İslam göre namahrem kadın ve erkeğin tokalaşmasının hükmü nedir?

2014/04/09
Soru
İngiltere’de ki bir çok resmi ve gayri resmi işlerde ya da hastanede hasta yanına gittiğinizde hal hatır sormak için veya görüştüğünüz kişiden ayrıldığınızda size ellerini uzatıp tokalaşmak istiyorlar. Bunun hükmü nedir?

İnsanın namahreme karşı olan tutumu fesat ya da fesada düşme korkusu olmayacak şekilde olmalıdır.[1]

 

Namahrem kadın ve erkeğin bedensel temasları ve birbirleriyle tokalaşmaları hususunda değerli taklit mercileri genel olarak şöyle buyuruyorlar: “Namahremle tokalaşırken elde eldiven, elbise gibi bir engel olmazsa ve mecbur da kalınmazsa caiz değildir.”

 

Örneğin İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “Erkeğin namahrem kadının bedenine hatta eline ve yüzüne el sürmesi caiz değildir; ancak arada eldiven gibi bir şey varsa, kötü kastı da yoksa ve el de sıkılmazsa el sürmenin sakıncası yoktur. Kadının da namahrem erkeğe dokunması aynı hükmü taşımaktadır.”

 

Yine tedavi etmek, boğulmaktan ve yanmaktan kurtarmak[2] gibi zaruretler icap ettiğinde erkeğin kadını, kadının da erkeğe dokunmasının sakıncası yoktur; ancak bu dokunmalar zaruret miktarını aşmamalıdır.”[3]

 

Sorduğunuz soruya göre sizin için her hangi bir zaruret söz konusu değildir. Bu yüzden tokalaşma durumunda kalırsanız eldiven gibi bir şey arada olsun ki günaha düşmeyesiniz.

---------
[1] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci', c.2, Mesele: 2442; yine aynı kaynak, s.809, ikinci sual; Mesail-i Cedid, c.1, s.137-138

[2] - Daha fazla bilgi için bkz: Tevzih-ul Mesail (İmam Humeyni), c.2, s.929, soru:36-37; Cami-ul Mesail, (Ayetullah Fazıl), c.1, 1717. mesele; Ecvibet-ul İstiftaat (Farsça), s.290, soru: 1310

[3] - İmam Humeyni, Necat-ul İbadat, s.364, mesele: 23-24

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Namazda 114 Hikmet

    Namaz eğitimi hakkında yazmaya muvaffak olduğum bu beşinci kitaptan dolayı Allah'a şükürler olsun. Biri ...
  • Ümit Sabahı

    Zuhur öncesi İslâm toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtile ...