İçki veya domuz eti sunan lokantalarda veya İsrail’e yardım eden kurumlarda çalışmak haram mıdır?

2014/04/07
Soru
Aşağıdaki işler haram mıdır? 1. Müslüman veya Müslüman olmayanlara haram et veya içki sunan bir yerde çalışmak 2. İsrail’e destek sağlayan (para yardımı yapan) bir şirkette çalışmak

Ayetullah Uzma Hameni domuz eti konservesi yapan bir işyerinde veya gece kulüplerinde ve fesat yerlerinde çalışmanın hükmü hususundaki bir soruya şöyle cevap vermiştir:

“Domuz eti, içki satmak ve kabare, kumar, fuhuş, içki merkezleri vb. yerlerde çalışmak caiz değildir ve bu yollarla elde edilen gelir de haramdır. İnsan bu yolla aldığı ücrete de malik sayılmaz.”[1]

İkinci konuyla ilgili olarak İmam Humeyni’den sorulan bir soru ve cevap şöyledir:

Soru: “Müslümanların Yahudi kurumlarında çalışmaları onların İsrail’e destek sağladıklarını bilmesi durumunda caiz midir? Onların yardım ettiklerini bilmediği takdirde günlük olarak orada işçilik yapabilir mi?”

Cevap: “Orada işçi olmak caiz değildir. Onlardan alınan mayış ve ücret de haramdır. İsrail’e yardım ettikleri belli olmayan durumlarda (şüpheli olduğunda) da bu gibi kurumlara girmesinler.”[2]

----------
[1] Tevzihu’l-Mesail İmam Humeyni c. 2 s. 956; Ecvibetu’l-İstiftaat (Farsça) s. 239

[2] Tevzihu’l-Mesail, İmam Humeyni c. 2 s. 813

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Akait Dersleri

    Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilin ...
  • İmam Humeyni'nin Liderlik Tarzı

    Hiç şüphesiz İmam Humeyni, çağımızın bilge bir şahsiyetidir. Tevhid rayihası onun varlığına sinmiş ...