam Göndermesi
206                                                                                                                                   ٣٦- Ashabına Yardımda Bulunması
206                                                                                                                                   ٣٧- Esrardan Haberdarlığı
207                                                                                                                                   ٣٨- İmam Hadi (a.s)’ın İmam Hasan Askeri (a.s) Hakkındaki Sözü
207                                                                                                                                   ٣٩- Hidayet Kandili
207                                                                                                                                   ٤٠- Kalpleri Okuması
209                                                                                                                                   Kaynakça
210                                                           Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Şahsî Özellikleri
210                                                                                                                  ١- Hz. Ali (a.s)’ın, Hz. Mehdi (a.s)’ın Özellikleri Hakkındaki Sözleri
211                                                                                                                  ٢- Halk Arasında Bulunmasına Rağmen Tanınmaması
211                                                                                                                  ٣- Hac Merasimine Katılması
211                                                                                                                  ٤- Hz. İsa’nın O’nun Arkasında Namaz Kılması
212                                                                                                                  ٥- Hz. Ali’nin Siresi Üzere Hareket Etmesi
212                                                                                                                  ٦- Züht ve Cihadı
212                                                                                                                  ٧- Kulların Başına Elini Koyması
212                                                                                                                  ٨- Hükümetinin Karargahı
213                                                                                                                  ٩- Gaybî İlmi
213                                                                                                                  ١٠- Kıyamı ve Savaşı
213                                                                                                                  İkinci Bölüm: İmam Mehdî (a.s)’ın Hükümetî Siresî
213                                                                                                                  ١١- Peygamberin Sünnetlerinin Mazharı
214                                                                                                                  ١٢- Etrafa Vekiller Göndermesi
214                                                                                                                  ١٣- Valilere Karşı Şiddetli Davranması
214                                                                                                                  ١٤- Kötü Yargıç ve Amirleri İşten Azletmesi
215                                                                                                                  ١٥- Omzuna Kılıç Alması
215                                                                                                                  ١٦- Sapıkları Üç Gün Boyunca Hakka Davet Etmesi
215                                                                                                                  ١٧- Düşmanlara Karşı Şiddet ve Katılığı
216                                                                                                                  ١٨- İntikam Alması
216                                                                                                                  ١٩- İmam Hüseyin (a.s)’ın İntikamını Alması
216                                                                                                                  ٢٠- Reform Teşebbüsleri
217                                                                                                                  ٢١- Halkın Temizlenmesi İçin Mallarını Kabul Etmesi
217                                                                                                                  Üçüncü Bölüm: İtikadî Reformlar
217                                                                                                                  ٢٢- İslam’ı Yeni Bir Şekilde Getirmesi
217                                                                                                                  ٢٣- Düşünceleri Hidayet ve Kur’ân’a Yönlendirmesi
217                                                                                                                  ٢٤- İlmi Yayması
218                                                                                                                  ٢٥- Halkı Din ve Şeriat Üzerine Doğrultması
218                                                                                                                  ٢٦- Kitap ve Sünneti Diriltmesi
218                                                                                                                  ٢٧- Kur’an’ı Nazil Olduğu Şekilde Halka Öğretmesi
219                                                                                                                  Dördüncü Bölüm: İktisadî Reformlar
219                                                                                                                  ٢٨- Fakirliği Gidermesi
219                                                                                                                  ٢٩- Bozukların Onarılması
219                                                                                                                  ٣٠- Borçluların Borcunu Ödemesi ve Mazlumun Hakkını Zalimden Alması
220                                                                                                                  ٣١- Hazineleri Çıkararak Servetleri Bölmesi
220                                                                                                                  ٣٢- Yerleri Şiaların Yetkisinde Bırakması
220                                                                                                                  ٣٣- Bağışı
221                                                                                                                  ٣٤- Adalet ve İhsanla Davranmayı Emretmesi
221                                                                                                                  ٣٥- Bağışta Bulunması, Halka İlim ve Hikmet Verilmesi
221                                                                                                                  ٣٦- Servet Toplamayı Haram Kılması
222                                                                                                                  Beşinci Bölüm: Adaleti Uygulaması
222                                                                                                                  ٣٧- Yeryüzünü Adaletle Doldurması
222                                                                                                                  ٣٨- İyi ve Kötüler Hakkında Adaletle Davranması
222                                                                                                                  ٣٩- Mazlumların Hakkını Alması
222                                                                                                                  ٤٠- Şahit İstemeksizin Yargılaması
224                                                                                                                  Kaynakça
226                                                             Birinci Bölüm: Ehl-i Beyt’in Zahiri ve Batini Özellikleri
226                                                                                                                           ١- Ehl-i Beyt (a.s)’ın Cismi Gelişimi
226                                                                                                                           ٢- Yüzüğü Sağ Elin Parmağına Takmaları
226                                                                                                                           ٣- Pamuk elbise Giymeleri
227                                                                                                                           ٤- Güzel Koku Kullanmaları
227                                                                                                                           ٥- Dünya ve Ahiretle İlgili Sözleri
227                                                                                                                           ٦- Musibete Karşı Davranışları
227                                                                                                                           ٧- Sevilecek Olaylarda Allah’a İtaat, Sevilmeyecek Olaylarda ise O’na Hamd Etmeleri
228                                                                                                                           ٨- Yiğitlik ve Mürüvvetleri
228                                                                                                                           ٩- Masum, Şahid, Hüccet ve Kur’ân’la Birlikte Olmaları
228                                                                                                                           ١٠- Kur’ân’ın Müfessirleri
229                                                                                                                           ١١- Velayetlerinin Farz Kılınması ve Allah’ın Emri Doğrultusunda Hareket Etmeleri
229                                                                                                                           ١٢- Kur’ân’a Karşı Davranışları
229                                                                                                                           ١٣- Hal ve Hareketleri
230                                                                                                                           ١٤- Ehl-i Beyt’in Şiarı (Sloganı)
230                                                                                                                           ١٥- Mazlumların Hakkını Zalimlerden Almaları
230                                                                                                                           ١٦- Tavsiyeleri
231                                                                                                                           ١٧- Ehl-i Beyt Açısından Müminin Özellikleri
232                                                                                                                           İkinci Bölüm: Ehl-İ Beyt (a.s)’ın İbadi Siresi
232                                                                                                                           ١٨- Mağfiret Dilemeleri
232                                                                                                                           ١٩- Şaban Ayını Oruç Tutmaları
233                                                                                                                           ٢٠- Anne ve Babalara Çocuklarının İbadet ve Oruç Tutmalarıyla İlgili Tavsiyeleri
233                                                                                                                           ٢١- Hz. Fatıma (a.s)’ın Tesbihini Çocuklarına Emretmeleri
233                                                                                                                           ٢٢- Uyumak İstediklerinde Yaptıkları Amel
234                                                                                                                           Üçüncü Bölüm: Ehl-i Beyt (a.s)’ın İçtimâî Siresi
234                                                                                                                           ٢٣- Maişet Peşice Gitmeleri
235                                                                                                                           ٢٤- Çalışmaları
235                                                                                                                           ٢٥- Misafire Karşı Davranışları
235                                                                                                                           ٢٦- İhsan ve Bağışta Bulunmaları
235                                                                                                                           ٢٧- Sorumluluk Duyguları
236                                                                                                                           ٢٨- Marifet Miktarınca Bağışta Bulunmaları
236                                                                                                                           ٢٩- Hediyeleri
236                                                                                                                           ٣٠- Mihriyedekİ Ölçüleri
237                                                                                                                           ٣١- Yaşam Masrafları
237                                                                                                                           Dördüncü Bölüm: Çeşitli Konular Hakkındaki Sireleri
237                                                                                                                           ٣٢- Naip Tayin Etmeleri
237                                                                                                                           ٣٣- Ehl-i Beyt’e Uymanın Gerekliliği
238                                                                                                                           ٣٤- Zuhur Vaktini Belirlememeleri
238                                                                                                                           ٣٥- Sadakanın Ehl-i Beyt’e Haram Olması
238                                                                                                                           ٣٦- Önemli Tavsiyeleri
239                                                                                                                           ٣٧- Ölüm Anında Güzel Vasiyet Etmeyi Emretmeleri
239                                                                                                                           ٣٨- Hummayı Tedavileri
239                                                                                                                           ٣٩- Mezheplerinden Olmayanlara Karşı Tavırları
240                                                                                                                           ٤٠- Münafıklara Karşı Davranışları
241                                                                                                                           Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ahiret Menzilleri

    Bu kitap, Kur'ân ayetleri ve Hz. Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyti'nden nakledilen hadislerle ölü ...
  • Doğruların Öyküsü

    Doğruların Öyküsü, İslam dünyasının en saygın düşünürlerinden Murtaza Mutahhar&ici ...