Fıkıh

Tam İlmihal - Ayetullah Sistani

Tam İlmihal - Ayetullah Sistani 625 Sayfa
Yazar : Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni SİSTANİ Yayınevi : Alulbeyt

Ayetullah Uzma Seyit Ali Hüseyni Sistani, 1928 yılında İmam Rıza’nın (a.s) mübarek türbesinin bulunduğu mukaddes Meşhed şehrinde dünyaya gözlerini açtı.

İlk tahsilini Horasan’ın meşhur alimlerinden aldı. Daha sonra derslerini tekmil etmek amacıyla 1947 yılında Kum kentine hicret etti. Dönemin en büyük taklit mercilerinin derslerine katıldı.

Bir süre sonra en büyük ilim merkezi olan mukaddes Necef kentine gitti. Henüz 31 yaşındayken Ayetullah Hoi ve Ayetullah Hilli’den içtihat belgesini aldı.

Ömrünü ilim ve maneviyata adayan ve sayısız eseri bulunan Ayetullah Uzma Sistani, halen mukaddes Necef kentinde yaşamaktadır.

Tam İlmihal - Ayetullah Sistani

9                               Mutlak Ve Muzaf Su
9                                                 1- Kür Su
10                                                 2- Az Su
11                                                 3- Akarsu
12                                                 4- Yağmur Suyu
13                                                 5- Kuyu Suyu
14                               Suların Hükümleri
15                               İdrar Ve Büyük Abdestle İlgili Hükümler
17                                                                            İdrar Temizliği Usulü (İstibra)
19                                                                            İdrar Ve Büyük Abdestle İlgili Müstehap Ve Mekruhlar
21           1-2- İdrar Ve Dışkı
21           3- Meni
22           4- Lâşe
23           5- Kan
24           6 -7- Köpek Ve Domuz
24           8- Kâfir
24           9- Şarap
25           10- Pislik Yiyen Hayvanın Teri
25           Necaseti Tespit Etme Yolu
26           Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?
28           Necaset Hükümleri
31           Mütehhirat (Temizleyiciler)
31                                       1- Su
36                                       2- Yer
38                                       3- Güneş
39                                       4- İstihale (Öz Niteliğini Kaybetme)
39                                       5-İnkilap
40                                       6- İntikal
41                                       7- İslâm
41                                       8- Tabeiyet
42                                       9- Necasetin Özünün Giderilmesi
43                                       10- Necaset Yiyen Hayvanı Temizleme Usûlü
43                                       11- Müslüman’ın Kayıp Olması
44                                       12- Normal Kanın Akması
44           Kaplarla İlgili Hükümler
47 Abdest
50       İrtimasî Abdest
51       Abdestin Duaları
53       Abdestin Şartları
59       Abdest Hükümleri
63       Abdesti Bozan Şeyler
69               Cenabet Hükümleri
71                                  Cünüplü Kimseye Haram Olan Şeyler
71                                  Cünüplü Kimseye Mekruh Olan Şeyler
72                                  Cenabet Guslü
72                                  Tertibî Gusül
73                                  İrtimasî Gusül
74               Gusletmenin Hükümleri
77               İstihaze
77                        İstihaze Hükümleri
84               Hayız
87                     Hayız Hükümleri
90                     Hayız Gören Kadınların Kısımları
91                                                            1- Belli Zaman Ve Sayıda Âdet Gören Kadın
95                                                            2- Belli Zamanda Âdet Gören Kadın
98                                                            3- Belli Sayıda Âdet Gören Kadın
99                                                            4- Kendisine Âdet Edinememiş Kadın (Muztaribe)
100                                                            5- İlk Kez Âdet Gören Kadın
100                                                            6- Âdetini Unutan Kadın
102                     Hayızla İlgili Diğer Hükümler
104               Nifas (=Lohusalık)
107               Ölüye Dokunma Guslü
108               Muhtazar Hükümleri
110                                        Cenazelerle İlgili Hükümler
111                                                                      Cenazeyi Yıkama Hükümleri
114                                                                      Cenazenin Kefenlenme Hükümleri
116                                                                      Hanut Hükümleri
118                                                                      Cenaze Namazı Hükümleri
119                                                                                                Cenaze Namazı
123                                                                                                Cenaze Namazının Müstehapları
124                                                                      Cenazeyi Defnetme Hükümleri
126                                                                                                   Cenaze Defniyle İlgili Müstehaplar
133                                                                      Vahşet Namazı
133                                                                      Kabri Açmak
135                                        Müstehap Gusüller
154                  Farz Namazlar
154                               Günlük Farz Namazlar
154                                                     Öğlen Ve İkindi Namazlarının Vakti
155                                                     Cuma Namazı Ve Hükümleri
157                                                     Cuma Namazı Hakkında Birkaç Hüküm
158                                                     Akşam Ve Yatsı Namazlarının Vakti
159                                                     Sabah Namazının Vakti
159                               Namaz Vakitleriyle İlgili Hükümler
162                  Tertip Üzere Kılınan Namazlar
164                  Müstehap Namazlar
165                  Günlük Nafile Namazların Vakti
166                                                   Ğufeyle Namazı
167                  Kıble Hükümleri
169                  Namazda Bedeni Örtmek
171                                        Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Hükümler
172                                                                                      1. Şart:
174                                                                                      2. Şart:
176                                                                                      3. Şart:
176                                                                                      4. Şart:
177                                                                                      5. Şart:
178                                                                                      [6. Şart:]
179                                        Namazda Beden Ve Elbisenin Temiz Olması Gerekmeyen Durumlar
182                                                                                                    Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Müstehaplar
183                                                                                                    Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Mekruhlar
183                  Namaz Kılanın Mekânı
188                                          Namaz Kılınması Müstehap Olan Yerler
189                                          Namaz Kılınması Mekruh Olan Yerler
190                                          Mescitlere Ait Hükümler
192                  Ezan Ve İkamet
193                                 Ezan Ve İkametin Anlamı
198                  Namazın Farzları
199                                    Niyet
200                                    İftitah Tekbiri
202                                    Kıyam (=Ayakta Durmak)
205                                    Kıraat
212                                    Rükû
216                                    Secde
221                                         Üzerine Secde Etmenin Sahih Olduğu Şeyler
223                                         Secdeyle İlgili Müstehap Ve Mekruhlar
224                                         Tilâvet Secdesiyle İlgili Hükümler
226                                    Teşehhüt
227                                    Namazın Selâmı
228                                    Tertib
229                                    Muvalat
229                                    Kunut
230                  Namazın Tercümesi
230                                     1- Fâtiha Suresi:
231                                     2- İhlâs Suresi:
232                                      Rükû, Secde Ve Onlardan Sonra Okunan Müstehap Zikirlerin Anlamı-3
232                                     4- Kunutta Okunan Duanın Anlamı
233                                     5- Tesbihat-U Erbaa'nın Anlamı
233                                     6- Teşehhüt Ve Selâmın Anlamı
234                                     Namazdan Sonra Okunan Zikirler
234                                     Resulullah'a (S.A.A) Salâvat
235                  Namazı Bozan Şeyler
241                  Namazda Mekruh Olan Şeyler
242                  Farz Namazı Bozmanın Caiz Olduğu Hâller
243                  Namazla İlgili Şüpheler
243                                            Namazı Bozan Şüpheler
244                                            İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler
244                                                                                1- Yeri Geçen Şeylerde Şüphe Etmek
247                                                                                2- Selâmdan Sonra Şüphe Etmek
247                                                                                3- Vakit Geçtikten Sonra Şüphe Etmek
247                                                                                4- Çok Şüpheye Düşen Kimsenin Şüphesi
249                                                                                5- İmam Ve Cemaatin Şüphesi
249                                                                                6- Müstehap Namazda Şüphe Etmek
251                                            Sahih Olan Şüpheler
255                  İhtiyat Namazı Hükümleri
258                  Sehiv (=Yanılma) Secdesi
260                                           Sehiv Secdesinin Şekli
261                  Unutulan Secdenin Kazası
261                  Teşehhüdün Kazası
263                  Namazın Şart Ve Cüzlerini Fazla Ve Eksik Yapmak
265                  Yolcu Namazı
279                               Yolcuyla İlgili Diğer Hükümler
281                  Kaza Namazı
284                              Büyük Oğlun Üzerine Farz Olan Babasının Kaza Namazları
285                  Cemaat Namazı
293                                Cemaat İmamında Aranan Şartlar
294                                Muktedi İle İlgili Hükümler
298                                Cemaat Namazında İmamın Ve Ona Uyanın Vazifeleri
299                                Cemaat Namazıyla İlgili Mekruhlar
299                  Âyat Namazıyla İlgili Hükümler
301                                                     Âyat Namazının Kılınış Şekli
303                  Ramazan Ve Kurban Bayramı Namazları
307                  Namaz İçin Naip Tutmak
311                  Niyet
315                  Orucu Bozan Şeyler
316                                     1) Yemek Ve İçmek
317                                     2) Cinsel İlişkide Bulunmak
318                                     3) İstimnâ (=Mastürbasyon)
319                                     4) Allah'a Ve Peygamber'e (S.A.A) Yalan İsnatta Bulunmak
320                                     5) Boğaza Yoğun Toz Kaçırmak
321                                     6) Cünüp, Hayız Ve Nifas Hâllerinde Sabahlamak
324                                     7) Tenkıye Yapmak
325                                     8) Kusmak
325                  Orucu Bozan Şeylerin Hükmü
326                  Oruçlu İçin Mekruh Olan Şeyler
327                  Kaza Ve Keffareti Gerektiren Durumlar
327                  Orucun Keffareti
331                  Sadece Kazayı Gerektiren Durumlar
333                  Kaza Orucu İle İlgili Hükümler
336                  Yolculukta Oruç Hükümleri
338                  Kendilerine Oruç Farz Olmayan Kimseler
341                  Ayın İlk Gününün Tespiti
341                  Haram Ve Mekruh Olan Oruçlar
342                  Müstehap Oruçlar
345                  1) Kazanç (Kâr)
353                  2) Maden
354                  3) Define
356                  4) Haramla Karışmış Helâl Mal
357                  5) Denize Dalarak Elde Edilen Mücevherler
358                  6) Ganimet
359                  7) Zimmî Kâfirin Müslümandan Satın Aldığı Yer
359                  Humusun Verileceği Yerler
363                   Zekâtın Farz Olmasında Gereken Şartlar
365                   Buğday, Arpa, Hurma Ve Kuru Üzümün Zekâtı
370                   Altının Nisabı
371                   Gümüşün Nisabı
373                   Deve, Sığır Ve Koyunun Zekâtı
373                                                     Devenin Nisabı
374                                                     Sığırın Nisabı
375                                                     Koyunun Nisabı
377                   Ticaret Malının Zekâtı
378                   Zekâtın Verileceği Yerler
382                   Zekâta Müstahak Olanların Şartları
384                   Zekâtın Niyeti
384                   Zekâtla İlgili Diğer Hükümler
389                   Fitre Zekâtı (Fıtır Sadakası)
392                   Fitre Zekâtının Verileceği Yerler
394                   Fitre Zekâtıyla İlgili Diğer Hükümler
405                          Müstehap Alış Verişler
406                          Mekruh Alış Verişler
406                          Haram Olan Alış Verişler
412                          Satıcı İle Alıcıda Aranan Şartlar
414                          Satılan Mal İle Bedelinde Aranan Şartlar
416                          Alım Satım Akdi
416                          Meyvelerin Alım Satımı
417                          Peşin Ve Veresiye Alış Veriş
418                          Selef Satışı
419                                         Selef Muamelesinin Hükümleri
420                          Altın Ve Gümüşü Altın Ve Gümüşe Satmak
421                          Akdi Feshedebilme Durumları
425                          Alış Verişle İlgili Diğer Hükümler
427                          Şirket (Ortaklık) Hükümleri
430                          Sulh (Anlaşma) Hükümleri
433                          Kira Hükümleri
435                                          Kiraya Verilen Malın Şartları
441                          Cuale (Ödül Koyma) Hükümleri
442                          Muzâraa ( Ekim Üzerine Anlaşma) Hükümleri
446                          Musakat (Sulama Üzerine) Ve Muğarese Hükümleri
448                          Kendi Malında Tasarruf Hakkı Olmayanlar
451                          Vekâlet Hükümleri
453                          Borç Hükümleri
456                          Havale Hükümleri
458                          Rehin (İpotek) Hükümleri
460                          Zamanet Hükümleri
463                          Kefalet Hükümleri
464                          Vedia ( Emanet) Hükümleri
467                          Ariyet (Ödünç Alıp Verme) Hükümleri
471                             Akid Hükümleri
472                                             Akdin Okunuşu
473                                             Akdin Şartları
475                                             Akdi Bozma Hakkı Veren Kusurlar
477                             Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar
481                             Daimi Akdin Hükümleri
483                             Mut’a Nikâhı
485                             Bakma Hükümleri
487                             Evlilikle İlgili Diğer Hükümler
490                             Süt Verme Hükümleri
492                                                   Mahrem Olmaya Sebep Olan Süt Vermenin Şartları
496                                                   Emzirme (Süt Verme) Adabı
496                                                   Süt Vermekle İlgili Diğer Hükümler
500                   Talâk İddeti
502                   Kocası Ölen Kadının İddeti
503                   Ric’i Ve Bain Talâk Hükümleri
504                                                     Rücu Etme Hükümleri
505                   Hul-İ Talâk
506                   Mübarat Talâkı
507                   Talâkla İlgili Diğer Hükümler
509                   Gasp Hükümleri
512                   Bulunan Malın Hükümleri
517                   Hayvan Kesme Ve Avlanma Hükümleri
518                   Hayvan Kesme Usülü
519                                       Hayvan Kesmenin Şartları
521                                       Devenin Kesimi
521                                       Hayvan Keserken Müstehap Olan Şeyler
522                                       Hayvan Keserken Mekruh Olan Şeyler
522                   Avlanma Hükümleri
524                   Av Köpeğiyle Avlanmak
526                   Balık Ve Çekirge Avlamak
527                   Yenilecek Ve İçileceklerin Hükümleri
530                                                           Yemek Yerken Müstehap Olan Şeyler
531                                                                                              Yemek Yerken Mekruh Sayılan Durumlar
532                                                                                              Su İçme Adabı
532                                                                                              Su İçerken Mekruh Olan Şeyler
533                   Nezir (Adak) Ve Ahd Hükümleri
533                                                  Nezretmekle İlgili Hükümler
537                                                  Ahdetmekle İlgili Hükümler
538                   Yemin Etme Hükümleri
540                   Vakıf Hükümleri
544                   Vasiyet Hükümleri
551                   Miras Hükümleri
552                                    Birinci Dereceden Miras Alanlar
553                                    İkinci Dereceden Miras Alanlar
559                                    Üçüncü Dereceden Miras Alanlar
561                                    Karı Ve Kocanın Mirası
563                                    Mirasla İlgili Diğer Hükümler
567                                     Mevduat Hesabı Ve Borç Alma İle İlgili Diğer Hükümler
570                                     Krediler
573                                     Yed’i Emin
573                                     Vazgeçilmiş Malların Satışı
574                                     Banka Kefaleti
575                                     Hisse Satışları
576                                     Tahvil Senetleri Satışı
576                                     İç Ve Dış Havaleler
580                                     Banka Ödülleri
581                                     Senet Ulaştırma
582                                     Döviz Alım Satımı
582                                     Hesabından Fazla Almak
583                                     Çek-Senet Kırdırma
586                                     Bankada Çalışma
587                                     Sigorta Anlaşması
589                                     Hava Parası
591                                     Otopsi Hükümleri
592                                     Organ Nakli Hükümleri
593                                     Suni Döllenme
595                                     Nüfus Planlaması Hükümleri
596                                     Devletin Yaptığı Caddelerin Hükümleri
598                                     Namaz Ve Oruç Hakkında Bazı Hükümler
601                                     Şans Biletleri
603                                     Terimler Sözlüğü
625                                     İçindekiler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar