Mülk sahibi, mülkünün yarısını bir hayır kuruluşuyla sulh ediyor (anlaşıyor) ve orada veya ona bedeli olacak mekanda okul yapılmasını şart koşuyor. Bu kuruluş orada medresenin dışında bir şey yapabilir mi?

2015/12/09
Soru
Mülk sahibi, mülkünün yarısını bir hayır kuruluşuna satıyor, diğer yarısını sulh ederek (anlaşarak) orada veya ona bedel mekanda okul yapılmasını şart koşuyor. Bu kuruluş orayı okulun dışında bir şey için kullansa, şartta gelen bedel mekandan maksat oranın satılması ve başka bir yerin satın alınması olabilir mi? Olmazsa, o kuruluş kendi malı olan başka bir yeri okul yapabilir mi?

Bu meselede üç nokta göz önüne alınmalıdır:

1. Akitteki söz konusu şarta aykırı davranmak caiz değildir. Yani o mekan veya bedel mekan okulun dışında bir şey için kullanılamaz.

Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Şart, lazım akdin içindeyse ona amel etmek gereklidir ve aykırı davranmak caiz değildir.

Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Bundan maksat galiba zaruret durumunda ve yerini değiştirdiklerinde ikinci mekanda okul yapılmasıdır.

Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Sözden anlaşılan şudur: O mekan okul yapmaya uygun olmazsa yeni bir mekanla değiştirilir ve okul orada yapılır. Yoksa kuruluşun onu başka bir işte kullanması ve elindeki başka bir mekanda okul yapması demek değildir.

3. Zaruret icap ettiğinde başka bir mekan okul yapımı için seçilirse değer yönünden önceki mekanla aynı değerde olmalıdır.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar