Parfüm kullanmak orucu bozar mı?

2014/02/25
Soru
Parfüm kullanmak orucu bozar mı? (Ayetullah Hamaney’i taklit etmekteyim).

Çoğu taklit merciinin görüşüne göre sadece dokuz şey orucu bozar: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima (cinsel ilişki), 3. Mastürbasyon, 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve Peygamberin halifesine yalan isnat etmek, 5. Boğaza yoğun toz kaçırmak, 6. Başın tamamını suya sokmak, 7. Sabah namazı ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas halinde kalmak, 8. Sıvı bir madde ile tenkiye yapmak, 9. Kusmak.[1] Oruç için birkaç şey de mekruhtur ve onlardan birisi de kokulu bitkileri[2] koklamaktır. Ama parfüm kullanmak mekruh bile değildir, oruç için hiçbir sakıncası yoktur ve orucu bozmaz.
-------------
[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 891, m. 1572.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 925, m. 1657.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet Ekolleri c.1

    İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve bir ...
  • Adalet Güneşi

    Ebu Said, Peygamber Efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ahir zamanda sultan(ları) tarafınd ...