Kabristanda cami yapılabilir mi?

2014/02/15
Soru
Kabristanda cami yapılabilir mi?

Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Kabristan vakıf değilse, başkasının özel mülkü değilse, umumi mekanlardan değilse ve orada cami yapmak Müslümanın kabrine saygısızlık sayılmazsa veya kazılmasını gerektirmiyorsa sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Arsa vakıf değilse sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Şu anda hiç bir şekilde define izin verilmemişse ve cami yapmak kabirlerin açılmasına özellikle alimlerin kabirlerinin açılmasına neden olmazsa kabristan camiye dönüştürülebilir. Sonuçta orada namaz kılınabilir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki arsa kabristan olarak vakfedilmişse orada sadece cami yapılabilir. Ama çeşitli sebeplerden dolayı orada defin mümkün olmazsa satılmalı, parasıyla kabristan olması için yeni bir arsa alınarak vakfedilmelidir. Eğer kabristanlar yeterliyse cami, hüseyniye, kütüphane vb. alanlar için kullanılabilir.

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.8

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Kur'an Dilinin Analizi

    Dinî metinlerin dili ve bu metinlerin çeşitli ifadelerini anlamanın niteliği üzerinde düşü ...