Kerbela’da namaz Mekke’de olduğu gibi tam olarak mı kılınır?

2014/02/24
Soru
Selamun Aleykum. Kerbela’da namazın tıpkı Mekke’de olduğu gibi tam olarak kılındığı doğru mudur? Yani yolcu şahıslar tam olarak kılabilirler mi?


 İmam Hüseyin’in hareminde namazın tam veya seferi olarak kılınması hakkında şunları belirtmek gerekir: Yolcu, Mesdicü’l Haram, Peygamber mescidi ve Küfe mescidinde namazı tam olarak kılabilir. Ama bu mescitlerin parçası olmayan ve sonra bu mescitlere eklenmiş bir yerde namaz kılmak isterse, müstehap ihtiyat gereği namazı seferi kılması gerekir. Elbette güçlü görüşe göre namazı tam kılmak da doğrudur. Aynı şekilde yolcu Şehitlerin Efendisinin haremi ve harem ile bitişik mescitte namazı tam olarak kılabilir.[1]

Elbette iki nokta hatırlatılmalıdır:

1. Bu dört mekânda namazı tam veya seferi olarak kılmak ihtiyaridir ve yolcu istediğini seçebilir.

2. Bu hüküm İmam Hüseyin’in (a.s) haremine özgüdür ve tüm Kerbela şehrini kapsamamaktadır.[2]

 -----------

[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 728, m. 1356; Hz. Ayetullah Hamaney, Sistani, Safi Gülpaygani, Mekarim Şirazi ve Nuri Hemedani gibi bazı merciler Mekke ve Medine şehirlerinin tümünde namazı seferi veya tam olarak kılmayı tercihe dayalı bilmektedir.

[2] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 728, m. 1356.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar