Hayız olan kadının Kur’an okuması Ramazan ayında da mekruh mudur?

2015/06/19
Soru
Hayız halinde olan bir kadının Kur’an okumasının keraheti Ramazan ayında silinir mi?

Hayız olan kadının Kur’an okumasının kerahet taşıması konusunda Ramazan ayı ile diğer aylar arasında bir fark yoktur. İmam Humeyni (r.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Kur’an okumak, beraberinde taşımak ve onu bedenin bir yerinden etrafa taşımak hayız olan için mekruhtur.”[1] Elbette ibadetlerdeki kerahetin anlamının daha az bir sevap elde etme olduğuna dikkat edilmelidir. Yani hayız olan bir kadının Kur’an okuması sevap taşır ama bu, kadının temizken Kur’an okuyarak elde ettiği sevaptan daha azdır. Bundan ötürü hayız olan bir kadın Ramazan ayında Kur’an okursa, sevap kazanır ama onun sevap miktarı, hayız olmadığı bir Ramazan ayında okuduğu Kur’an’a mukayeseyle daha azdır.

------------
[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 269, mesele. 477.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar