Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?

2014/03/08
Soru
Hay ve kayyum kelimeleri hangi Kur’an surelerinde yer almaktadır?

Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:

 

1. Bakara suresi 255. ayet: “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.”

 

2. Ali İmran suresi 2. ayet: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.”

 

3. Taha suresi 111. ayet: “Bütün yüzler o hay ve kayyum önünde yere inmiştir.”

 

Ama Yüce Allah hakkında kullanılan “diri” sıfatı iki yerde yer almaktadır:

 

1. Furkan suresi 58. ayet: “Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et.”

 

2. Mümin suresi 65. ayet: “O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin.”

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar