İnanç

Temel Dini Bilgiler c.1

Temel Dini Bilgiler c.1 228 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

Derin ilmî meseleleri herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatmak, konunun uzmanlarını hedef alan, terimlerle dolu bir yazı yazmaktan her zaman daha zor olmuştur. Allâme Tabatabaî’nin İslam inancı, ahkâmı, ahlakı ve tarihi üzerine yazdığı Temel Dinî Bilgiler işte böyle bir kitaptır. Ayetullah CevadîAmulî de kitabın 1991 yılında yapılan baskısına yazdığı Sunuş’ta, salih kul, gayb ve şuhud âleminin mevlası sözleriyle nitelediği Allâme Tabatabaî’nin sade ve akıcı bir dille kaleme aldığı bu eserin derinliklerinde hazinelerin gizli olduğunu ifade etmiştir.  

Ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular eklenen kitabın bu formu, İslâm maarifi sınıflarında okutulmuştur.Dört bölümden oluşan, ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular ekleneniki ciltlik eser, toplam 53 ders içermektedir. Çağımızın en büyük Kur’ân müfessiri de olan Allâme Tabatabaî’nin kaleminden çıkan bu eserin, başta gençlerimiz olmak üzere bütün Ehlibeyt (a.s) dostlarına faydalı olmasını ümit ederiz.

Temel Dini Bilgiler c.1

15 Takdim
21                1. Ders:
21                        Din
21                           1. İnanç İlkeleri
22                           2. Ahlak
23                           3. Amel
23                           Dinin Faydaları
25                           İslâm Dini
27                2. Ders:
27                        KUR’ÂN-I KERİM
29                        Kur’ân-ı Kerim
29                                          Kur’ân’ın Öğretileri
30                                                                      Kur’ân Açısından İlim ve Cehalet:
31                                          Kur’ân’ın Dünyanın Yaratıcısına Dair Öğretileri
31                                                                                                      Yaratıcının Varlığı:
35                3. Ders:
37                        TEVHİD
37                               Allah’ın Kudreti
38                               Allah’ın İlmi
38                               Diğer Kemal Sıfatlar
39                               Adalet
40                               Rahmet
40                               Nübüvvet
41                               Peygamberler
42                               Peygamberlerin Sayısı
43                4. Ders:
45                        Azim Sahibi Peygamberler
45                                                Hz. Muhammed b. Abdullah (s.a.a)
46                                                                                Davetin Başlangıcı:
47                                                                                Hicret:
47                                                                                Davetin İlerlemesi:
48                                                Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hayat Tarzı
51                5. Ders:
53                        İmamet
55                               On Dört Masum
55                               Kısaca On İki İmam’ın Hayatı
59                6. Ders:
61                        İmamların Hayat Tarzları Hakkında Genel Bilgiler
61                                                                            Emîrü’l-Müminin Ali (A.S)
62                                                                            İmam Hasan ve İmam Hüseyin (A.S)
63                                                                            İmam Seccâd (a.s)
63                                                                            İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sâdık (a.s)
64                                                                            İmam Kâzım (a.s)
64                                                                            İmam Rıza (a.s)
65                                                                            İmam Muhammed Taki -Cevad- (a.s)
65                                                                            İmam Ali Naki ve İmam Hasan Askerî (a.s)
65                        Özet
66                        Meâd
69                7. Ders:
71                        Ahkâm
71                              Namaz
73                              Farz Namazlar
73                              Namaza Hazırlık
73                              1- Taharet
74                                        Necaset
74                              Temizleyiciler
75                              Abdest Hükümleri
76                              Abdesti Bozan Şeyler
79                8. Ders:
81                        Gusül
82                              Teyemmüm
82                                       Teyemmümün Alınış Şekli
82                                       Teyemmüm Ahkâmı
83                              2- Vakit
84                              3- Elbise
84                              4- Mekân
85                              5- Kıble
85                              Namazın Farzları
86                              Namazın Rükünleri
86                                                  1) Niyet:
86                                                  2) İftitah Tekbiri:
86                                                  3) Kıyam:
87                                                  4) Rükû:
87                                                  5) Secde:
87                                                  6) Teşehhüd ve Selam:
89                9. Ders:
91                        Ayat Namazı
91                                    Ayat Namazının Kılınış Şekli
92                                    Yolcu Namazı
92                                    Cemaat Namazı
92                                                  Cemaat Namazının Şartları
93                                                  Cemaat Namazının Hükümleri
93                                    Oruç
94                                         Orucu Bozan Şeyler
95                10. Ders:
97                         Ahlak
97                              1) İnsanın Allah’a Karşı Vazifesi
99                                                                     Allah’a Tapmak
100                              2) İnsanın Kendisine Karşı Vazifesi
101                                                                     Sağlık:
105                11. Ders:
107                         Ruh Sağlığı
107                                        İlim Tahsili
108                                        İslâm Açısından İlim Tahsil Eden Kimsenin Önemi
109                                        Öğretmenin Önemi
109                                        Öğretmenin ve Öğrencinin Vazifesi
110                                        İnsanın Ana Babasına Karşı Vazifesi
111                                        Büyüklere Saygı
111                                        İnsanın Akrabalarına Karşı Vazifeleri
112                                        İnsanın Komşularına Karşı Vazifesi
115                12. Ders:
117                         İnsanın Çalışanlarına ve Çaresizlere Karşı Vazifesi
118                         İnsanın Topluma Karşı Vazifesi
119                         Adalet
123                13. Ders:
125                         Doğru Sözlülük
126                                           Yalanın Zararları
126                                           İyi Geçinmek
128                                           İyilerle Birlikte Olmak
129                                           Kötülerle Birliktelik
133                1. Ders:
135                        İnançlar
135                                  Yaratılışın Bir Kaynağı Olduğu İnancı Fıtrîdir
137                                  Allah’ı Tanımak ve Milletler
138                                  İnsan Hayatında Merakın Etkisi
141                2. Ders:
141                        Kur’ân-ı Kerim’in Tevhid Metodu
143                                                             Kur’ân-ı Kerim’in Tevhid Metodu
144                                                                                                  İnsan Bu Gerçeği Kabul Etmekten Niçin Kaçar?
145                                                                                                  Açıklama ve Bir Örnek
146                                                                                                  Özet
146                                                                                                       Allah’ın Varlığı, Kudreti ve İlmi
147                3. Ders:
147                        Adalet
149                              Adalet
150                                    Nübüvvet
151                                    Nübüvvet Delili
152                                    İnsan ile Başka Varlıklar Arasındaki Fark
155                4. Ders:
155                        Nübüvvet (1)
157                                      Nübüvvet
157                                                Peygamberin Özellikleri
158                                                İnsanlar Arasında Peygamberler
158                                                Şeriat Sahibi Peygamberler
159                                                Hz. Muhammed’in Hayatı
163                5. Ders:
163                        Nübüvvet (2)
165                                      Nübüvvet
167                                                Hz. Peygamber’in Manevî Şahsiyeti
171                6. Ders:
171                        Hz. Peygamber’in Manevî Şahsiyeti Fevkalade İdi
173                                                                            Hz. Peygamber’in Manevî Şahsiyeti Fevkalade İdi
174                                                                            Hz. Peygamber’in Yöntemi
175                                                                            Nebevî Yöntem
177                7. Ders:
177                        İmamet (1) / Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları
179                                                                                   Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları
179                                                                                                                                İmamet
179                                                                                                                                İmamet Delili
180                                                                                                                                İmam’a Her Zaman İhtiyaç Duyulur
181                                                                                                                                İmamın Masumiyeti
181                                                                                                                                İmam’ın Ahlakî Faziletleri
181                                                                                                                                İmam’ın İlmi
181                                                                                                                                Hidayet İmamları (a.s)
182                                                                                                                                İmamların İsimleri
182                                                                                                                                İmamların Hayatlarına Kısa Bir Bakış
185                8. Ders:
185                        İmamet (2) / Masum İmamlar’ın Yöntemleri
187                                                                      Masum İmamlar’ın Yöntemleri
190                                                                                                       İmam Hüseyin (a.s)
193                9. Ders:
193                        İmamet (3) / Masum İmamlar’ın Yöntemleri
195                                                                      Masum İmamlar’ın Yöntemleri
195                                                                                                      İmam Seccad (a.s)
196                                                                                                      İmam Muhammed Bâkır (a.s)
196                                                                                                      İmam Cafer Sâdık (a.s)
197                                                                                                      İmam Musa Kâzım (a.s)
199                10. Ders:
199                         İmamet (4) / Masum İmamlar’ın Yöntemleri
201                                                                       Masum İmamlar’ın Yöntemleri
201                                                                                                       İmam Rıza (a.s)
203                                                                                                       İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki ve İmam Hasan Askerî (a.s)
204                                                                                                       İmam-ı Zaman: Beklenen Mehdî (a.s)
207                11. Ders:
207                         Meâd
209                              Meâd
209                                   İslâm Öncesi Dinlerde Meâd İnancı
210                                   Kur’ân-ı Kerim’de Meâd
211                                   Ölen Bedendir, Ruh Değil
212                                   İslâm’a Göre Ölümün Anlamı
215                12. Ders:
215                         Ahlak (1)
217                                  Ahlak (1)
217                                           Çalışmanın Gerekliği, Meslek ve Zanaatın Önemi
218                                           İşsizliğin Zararları
218                                           Çiftçilik ve Çiftçiliğin Faydaları
219                                           Özgüven
220                                           Başkalarına Ümit Bağlamanın Zararları
221                13. Ders:
221                         Ahlak (2)
223                                  Ahlak
223                                       Ölçüye Hile Karıştırmak
223                                       Zulüm
224                                       İnsanları İncitmek ve Kötülük Etmek
225                                       Yalan
225                                       Gıybet ve iftira
226                                       Rüşvet
226                                       Hırsızlık

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar