Kuran’ın kaç suresi peygamberlerin adını taşımaktadır?

2014/02/18
Soru
Kuran’ın kaç suresi peygamberlerin adını taşımaktadır?

 

Kuranı kerim’in altı tane suresi peygamberlerin adını taşımaktadır. Bu sureler şunlardan ibarettir: Nuh, İbrahim, Yunus, Yusuf, Hud ve Muhammed. Elbette müfessirler bazı rivayetleri göz önünde bulundurarak Taha[1], Yasin[2], Muddessir[3], Müzzemmil[4] gibi surelerin Peygamberimize delalet ettiği ve buradan yola çıkarak bu surelerinden peygamberlerin adlarını taşıyan surelerden sayılabilineceğini görüşündedirler.

 

 -----------------

[1] Mekarim şirazi, Nasır, Tefsiri numune, c.13, s.157.

[2] Aynı kaynak, c.18, s.315.

[3] Hüseyni Hemedani, Muhammed hüseyin, envarı dırağşan, c.17, s.174.

[4] Aynı kaynak, c.17, s.149.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Şia

    İslam'da Şia adıyla yayınlanan bu kitap, Batı dünyasına Şia mezhebini tanıtmak için yapılmış olan ara ...
  • Velayet Nuru İmam Ali

    Hz. Ali'nin (a.s) hayatını genel anlamda beş bölümde inceleyebiliriz. 1- Doğumundan Hz. Peygamber ...