Kadın, temkini (şer’i olarak farz olan şeylerde kadının kocasına itaati) mihrin tümünün taksitle ödenmesi şartına bağlayabilir mi?

2014/03/01
Soru
(Maddi olarak) Zor durumda olan erkek, mahkeme tarafından karısının mihrini taksitle ödemeye mecbur edilmiştir; günümüzde mihriyeler çok yüksek olduğundan taksitlerin yıllar alacağı malumdur. Bu durumda kadın, bakire olması ve cinsel ilişkiye girmemesi varsayımıyla taksitler bitinceye kadar temkin (şer’i olarak farz olan şeylerde kadın kocasına itaat) etmeyebilir mi?

Sorunuz taklit merciilerinin bürolarına gönderildi ve alınan cevaplar şöyledir:

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei: Soruya göre kadının temkin etmeme hakkı yoktur.[1]

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Kadın mihriyesinin ilk taksitini aldığında temkin etmelidir.[2]

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani: Mihriye akitte peşin ödenecek diye anlaşma yapılsa ve onun için süre belirlenmemişse mihriyeyi talep etmediği sürece temkin etmeyebilir. Ama mihriye zimmette olan borç olursa kadının temkin etmeme hakkı yoktur.[3]

--------------
[1] -Ayetullah Hamanei’nin bürosundan alınan yazılı istifta.

[2] -Ayetullah Mekarim’in bürosundan alınan yazılı istifta. Ayetullah Mekarim, yeni istiftaatının c.3, s.247, soru:658’de şöyle buyuruyor: Kadın önceden erkeğin zor durumda olduğunu biliyorduysa mihriyenin ödenmesini bahane ederek temkinsizlik edemez. Ama bilmiyorduysa o zaman bunun iki şekli vardır:

1 -Mahkemeye gider ve Şer’i Hakim onu taksite bağlar, koca’da bir miktarını veya en azından ilk taksiti ödedikten sonra kadın temkin etmelidir ve bütün taksitler ödenmedi bahanesiyle son taksite kadar karı-koca ilişkilerini aksatamaz.

2 -Mahkemeye gitmemiş veya gitmişler ama erkek henüz hiç bir taksiti ödememişse kadın özel temkinde bulunmayabilir. Ama diğer karı-kocalık görevlerini yerine getirmesi gerekir.   

[3] -Ayetullah Sistani’nin bürosundan alınan yazılı istifta.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Vela ve Velayet Üzerine

    Bu kitapta, Kur'an ve Sünnette kendisine sıkça rastlanan kavramlardan birisi olan "velayet" ...
  • Kur'an'dan Esintiler

    Kur’an, âlemlerin Rabbi namına bir ilahî hitaptır. Bütün kâinatın Sahibi, büt& ...