Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?

2014/03/10
Soru
Acaba Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?

Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de kardeşi ile birlikte Yemenli bir ailenin kızlarını istemiştir.[3]

Ama Bilal’in çocukları hakkında yalnızca birkaç kaynakta onun torunlarından biri olarak Helal ibni Abdurrahman adlı bir şahıs tanıtılmaktadır. Bu şahsın neslini de Süleyman ibni Bilal ibni Rubah’a dayandırılmaktadır.[4] Buradan anlaşıldığı üzere Süleyman Bilal’in oğludur. Bunun dışında tarih kitaplarında Bilal’in çocukları hakkında hiçbir bilgiye rastlanılmamaktadır.

--------------
[1] Ensabu'l-Eşraf, c: 1, s: 190; El-Tabekatu'l-Kubra, c: 3, s: 179.

[2] El-Tabekatu'l-Kubra, c: 3, s: 180.

[3] El-Esabe, c: 2, s: 199; El-Tabekatu'l-Kubra, c: 3, s: 179.

[4] El-Bidayeh ven'Nihayeh, c: 12, s: 195.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ümit Sabahı

    Zuhur öncesi İslâm toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtile ...
  • Evlat Eğitimi

    Eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunda hiç kimsenin en ufak bir ş&uu ...