Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?

2014/03/10
Soru
Hangi sure Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak bilinmektedir?

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

El-Facr suresi Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak meşhurdur.[1] İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “El-Facr suresini her farz ve mustahap namazlarınızda okuyun. Bu sure İmam Hüseyin’in suresidir. Kim bu sureyi okursa kıyamette Hz. İmam Hüseyin’in derecesinde cennete onunla birlikte olur.”[2]

Bu surenin sonunda mutmain olan nefise hitap edilmiş ve Allah’a doğru çağrılmış, özel kullarının arasında katılması ve ebedi olan cennete yerleşmesi istenmiştir. [3]

Kuşku yok ki nefs-i mutmainnenin en belirgin örneği Hz. imam Hüseyin (a.s)’dir. Belki de bu yüzden bu sure Hz. Hüseyin’in suresi olarak isimlendirilmiştir.[4]  
-------------
[1] Tefsir-i nesim-i rahmet, c. 29-30; Tefsir-i Nümüne, c. 26, s. 439

[2] Ade, 390; Mecmeu’l-Beyan, c. 10 s. 730

[3] El-Facr, 27; یَأَیَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ*ارْجِعِى إِلىَ‏ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً*فَادْخُلىِ فىِ عِبَادِى*وَ ادْخُلىِ جَنَّتىِ*

[4] Tefsir-i Nümüne, c. 26, s. 439

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar