Ehl-i Sünnet kendi alimlerini Hazret lakabıyla anmaktadır acaba onlar bu şahsiyetleri peygamber derecesinde mi görmekteler?

2014/03/15
Soru
Ehl-i sünnet kendi ulemasını “Hazret” lakabıyla anmaktadır. Acaba bu lakap Peygameberlere özgü değil mi? Onlar bu kişileri peygamberler derecesinde mi görmekteler?

 Türkçe’de ve Farsça’da Hazret lakabı ve Arapça’da “Semahet” tabiri dini şahsiyetler için kullanılır ve saygıyı ifade eder. Bu deyim İslam mezheplerinin çoğunda vardır. Buna göre bu sözü bir şahsiyet hakkında kullanmak onu peygamberler veya masum imamlar makamına çıkarmayı ifade etmez. Sadece onun din alanındaki hizmet ve bilgilerine karşı saygı ve takdiri dile getirir ve bir sakıncası da yoktur.

 

 Elbette bu tabir bir bölgede Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının özel lakaplarından sayılırsa   o zaman diğerleri

hakkında kullanılmaması gerekir.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar