Gusül almanın mümkün olmadığı durumlarda ne yapmak gerekir?

2014/04/12
Soru
Bir kimse eşiyle ilişkiden sonra, (sabah namazını kılmak için) gün çıkıncaya kadar gusül alması mümkün olmazsa (su bulunmadığı veya hasta olup suyu kullanmanın kendisine zararlı olduğu vb. durumlarda) ne yapmalıdır?
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bu durumda olan bir kişinin görevi gusül yerine teyemmüm almaktır. Böylece teyemmümle sabah namazını kılar. Ancak sonraki namazları için gusül alabilirse gusül almalıdır.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu hüküm yalnız sabah namazına mahsus değildir; diğer namazlar için de geçerlidir. Buna göre bir kimse cünüp olur ve namaz vakti geçmeden gusül alamazsa mutlaka teyemmüm etmeli ve teyemmümle namazını vaktinde kılmalıdır.

Burada şu konuya da değinmekte yarar vardır: Bir kimse eşiyle ilişkiden önce güneş çıkıncaya kadar gusül alamayacağını bilirse acaba bu ona helal mı? Taklid mercilerinin fetvalarına göre bu sorunun cevabı olumludur. Yani böyle bir durumda da ilişki kurup cünüp olmanın şer’an bir sakıncası yoktur ve bu durumda gusül alması mümkün olmazsa teyemmümle namazını kılması gerekir. [1]

-----------
[1] Huseyni, Seyyid Mucteba, Risale-i Danuşcui s. 40 Mes’ele: 77

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar