Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır?

2014/02/24
Soru
Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır? Ayetullah Uzma Hamenei'nin bu konudaki görüşü nedir?

 Şehidin kanı Allah yolunda ve Allah için döküldüğünden şehidin Allah katında makamı yücedir. Onun kanın ilk damlası yer döküldüğünde bütün günahları kul borcu hariç bağışlanır.[1] Hatta bir şiar ve alamet olarak kıyamette bu kanı taşıyabilmesi için kanın beden ve elbisesinde korunması gerektiği söylenmiştir.[2]

Ama bütün bu faziletlere rağmen şehidin kanın pak olduğuna dair bir delil yoktur. Şia'ya göre insanın ve atar kanı olan her canlının kanı necistir hatta şehit kanı olsa bile.[3]

Elbette şehit aynen gusül verilmiş ölü gibi paktır. Buna göre onun gövdesine dokunmak mess-i meyyit (ölüye dokunmakla boyna gelen) guslü gerekli kılmaz.[4]

-----------
[1] el-Hurru'l Amili Muhammed b. Hasan b. Ali, Vesailu'ş-Şia c. 18 s. 326 Alu'l-Beyt basımı 1409

[2] Sebzevari, Seyyid Abdu'l-A'la, Muhezzebu'l-Ahkam, c. 3 s. 444, 1413,

[3] Müğniye, Muhammed Cevat, el-Fıkhu alel-Mezahibu'l-hamse, Daru'l-Cevat, 1421, 10. Baskı, Beyrut

[4] Tevzuhu'l-Mesail İmam Humeyni, c. 1 s. 316 ve 322

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar