Ayağı ağrıdığı için veya başka bir hastalıktan dolayı oturarak namaz kılan kimsenin namazı doğru mudur?

2014/02/25
Soru
Annemin ayağı ağrıdığından dolayı ayakta namaz kılamıyor, dolayısıyla oturarak kılmak zorundadır. Böyle bir namaz doğru mudur? Değilse ne yapmamız gerekiyor?

Namaz, İslamda çok önemli bir yere sahip olup hiçbir durumda terkedilemez. Ancak tüm şartlarını yerine getirmeye gücü yetmeyen kimseyi de zora sokmamış hatta tüm şartları hasıl olmasa da kılınan namazı yeterli görmüştür.

Bütün taklit mercilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir: Ayakta namaz kılamayan veya ayakta namaz kılacağı zaman normalde tahammül edilmeyecek derecede meşakkat ve zorluğa düşen kimse namazı oturarak kılabilir. Oturarak kılamazsa uzanarak kılabilir.

İmam Humeyni şöyle buyuruyor: İnsan ayakta kılmaya gücü yettiği müddetçe, oturarak namaz kılamaz. Meselâ, ayakta durduğu zaman vücudu hareket eden veya bir şeye yaslanmak zorunda olan yahut vücudunu eğerek veya rükûya doğru eğilerek veya ayaklarını normalden fazla açarak durabilen kimse, mümkün olduğu şekilde ayakta durup namazını kılmalıdır. Hiç bir şekilde, hatta rükû hâli gibi eğilerek bile ayakta duramazsa, dümdüz oturup öylece namazını kılmalıdır.[1]  

----------
[1]- İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail (Şerhli), c.1, s.540, Mesele:970.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ahlak ve İlişkilerimiz

    Kuşkusuz, insan toplumsal bir varlık olarak yaratılmıştır ve onun için ilişkisiz bir yaşam düşün&uum ...
  • İbretli Öyküler 4.Cilt

    “Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap ...