Ojeli tırnakla cenabet guslü alınabilir mi?

2014/02/24
Soru
Ojeli tırnakla cenabet guslü alınabilir mi?


 Abdest ve guslün şartlarından biri suyun abdest ve gusül azalarına ulaşmasına engel olacak bir şeyin olmamasıdır.[1] Bu açıdan abdestle gusül arasında bir fark yoktur.

Buna göre engel teşkil edecek şeyi gusülden önce gidermek gerekir. Giderildiğine emin olmadan gusül alınırsa o gusül batıldır.[2]

Büyük taklit mercileri, ojenin suyun ulaşmasına engel olduğunu buyurmaktalar.[3] Ancak ojenin, ayağın bazı parmaklarında olması abdeste zarar vermeyebilir.

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Ojeyle Abdest Almak, Soru:11846 (Site:12602)

Dizin: Ojeyle Abdest Almak, Soru: 19850 (Site: tr19142)

 -------------

[1] -Humeyni, Seyyid Ruhullah Musavi, Tevzihu’l-Mesail (İmam Humeyni, Haşiyeli), Muhakkik ve Musahhih: Benî Haşim Humeyni, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.1, s.176 ve 222, Mesele:377, İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424

[2] -a.g.e. c.1, s.222, Mesele:377

[3] -Soru:11846 (Site:12602), Soru: 19850 (Site: tr19142)’dan faydalanılmıştır.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar