Alacaklı, hakkını zorla alabilir mi? Mesela beş dakikalığına bayıltarak veya birkaç kişinin yardımıyla zor kullanarak alabilir mi?

2014/03/10
Soru
Birisinden 20 bin lira alacağım olsa ve o şahıs borcunu vermezse ondan hakkımı zorla alabilir miyim? Örneğin beş dakikalığına bayıltarak veya başkalarının yardımıyla zor kullanarak alabilir miyim?

Borçlu, borcunu inkar eder veya ödemede mazereti olmadan ihmalkar davranırsa, alacaklı, alacağı miktarı onun malından alabilir. Ancak:
1- Bu konuda kanun varsa, kanunlara uymak gerekir.[1]
2- Borçludan alacağını almak fitne ve fesada yol açacaksa o zaman şer’i hakime ya da fitneye neden olmayacak birine başvurmak gerekir. [2]
Dolayısıyla insanın başkasından hakkını alması tecavüz, taaddi ve zorbalıkla olursa bu durumda şer’i hakime başvurmadan ve onun izni olmadan böyle bir şey yapması caiz değildir.[3]  
-------------
[1] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, Ayetullah Hamanei’nin İstiftaat’ı, s.401, Soru:1764

[2] - Resail ve Mesail (Merhum Neraki), c.1, s.386.

[3] - Edvar-ı Fıkh (Mahmud Şehabi), c.2, s.246.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar