Fıkıh

Tam İlmihal - İmam Humeyni

Tam İlmihal - İmam Humeyni 495 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : İmam Humeyni

İslâm fıkhı konusunda asrın din ve ilim otoritesi, büyük mercii ve imamı, İslâm coğrafyasında tanınmış ünlü âlim Ayetullah el-Uzma Ruhullah Musavî Humeyni'nin "Tam İlmihâl" eserinde, fıkhî hükümlerin kaynağı olarak Kur'ân ve Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen hadislerin yanında Ehlibeyt İmamları'ndan ulaşan hadislere de dayanılmaktadır. Çünkü ismet ve taharet silsilesi 12 İmam'ın naklettikleri ve söyledikleri bütün söz ve sünnetler, İslâm'ın hakikatini yansıtmaktadır bizlere. Bu ilmihâl, mezkur kaynaklara bağlı kalma koşulu ve çerçevesinde İmam Humeyni'nin içtihat alanındaki görüş ve fetvalarını içermektedir. Elbette bu kitap, İmam'ın fetva ve görüşlerinin tümünü içermediği gibi, fetvaların delil ve mesnetlerini de içine almamıştır. İmam'ın içtihatları tafsilatlı bir şekilde, tedrisatından oluşmuş büyük kaynak eserlerde mevcuttur.

Bu kıymetli eseri yayınlamaktan maksadımız, hâlen İmam Humeyni'yi taklit etmekte olan Şiî Müslümanların helâller ve haramlar konusundaki ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra, Caferî Mezhebi'nin diğer Müslümanlar nezdindeki tanıtımına katkıda bulunmaktır. Şüphesiz, Müslümanların arasında birlik ve beraberliğin gerçekleşmesinin temel unsuru, birbirlerinin mezhep ve meşreplerinden doğru bir şekilde haberdar olmalarıdır. Müslümanların birlik ve dirliğine kastetmiş düşmanların, onları birbirine düşürmek için mezhepler adına uydurdukları iftira ve yalanlar da ancak bu yolla etkisiz hâle getirilebilir kanaatindeyiz.

Tam İlmihal - İmam Humeyni

11                                  Mutlak ve Muzaf Su
11                                                    1- Çok Su
12                                                    2- Az Su
13                                                    3- Akarsu
14                                                    4- Yağmur Suyu
14                                                    5- Kuyu Suyu
15                                                    Suların Hükümleri
16                                  İdrar ve Büyük Abdestle İlgili Hükümler
18                                                                               İdrar Temizliği Usûlü (İstibrâ)
19                                                                               İdrar ve Büyük Abdestle İlgili Müstehap ve Mekruhlar
19                                  Necasetler (Pislikler)
20                                                        1-2- İdrar ve Dışkı
20                                                        3- Meni
20                                                        4- Lâşe
20                                                        5- Kan
21                                                        6-7- Köpek ve Domuz
21                                                        8- Kâfir
22                                                        9- Şarap
22                                                        10- Bira
22                                                        Haram Yolla Cünüp Olan Kimseden Çıkan Ter
23                                                                                                     11- Pislik Yiyen Devenin Teri
23                                                        Necaseti Tespit Etme Yolu
24                                                        Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?
25                                                        Necasetle İlgili Hükümler
26                                  Temizleyici Çeşitleri
27                                                         1- Su
31                                                         2- Yer
32                                                         3- Güneş
33                                                         4- İstihale (Başkalaşım)
33                                                         5- Üzüm Suyunun Üçte-İki Azalması
34                                                         6- İntikal
34                                                         7- İslâm
35                                                         8- Tabeiyet
35                                                         9- Necasetin Giderilmesi
36                                                         10- Necaset Yiyen Hayvanı Temizleme Usûlü
36                                                         11- Müslümanın Bir Süre Görünmemesi
36                                  Kaplarla İlgili Hükümler
37                                  Abdest
40                                        İrtimasî Abdest
40                                        Abdestin Duaları
44                                        Abdestin Şartları
49                                        Abdestle İlgili Hükümler
51                                        Abdesti Gerektiren Şeyler
52                                        Abdesti Bozan Şeyler
52                                        Cebire Abdestinin Hükümleri
55                                  Farz Gusüller
55                                                Cenabetle İlgili Hükümler
56                                                                            Cünüplü Kimseye Haram Olan Şeyler
57                                                                            Cünüplü Kimseye Mekruh Olan Şeyler
58                                                                            Cenabet Guslü Hükümleri
58                                                                            Tertibî Gusül
58                                                                            İrtimasî Gusül
59                                                Gusletmenin Hükümleri
61                                  İstihaze
61                                           İstihaze İle İlgili Hükümler
66                                  Hayız
68                                        Hayız Hâline Ait Hükümler
71                                        Hayız Gören Kadınların Kısımları
72                                                                               1- Belli Zaman ve Sayıda Âdet Gören Kadın
75                                                                               2- Belli Zamanda Âdet Gören Kadın
76                                                                               3- Belli Sayıda Âdet Gören Kadın
77                                                                               4- Kendisine Âdet Edinememiş Kadın
78                                                                               5- İlk Kez Âdet Gören Kadın
78                                                                               6- Âdetini Unutan Kadın
79                                        Hayızla İlgili Diğer Hükümler
80                                  Nifas (=Lohusalık)
82                                  Ölüye Dokunma Guslü
83                                  Muhtazarla İlgili Hükümler
85                                  Ölüm Sonrası İle İlgili Hükümler
85                                  Cenazelerle İlgili Hükümler
86                                                                Cenazelerin Yıkanması İle İlgili Hükümler
88                                                                Cenazenin Kefenlenmesiyle İlgili Hükümler
89                                                                Hanut Hükümleri
90                                                                Cenaze Namazıyla İlgili Hükümler
91                                                                                                    Cenaze Namazı
96                                                                                                    Cenaze Namazıyla İlgili Müstehaplar
97                                                                Cenazelerin Kabirlere Konulmasıyla İlgili Hükümler
99                                                                                                                      Cenazelerin Gömülmesiyle İlgili Müstehaplar
108                                                                Hediye (Defin Gecesi) Namazı
109                                                                Kabri Açmak
110                                  Müstehap Gusüller
112                                  Teyemmümün Niteliği
112                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Birinci Durum
114                                                        Teyemmümü Mubah Kılan İkinci Durum
115                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Üçüncü Durum
115                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Dördüncü Durum
116                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Beşinci Durum
116                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Altıncı Durum
116                                                        Teyemmümü Mubah Kılan Yedinci Durum
117                                                        Üzerine Teyemmüm Edilen Şeyler
118                                                        Teyemmümün Niteliği
119                                                        Teyemmümle İlgili Hükümler
125                  Farz Namazlar
125                               Günlük Farz Namazlar
125                                                     Öğle ve İkindi Namazlarının Vakti
126                                                     Akşam ve Yatsı Namazlarının Vakti
127                                                     Sabah Namazının Vakti
127                               Namaz Vakitleriyle İlgili Hükümler
130                  Tertip Üzere Kılınması Gereken Namazlar
131                  Müstehap Namazlar
131                  Günlük Nafile Namazların Vakti
132                                                   Ğufeyle Namazı
135                  Kıble Hükümleri
136                  Namazda Bedeni Örtmek
138                                        Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Hükümler
138                                                                                      1. Şart:
140                                                                                      2. Şart
141                                                                                      3. Şart
141                                                                                      4. Şart
142                                                                                      5. Şart
142                                                                                      6. Şart
143                                        Elbise ve Şartlarıyla İlgili Diğer Hükümler
144                                        Namazda Bedenin… Temiz Olması Gerekmeyen Durumlar
146                                                                                            Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Müstehaplar
147                                                                                            Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Mekruhlar
147                  Namaz Kılınan Mekân
150                                        Namaz Kılınması Müstehap Olan Yerler
151                                        Namaz Kılınması Mekruh Olan Yerler
152                                        Mescitlere Ait Hükümler
154                  Ezan ve İkamet
155                                 Ezan ve İkametin Anlamı
158                  Namazın Farzları
159                                    Niyet
159                                    İftitah Tekbiri
161                                    Kıyam (=Ayakta Durmak)
164                                    Kıraat
170                                    Rükû
172                                    Secde
176                                         Üzerine Secde Edilen Şeyler
177                                         Secdeyle İlgili Müstehap ve Mekruhlar
179                                         Tilâvet Secdesiyle İlgili Hükümler
181                                    Teşehhüt Getirmek
182                                    Namazın Selâmı
183                                    Namazda Tertibi Riayet Etmek
184                                    Muvalat
184                                    Kunut
186                  Namazda Okunan Şeylerin Anlamı
186                                                  1- Fâtiha Suresi
187                                                  2- İhlâs Suresi
188                                                  3- Rükû, Secde ve Sonrasında Okunan Müstehap Zikirlerin Anlamı
188                                                  4- Kunutta Okunan Duanın Anlamı
189                                                  ٥- Tesbitah-I Erbaa'nın Anlamı
189                                                  6- Teşehhüt ve Selâmın Anlamı
189                                                  Namazdan Sonra Okunan Zikirler
190                                                  Resulullah'a (s.a.a) Salavat
190                  Namazı Bozan Şeyler
194                  Namazda Mekruh Olan Şeyler
194                  Farz Namazı Kesmenin Caiz Olduğu Haller
195                  Namazla İlgili Şüpheler
195                                            Namazı Bozan Şüpheler
196                                            İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler
196                                                                                1- Yeri Geçen Şeylerde Şüphe Etmek
198                                                                                2- Selâmdan Sonra Şüphe Etmek
198                                                                                3- Vakit Geçtikten Sonra Şüphe Etmek
199                                                                                4- Çok Şüpheye Düşen Kimsenin Şüphesi
200                                                                                5- İmam ve Cemaatin Şüphesi
200                                                                                6- Müstehap Namazda Şüphe Etmek
201                                                                                Sahih Olan Şüpheler
204                  İhtiyat Namazı
207                  Sevih (=Yanılma) Secdesi
208                                           Sehiv Secdesinin Şekli
210                  Unutulan Secde ve Teşehhüdün Kazası
211                  Namazın Şart ve Cüzlerini Fazla ve Az Yapmak
212                  Yolcu Namazı
223                               Yolcuyla İlgili Diğer Hükümler
225                  Kaza Namazı
227                              Büyük Oğlun Üzerine Farz Olan Babasının Kaza Namazları
228                  Cemaat Namazının Hükümleri
235                                                Cemaat İmamında Aranan Şartlar
235                                                Muktedi İle İlgili Hükümler
237                                                Cemaat Namazıyla İlgili Müstehaplar
238                                                Cemaat Namazıyla İlgili Mekruhlar
239                  Âyat Namazıyla İlgili Hükümler
241                                                     Âyat Namazının Kılınış Şekli
242                  Ramazan ve Kurban Bayramı Namazları`
246                  Namaz İçin Naip Tutmak
250                  Niyet
253                  Orucu Bozan Şeyler
253                                     1) Yemek ve İçmek
254                                     2) Cinsel İlişkide Bulunmak
255                                     3) İstimnâ (=Mastürbasyon)
256                                     4) Allah'a ve Peygamber'e Yalan İsnatta Bulunmak
256                                     5) Boğaza Yoğun Toz Kaçırmak
257                                     6) Kafanın Tamamını Suya Daldırmak
258                                     7) Cünüp, Hayız ve Nifas Hâllerinde Sabahlamak
261                                     8) İhtikan (=Tenkıye Yapmak)
261                                     9) Kusmak
262                  Orucu Bozan Şeylerin Hükmü
263                  Oruçlu İçin Mekruh Olan Şeyler
263                  Kaza ve Keffareti Gerektiren Durumlar
264                  Orucun Keffareti
267                  Orucu Bozup Sadece Kazayı Gerektiren Durumlar
268                  Kaza Orucu İle İlgili Hükümler
271                  Yolculukta Oruç Hükümleri
272                  Kendilerine Oruç Farz Olmayan Kimseler
273                  Ayın İlk Gününün Tespiti
275                  Haram ve Mekruh Oruçlar
276                  Müstehap Oruçlar
278                  1) Kazanç (Kâr)
284                  2) Maden
285                  3) Define
286                  4) Haramla Karışmış Helâl Mal
287                  5) Denize Dalarak Elde Edilen Mücevherler
288                  6) Ganimet
288                  7) Zimmî Kâfirin Müslümandan Satın Aldığı Yer
289                  Humusun Verileceği Yerler
292                   Zekâtın Farz Olmasında Gereken Şartlar
294                   Buğday, Arpa, Hurma ve Kuru Üzümün Zekâtı
298                   Altının Nisabı
299                   Gümüşün Nisabı
300                   Deve, Sığır ve Koyunun Zekâtı
301                                                     Devenin Nisabı
302                                                     Sığırın Nisabı
302                                                     Koyunun Nisabı
304                   Zekâtın Verileceği Yerler
307                   Zekâta Müstahak Olanların Şartları
308                   Zekâtın Niyeti
309                   Zekâtla İlgili Diğer Hükümler
313                   Fitre Zekâtı (Fıtır Sadakası)
315                   Fitre Zekâtının Verileceği Yerler
316                   Fitre Zekâtıyla İlgili Diğer Hükümler
323                          Alış Verişte Müstehap Olan Hususlar
323                          Mekruh Alış Verişler
324                          Batıl Alış Verişler
326                          Ribâ (Faiz)
327                          Satıcı İle Alıcıda Aranan Şartlar
329                          Satılan Mal İle Bedelinde Aranan Şartlar
330                          Vakfedilen ve Kiralanan Malın Satışı
330                          Alım Satım Akdi
331                          Meyvelerin Alım Satımı
331                          Veresiye ve Peşin Alış Veriş
332                          Selef (Selem) Satışı
332                                                 Selem Satışında Aranan Şartlar
333                                                 Selem Yapmanın Hükümleri
334                          Altın ve Gümüşü Altın ve Gümüşe Satmak
334                          Akdi Fesheden Durumlar
338                          Alış Verişle İlgili Diğer Hükümler
346                 Kiraya Verilen Malda Aranan Şartlar
348                 Kira İle İlgili Diğer Hükümler
389                    Evlilik Akdi İle İlgili Hükümler
390                                                        Daimî Evliliğin Akdi
390                                                        Geçici Evliliğin Akdi
391                                                        Nikâh Akdinde Aranan Şartlar
393                                                        Akdi Bozmaya Sebep Olabilecek Kusurlar
394                    Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar
397                    Daimî Akdin Hükümleri
399                    Müt'a Nikâhının Hükümleri
400                    Bakma Hükümleri
401                    Evlilikle İlgili Diğer Hükümler
404                    Süt Verme Hükümleri
405                                          Mahremliğe Sebep Teşkil Eden Süt Emzirmede Aranan Şartlar
408                                          Süt Verme Adabı
408                                          Süt Vermekle İlgili Diğer Hükümler
412                   Talâk İddeti
413                   Vefat İddeti
414                   Bâin Talâk ve Ric'î Talâk
415                   Ric'î Talâkın Hükümleri
416                   Hul' Talâkı
417                   Mübarat Talâkı
418                   Talâkla İlgili Diğer Hükümler
428                                    Hayvan Kesimi
429                                    Hayvan Kesme Usûlü
429                                    Hayvan Kesiminde Aranan Şartlar
430                                    Deve Kesme Usûlü
431                                    Hayvan Kesmenin Müstehapları
431                                    Hayvan Kesmenin Mekruhları
432                                    Hayvan Avlamak
432                                                  Silâhla Avlanmada Aranan Şartlar
434                                                  Av Köpeğiyle Avlanmada Aranan Şartlar
435                                                  Balık Avlama
436                                                  Çekirge Avlama
440                                            Yemek Yerken Müstehap Olan Şeyler
441                                            Yemek Yerken Mekruh Olan Şeyler
441                                            Su İçmenin Müstehapları
441                                            Su İçmenin Mekruhları
443                                Nezretmekle İlgili Hükümler
446                                Ahdetmekle İlgili Hükümler
460                           Nesebî Vârislerin Dereceleri
461                                                         Birinci Dereceden Miras Alanlar
462                                                         İkinci Dereceden Miras Alanlar
465                                                         Üçüncü Dereceden Miras Alanlar
468                           Karı ve Kocanın Mirası
470                           Mirasla İlgili Diğer Hükümler
472                                     Marufu Emretmek ve Münkerden Nehyetmek
472                                                                            Marufu Emretmek ve Münkerden Sakındırmanın Şartları
475                                                                            Marufu Emretmek ve Münkerden Sakındırmanın Merhaleleri
476                                                                                                                                      Birinci Merhale
477                                                                                                                                      İkinci Merhale
477                                                                            Üçüncü Merhale
485                                                           Bono
487                                                           Hava Parası
488                                                           Banka Muameleleri
490                                                           Sigorta
491                                                           Şans Deneme Biletleri
492                                                           Sun'î Dölleme
493                                                           Organların Kesilmesi ve Nakli
495                                                           Çeşitli Hükümler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar