İnanç

Temel Dini Bilgiler c.2

Temel Dini Bilgiler c.2 244 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

Derin ilmî meseleleri herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatmak, konunun uzmanlarını hedef alan, terimlerle dolu bir yazı yazmaktan her zaman daha zor olmuştur. Allâme Tabatabaî’nin İslam inancı, ahkâmı, ahlakı ve tarihi üzerine yazdığı Temel Dinî Bilgiler işte böyle bir kitaptır. Ayetullah CevadîAmulî de kitabın 1991 yılında yapılan baskısına yazdığı Sunuş’ta, salih kul, gayb ve şuhud âleminin mevlası sözleriyle nitelediği Allâme Tabatabaî’nin sade ve akıcı bir dille kaleme aldığı bu eserin derinliklerinde hazinelerin gizli olduğunu ifade etmiştir.  

Ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular eklenen kitabın bu formu, İslâm maarifi sınıflarında okutulmuştur.Dört bölümden oluşan, ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular ekleneniki ciltlik eser, toplam 53 ders içermektedir. Çağımızın en büyük Kur’ân müfessiri de olan Allâme Tabatabaî’nin kaleminden çıkan bu eserin, başta gençlerimiz olmak üzere bütün Ehlibeyt (a.s) dostlarına faydalı olmasını ümit ederiz.

Temel Dini Bilgiler c.2

17                   1. Ders:
17                           İnançlar
19                           İnançlar
19                                     İslâm Dini ve Semavî Kitabı
20                                     Kur’ân-ı Kerim’in Önemi
20                                     Kur’ân-ı Kerim Mucizedir
25                   2. Ders:
25                           Semavî Kitap Kur’ân-ı Kerim
27                           Semavî Kitap Kur’ân-ı Kerim
27                                                           Hz. Peygamber’e Yönelik Suçlamalar
28                                                           Kur’ân Müşriklere Meydan Okuyor
31                                                           Sonuç
33                   3. Ders:
33                            Kur’ân-ı Kerim’e Göre Allah’ı Tanımak
35                            Kur’ân’da Allah’ı tanımanın yolu
35                                                                      Fıtrata ve Hakk’a Uymak
37                                                                      Yaratıcı’nın İspatı
39                   4. Ders:
39                           Allah’ın Sıfatları ve Nübüvvet
41                           Allah Bütün Kemal Sıfatlara Sahiptir
41                                                                  Kemal Nedir?
42                                                                  Nübüvvet
43                                                                            Toplum Kanuna, Kurallara İhtiyaç Duyar
43                                                                            Kanun Ve Kuralların İlahî Kökeni
44                                                                            Kanunlara Yönelik Fıtrî Yöneliş
45                                                                  Sonuç
47                   5. Ders:
47                            Nübüvvet
49                            Nübüvvet
49                                       Hz. Muhammed’in (s.a.a.) Risaleti
51                                       Rahip Bahira Kıssası
55                   6. Ders:
55                           Peygamberlik Müjdesi
57                           Peygamberlik Müjdesi
57                                                Nastura Rahip Kıssası
57                                                Medine Yahudîlerinin Verdikleri Müjde
58                                                Kur’ân-ı Kerim’de Peygamberin Geleceğine Dair İşaretler
59                                                Hz. Peygamber’in (s.a.a) Biseti
59                                                Özetle Hz. Peygamber’in Daveti
60                                                Fıtrat Dini
60                                                Davetin Tebliğ Edildiği Kimseler
63                   7. Ders:
63                            Risalet ve Davet
65                            Risalet ve Davet
65                                            Açıktan Genel Davet
66                                            İlk Davet Oturumu
66                                            Habeşe’ye Hicret
67                                            Haşimoğlulları’nın Boykotu
67                                            Haşimoğulları’nın Ebutalib Vadisinden Çıkmaları ve Peygamber Efendimizin Karşılaştığı Zorluklar
68                                            Hz. Peygamber’in Taif Seferi
68                                            Hz. Peygamber’in Medine’ye Hicreti
71                   8. Ders:
71                           İslâm’ın İlerlemesi
73                           İslâm’ın İlerlemesi
73                                                     Hz. Peygamber’in Medine’ye Girişi
74                                                     Hz. Peygamber’in Medine’ye Yerleşmesi ve İslâm’ın İlerlemesi
75                                                     Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı
76                                                     Hz. Peygamber’in Vefatı ve Hilafet Meselesi
79                   9. Ders:
79                            Hz. Peygamber’in Hayat Tarzı Ve İmamet
79                            Hz. Peygamber’in Hayat Tarzı
81                                                           Hz. Peygamber’in Fakirane Hayatı
82                                                           İmamet
82                                                                  Toplumun Yönetimi
83                                                                  Hz. Peygamber’in Velayet Hakkındaki Açıklaması
84                                                                  Evrensel İslâm Yönetimi
85                                                                  Hz. Peygamber’in Halife Seçimi
87                   10. Ders:
87                             Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları (1)
89                             Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları (1)
89                                                                              Kısaca Hz. Ali’nin Faziletleri
89                                                                                                               Hz. Ali’nin İslâm’a Hizmetleri
90                                                                                                               Hz. Ali’nin ve Ehlibeyt’in Faziletleri
92                                                                              Kıssadan Hisse
95                   11. Ders:
95                            Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları (2)
97                            Kısaca Masum İmamların Hayatları (2)
97                                                                    Masum İmamlar’ın (a.s) Tayini
97                                                                    On İki İmam’ın Kısaca Hayatları
97                                                                                                          Birinci İmam
98                                                                                                          İkinci İmam
98                                                                                                          Üçüncü İmam
99                                                                                                          Dördüncü İmam
99                                                                                                          Beşinci İmam
99                                                                                                          Altıncı İmam
100                                                                                                          Yedinci İmam
100                                                                                                          Sekizinci İmam
100                                                                                                          Dokuzuncu İmam
101                                                                                                          Onuncu İmam
101                                                                                                          On Birinci İmam
102                                                                                                          On İkinci İmam
102                                                                    Hidayet İmamları’nın (a.s) Hayatı
103                                                                    Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) Yöntemi
105                   12. Ders:
105                            Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları (3)
107                            Kısaca Masum İmamlar’ın (a.s) Hayatları (3)
107                                                                             İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı
109                                                                                                               Şehadetin Derin İzi
109                                                                             İmam Bâkır ve İmam Sâdık’ın (a.s) İlmî Hareketi
110                                                                             Meâd
113                   13. Ders:
113                            Ahlak (1)
115                            Ahlak (1)
115                                     Çocuğun Ana Baba Üzerindeki Hakları
116                                     Çocuk Terbiyesi
116                                     Ana Babanın Çocuk Üzerindeki Hakları
117                                     Kardeşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakları
118                                     İzzetinefis ve Doğruluk
118                                     İhsan ve Yoksulların Elinden Tutmak
121                   14. Ders:
121                             Ahlak (2)
123                             Ahlak (2)
123                                      Yardımlaşma
123                                      Hayırlarda Yarışmak
124                                      Yetimin Malında Tasarrufta Bulunmak
124                                      İnsan Öldürmek
125                                      Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek
126                                      Cihattan Kaçmak
126                                      Vatan Toprağını Savunmak
126                                      Hakkı Savunmak
127                                      Öfke ve Gazap
131                     1. Ders:
131                             Din
133                             Din
134                                Sonuç
134                                Kanunun Allah’tan Olmasının Güzel Sonucu
135                                Din Fıtrîdir
136                                Genel Hatlarıyla Dinler Tarihi
138                                Azim Sahibi Peygamberler ve Diğer Peygamberler
141                     2. Ders:
141                             Peygamberler
143                             Peygamberler
143                                         Hz. Nuh (a.s)
144                                         Hz. İbrahim (a.s)
145                                         Hz. Musa Kelim (a.s)
146                                         Hz. İsa Mesih (a.s)
149                     3. Ders:
149                             Hz. Muhammed (s.a.a)
151                             Hz. Muhammed (s.a.a)
155                                                 Hz. Peygamber’in Taif Seferi
159                     4. Ders:
159                              Hz. Peygamber’in Medine’ye Hicreti
161                              Hz. Peygamber’in Medine’ye '48icreti
162                                                                      Bedir Savaşı:
163                                                                      Uhud Savaşı:
164                                                                      Hendek Savaşı:
165                                                                      Yahudilerle Savaş ve Hendek Savaşı:
165                                                                      Yöneticilerin İslâm’a Davet Edilmesi
166                                                                                                               Huneyn ve Tebük Savaşları:
167                                                                                                               Tebük Savaşı:
169                     5. Ders:
169                             Diğer İslâm Savaşları
171                             Diğer İslâm Savaşları
171                                                       Vefatı
171                                                       Hz. Peygamber’in Hayatına Dair Birkaç Husus
174                                                       Hz. Peygamber’in Müslümanlara Vasiyeti
174                                                       Kur’ân-ı Kerim
179                     6. Ders:
179                             Hz. Peygamber’in Ehlibeyti
181                             Hz. Peygamber’in Ehlibeyti
182                                                         Ehlibeyt’in Kısaca Hayatları
184                                                         Masum İmamların Dönemin Hükümetleri ile Temel İhtilafı
186                                                         Özet ve Sonuç
189                     7. Ders:
189                              Ehlibeyt’in Yönteminde İstisnaî Durum
191                              Ehlibeyt’in Yönteminde İstisnaî Durum
191                                                                        Hz. Ali (a.s)
195                                                                        Sıddıka-i Kübra Hz. Fâtıma (s.a)
197                     8. Ders:
197                             İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)
199                             İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)
202                                                                İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in Yöntemleri Farklı mıydı?
204                                                                Din Önderlerinin Yöntemlerinden Ahlakî Çıkarımlar
207                     9. Ders:
207                             Meâd
209                             Meâd
210                                  Din Açısından Meâd
211                                  Ahlak
211                                       Görev Bilinci
212                                       Görevi Teşhis Etmede Yöntem Farklılıkları
215                     10. Ders:
215                               Savunma ve Fedakârlık
217                               Savunma ve Fedakârlık
217                                                      Fedakârlık
219                                                      Bağış ve Mal İnfâkı
220                                                      İlimde Cömertlik
221                                                      Toplum Düşmanları ile Mücadele
223                     11. Ders:
223                              Yalan ve Yalancılık
225                                                   Töhmet ve İftira
225                              Yalan ve Yalancılık
226                                                   Ana Baba Hakkı
227                                                   Gıybet
227                                                   Başkalarının Namusuna Saldırı
227                                                   İslâm’da Büyük Günahların Genel Cezası
229                     12. Ders:
229                              Alışveriş
231                              Alışveriş
232                                          Peşin ve Veresiye Alışveriş
233                                          İkrar
233                                          Yiyecek ve İçecek
234                                                             1- Canlılar/Hayvanlar:
234                                                             2- Cansızlar:
235                                                             Sıvılar:
237                     13. Ders:
237                              Önemli Uyarı
239                              Önemli Uyarı
240                                            Gasp
241                                                Gasp Hükümleri
241                                                                Şuf’a Ortaklığı
242                                            Kullanılmayan Arazilerin Abat Edilmesi
243                                            Bulunan Eşyanın Hükümleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 1. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Allah'ı Tanımak

    İnsanoğlu genelde kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olan ve kendi yaşantısı üzerinde etkisi bulunan her şey hak ...