Ölüyü taklit etmeyi sürdürme meselesinde eğer bir kimse yaşayan bir müçtehidi taklit etmeye dikkat etmeksizin hacca giderse, kendisinin haccı sorunlu olur mu?

2014/03/01
Soru
Umre haccında müçtehidimin kim olduğunu sordular ve ben de İmam Humeyni olduğunu söyledim. Sonra yaşayan hangi müçtehide göre diye sordular. Ben burada şaşkınlığa uğradım ve yaşayan bir müçtehidi belirlemeli miyim diye sordum. Benim umre haccım sorunlu mudur?

Belirtilen soru mercilerin bürolarına gönderildi ve aşağıdaki cevaplar elde edildi:

Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:

 

Hz. İmam Humeyni’yi taklit etmeyi sürdürmek Ayetullah Hamaney’in iznine göre caizdir. Bundan dolayı sizin umre amelleriniz İmam Humeyni’nin fetvalarına göre gerçekleşmişse doğrudur.

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:

 

Her yükümlü yaşayan en âlim müçtehidi taklit etmelidir. En âlim müçtehidin kim olduğunu teşhis etmek yükümlüye düşer ve müçtehitleri tanıyan uzmanlar yani fakihler aracılığıyla en âlimi teşhis eder. Bu mevzunun sizin haccınızla bir irtibatı yoktur. (Haccınız sorunsuzdur)

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:

 

Amel ettiği meselelerde ölüyü taklit etmeyi sürdürmesi caizdir, amel etmediği meselelerde ise yaşayan bir müçtehidi taklit etmelidir. Haccınızın bir sorunu yoktur.

Belirtilen soru hakkında daha fazla bilgi elde etmek için “Ölmüş Taklit Merciinden Geçmek” başlıklı, 1898. Sayılı (Site: 2720) soruya müracaat ediniz.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam Tarihi

    Ciddi bir akademik çalışmanın ürünü olan elinizdeki eser aslında yazarın Üniversitede verd ...
  • Terazi

    Diliyle şehadeteyni söyleyenin Müslüman sayıl-ması, kan ve canının güvencede olması, bir Müs ...