Gusül alındığında bedenin sağ tarafını sol elle yıkamanın sakıncası var mı?

2014/02/22
Soru
Gusül alındığında bedenin sağ tarafını sol elle yıkamanın sakıncası var mı?

Sakıncası yoktur.[1]
------------
[1] -Daha fazla bilgi için bkz: İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, c.1, s.216, mesele:361, 362, 363.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar