Okuyucusu kadın olan müzik, insana zindelik kazandırmak amacıyla da dinlense hükmü nedir?

2014/02/25
Soru
Yabancı müziğe ilgi duyulsa ve onun bir kısmını kadın söylese, ama genel olarak müzik günlük işlerimizde bizi -günaha değil de- hareketli ve zinde tutarsa İslam açısından hükmü nedir?

Yabancı müzik gına ve haram türden olursa onu dinlemek caiz değildir. Haram müzik, eğlence meclislerinde yani günah işlenen meclislerde dinlenen müziktir. Fakihlere göre bu tür müzikleri dinlemek ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister başka şekillerde mutlak olarak haramdır. Günlük işlerde insanı canlı tutuyor vb. bahanelerle helal olmaz.

Ayrıntılı Cevap

Müzik, Müslümanların örfünde eğlence ve günah meclislerinde dinlenen türden olursa haramdır ve ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister yalnız dinlesin, ister başkalarıyla birlikte, ister ondan etkilensin ister etkilemesin onu okumak ve dinlemek caiz değildir. Bu haramlık Şii fıkhının sabit hükümlerinden olup bu ünvanda olduğu sürece hükmü haramdır ve sakınmak farzdır. İş yaparken heyecan veriyor, canlı tutuyor vs. bahaneler onu haramlıktan çıkarmaz.[1] Daha fazla bilgi için bkz: Soru:932 (Site:1004).

Sorunuzu taklit merciilerinin bürolarına gönderdik ve şimdiye kadar elimize geçen cevaplar şunlardır:

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanaei: Genel olarak müzik, günah meclislerine uygun oynatıcı-eğlendirici türden olursa haramdır ve kadının sesi eğer gına şeklinde olursa veya zevk almak kastı varsa veyahut mefsede doğuracaksa caiz değildir.   

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani: Eğlence meclislerine uygun olursa haramdır. Yani eğlence meclislerine uygun olması onun ölçüsüdür.

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Caiz değildir.

Daha fazla bilgi için 1078. (Site:1256) ve 2832. (site:3064) soruların cevaplarına bakınız.
-------------
[1]- Ayetullah Hamanei, Ecvibet-u İstiftaat, c.2, s.19, 1. Baskı, İntişarat-ı el-Huda, h.ş.1380; İmam Humeyni, İstiftaat, s.571, 1. Baskı, İntişarat-ı Mihrap; Ayetullah Mekarim Şirazi, İstiftaat, s.148; Ayetullah Behcet’in bürosundan istifta; ve diğer fıkhi kaynaklar.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Meâd

    Bugün Müslümanlar eski iftiharlarına yeniden kavuşmak istiyorlarsa, tek yol meâd ve ahiret inanc ...
  • Kur'an Diyarında Gençlerin Bilmesi Gerekenler

    Hac ve Umre yolculuğu, her Müslüman'ın arzu ettiği bir yolculuktur. Zira bu yolculuk, insanın ruhi kirl ...