Zamanın İmamının (a.s) yiyecek ve giyeceği nedir?

2014/02/22
Soru
Zamanın İmamının (a.s) yiyecek ve giyeceği nedir?

İmam tıpkı diğer insanlar gibi yaşamakta, normal ve olağan bir yaşam sürmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kendisi yiyecek ve giyecekten minimum ölçüde istifade etmektedir. Numanî, Ğıybet kitabında İmam Sadık (a.s) ve İmam Rıza’dan (a.s), Hz. Mehdi hakkında şöyle rivayet etmektedir: “Onun giydiği sadece kalın ve yediği de katıdır.”[1] İmam Hüseyin’den (a.s) aktarılan bir rivayette ise elbisesinin kalın ve yemeğinin arpa olduğu belirtilmiştir.[2]
----------
[1] Müntahabu’l-Eser, s. 378.

[2] a.g.e., s. 619.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar