Nazil olduğu sırada yetmiş bin meleğin kendisine eşlik ettiği sure hangisidir?

2014/02/24
Soru
Nazil olduğu sırada yetmiş bin meleğin kendisine eşlik ettiği sure hangisidir?


 Hadis kaynaklarında belirtildiğine göre, bu özellik En’am suresi için zikredilmiştir.

İmam Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyurmaktadır: En’am suresi hep birlikte ve ani bir şekilde nazil olmuştur ve yetmiş bin melek ona eşlik etmiş ve böylece bu süre Hz Muhammed’e (s.a.a) nazil olmuştur. O halde onu büyük ve değerli addedin ki Allah’ın büyük ismi yetmiş defa onda zikredilmiştir. Eğer halk bu surenin hangi hakikatleri içerdiğini bilseydi onu terk etmezdi.[1]   

 ------------

[1] Kuleyni, Muhammed bin Yakup, “Kâfi”, c: 2, s: 622, hadis 12, Daru’l Kitabı İslamiye, Tahran, 1365 h.ş.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar