Eğer meseleyi bilmemeden ötürü ölüyü tahnit etmeksizin toprağa gömerlerse ne yapılmalıdır?

2014/02/24
Soru
Eğer meseleyi bilmemeden ötürü ölüyü tahnit etmeden toprağa gömerlerse ne yapılmalıdır?


 Gusül aldırıldıktan sonra ölüyü tahnit etmek farzdır; yani ölünün alnı, el avuçları, diz kapakları ve ayaklarının büyük parmaklarının ucuna kâfur sürülmelidir.[1] Ama defin işleminden sonra ölünün tahnit edilmediğinin farkına varılırsa, beden kabirde kokmamış ve dağılmamışsa, kabrin açılıp kabirde tahnit işleminin yapılması farzdır ve onun kabirden çıkarılmasına gerek yoktur. Ama ölüye saygısızlık yapılmasına neden olursa (beden kokusunun yayılması veya bedenin parçalanmasına vesile olursa) tahnit yapma farzı ortadan kalkar.[2] Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 ------------


[1] İmam Humeyni, “Tevzihü’l-Mesail” (el-Mahşi), muhakkık ve musahhıh: Beni Haşim Humeyni, Seyyid Muhammed Hüseyin, c. 1, s. 330, Defteri intişaratı İslami, Kum, çapı heştum, 1424 h.k.

[2] Gulpeygani, Seyyid Muhammed Rıza Musevi, “Mecmeu’l Mesail”, c: 1, s: 99, Daru’l Kur’anu’l Kerim, Kum, 1409 h.k; Tebrizi, Cevat, “İstiftaatı Cedid”, c: 2, s: 46, bica, bita, Kum; Lenkerani, Muhammed Fazıl Muvahhidi, “Camiu’l Mesail”, c: 2, s: 122, İntişaratı Emiri Kalem, çapı yazdehum, bita, Kum.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar