Abdest alırken kolları dirseklerin dışından mı yıkamak gerekiyor yoksa iç tarafından mı?

2014/02/22
Soru
Abdest aldığımız zaman kolları dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkadığımızda, elimizi dirsekten itibaren aşağı doğru çekip elin içine ve parmak uçlarına kadar mı yıkamalayız yoksa yukarıdan aşağı doğru elin üstüne ve parmak uçlarına kadar mı çekmeliyiz?

Abdest alırken yapılması gerek şey sağ ve sol kolların dirseklerden parmak uçlarına kadar her tarafının yıkanmasıdır. Ama erkeklerin dirseklerin dışından, kadınlarında diseklerin içinden başlaması müstehaptır.[1]-[2]
-------------
[1] -İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, c.1, s.155, mesele:245.

[2] -a.g.e. s.205; Ayetullah Hamanei, İstifta, Abdest Hükümleri, 146. soru

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar