Eğer taklit mercileri zamanın imamı (a.s) tarafından seçiliyorsa müçtehit ve veliyy-i fakihi tanıtan diğer kaynakların rolü nedir?

2014/03/10
Soru
Zuhur (12. İmam’ın ortaya çıkması) zamanında 11 tane taklit mercii öldürülecek midir, diye sorulan sorunun yanıtında, taklit mercileri imamlar tarafından seçildiğinden onların İmam tarafından öldürülme ihtimalinin olmadığını söylemişsiniz. Havzadaki öğretim üyeleri topluluğu gibi müçtehidi tanıtan diğer prosedürlerin rolü nedir? Kesinlikle daha hassas bir husus olan veliyy-i fakihin tayin edilmesine neden halk müdahalede etmektedir? Lütfen bunları açıklayınız.

Dikkatleriniz için teşekkür ederiz. 1393. sorunun yanıtında işaret ettiğimiz gibi İmam belirgin bir şahsı hâkimiyete atamamış, sadece fakihleri genel bir şekilde atamıştır. Bundan dolayı zamanın imamı (a.s) tarafından mercilerin seçilme ve teyit edilmesinden kasıt, özel bir şahsın seçilmesi ve teyit edilmesi değildir. Sadece masum (a.s) tarafından merciiyet makamı için fakihlerin genel atanması kastedilmektedir. Havzadaki öğretim üyeleri ve uzman kesim veya uzmanlar tarafından veliyy-i fakihin seçilmesi ve halk tarafından da uzmanların seçilmesi gibi en âlim müçtehidi tanıtmaya dönük diğer prosedürlerin rolü, bu makam için gerekli şartları taşıyan özel bir şahsı keşfetmek ve seçmektir. Elbette küçük gıybet zamanında zamanın imamı (a.s), özel fertleri bu makam için atamıştır. Ama büyük gıybetin başlamasıyla özel bir ferdi bu makam için seçmemiş ve fakihleri bu makamı üstlenmesi için genel bir şekilde atamıştır.[1]    
--------------
[1] Daha fazla bilgi için şu kaynağa müracaat ediniz: Üstat Hadevi, “Velayet ve Diyanet”, s. 102-108.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar