Eğer kor suyu necis olan bir elin üzerine dökülür ve akar giderse, akan bu suyun hükmü nedir?

2014/02/22
Soru
Eğer kor suyu necis olan bir elin üzerine dökülür ve akar giderse, akan bu suyun hükmü nedir?

Bütün taklidi mercilerin fetvasına göre kor miktarında olan her hangi bir kuyunun suyu, necisin kendisine veya necisin kendisine değil, necislenmiş bir şeye temas ederse, eğer tamas eden suyla birlikte necisin kendisi bulunmazsa, ve bunun yanı sıra suyun rengi, kokusu ve tadından hiç birisi değişmemişse necise temas eden kor suyu necis olmuyor.[1]

Buna binaen necis olan elin kor miktarınca kendisinde su barındıran kuyunun suyuna tamas ederse ondan akan su, aşağıdaki şartlarla necis değil ve paktır. Akan suyla birlikte necisin kendisi olmayacak, renginden, tadından ve kokusundan hiç birisi değişmemiş olacak. Akan su ile birlikte necsin kendisi var olup olmadığında, kokusunun, renginin ve tadının değişip değişmediğinde şek ediyor isek şek ediliyor ise bu şekke itina edilmemelidir. Dolayısıyla söz konusu olan akan su pak ve temizdir.
----------
[1] Aşağıdaki kitaptan yararlanmıştır: İmam HUMEYNİ, " tevzihu'l-mesail el-mehaşi ", müesesei neşr-i islami, 1424, c. 1, s. 39, mesele: 17;

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar