Erkek altın saat kullanabilir mi?

2014/03/08
Soru
Ben bir erkeğim ve bana altın kaplama bir saat hediye edildi. Bu saati kullanabilir miyim?

Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece yanda taşınırsa namaz için bir engel çıkarmaz ama kol veya boyna asılırsa onlarla namaz kılmak sorunlu olur.[3] Netice itibariyle erkeğin altın kullanmasının haram oluşunun kesin olması nedeniyle salt altının hediye oluşu onun haram olmasını ortadan kaldırmaz. Altının erkekler için haram olmasının felsefesi hakkında bilgi edinmek için şu başlığa müracaat edin: 759. Soru (Site: 799), Altının Erkeğe Haram Olmasının Felsefesi.

----------
[1] (Hoyî, Tebrizî, Sistanî, Zencanî): Altın takmak… .

[2] (Behçet): Erkek için namazda ve namaz dışında haramdır ve de namazın onlarla bozulması düşündürücüdür. Elbette ihtiyat gereği sebepten yoksun değildir. Altını yanda bulundurmak ve takmaksızın taşımak ve de altın kaplama diş takmak erkek için namazda bir engel çıkarmaz. Kadının ise namazda veya namaz dışında altın ile süslenmesinin bir sakıncası yoktur. Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, m. 833, s. 463.

[3] Necatu’l-İbad, (lil-İmam Humeyni), s. 94, mesele. 20.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ramazan Geldi Hoş Geldi

    Sûfilere göre avâmın orucu, yemekten içmekten, cinsî muâmeleden çekinmekti ...
  • Adalet Güneşi

    Ebu Said, Peygamber Efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ahir zamanda sultan(ları) tarafınd ...