Ubeydullah b. Ziyad’la İbn-i Mercane aynı kişiler olmalarına rağmen neden ‘vav’ (ve) ile atfedilmiştir?

2014/02/23
Soru
Ziyaret-i Aşura’da ‘(Allahım!) Ubeydullah b. Ziyad’a ve İbn-i Mercane’ye lanet et.’ diye bir cümle var. İbn-i Mercane ile Ubeydullah b. Ziyad aynı kişiler değil mi? Öyleyse neden bu iki isim arasında ‘vav’ (ve) gelmiştir?

Bu iki cümlenin birlikte manası şudur: Ubeydullah, Ziyad’ın ve Mercane’nin oğludur. Yani anne ve babasının ismi beraber getirilmiştir. Ubeydullah b. Ziyad (bir iddiaya göre) Ben-î Ümeyye ve ‘Al-î Ziyad’dandır ve onlara edilen lanetler, ona da gelmektedir. Ama o, İmam Hüseyin (a.s) ve ashabının şehid edilmesinde önemli bir rol oynadığı için, yine anne ve babasının köklerinin bozuk olmasından dolayı onun adının yanı sıra zinadan dünyaya gelen babası ve zinakar annesinin de adı getirilmiş ki, nesep ve aile bağının ne kadar kirli olduğu belli olsun.

Böyle yerlerde bir kaç isim ve sıfatın ‘vav’ (ve) ile atfedilmesi konusu öteden beri yapılagelen bir şeydir. Bu ziyaretin başında İmam Hüseyin’e verilen selam’da bile bunu görmekteyiz.[1]
--------------
[1] -Esselamu Aleyke Ye’bne Emr-il Müminin ve’bne Seyyid-ul Vasiyyin. Halbu ki Seyyid-ul Vasiyyin, Emir-ul Müminin kendisidir ve burada ‘vav’ (ve) ile atfedilmiştir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar