Bankanın verdiği taksitli krediyle umre için kayıt yaptırmak istiyorum. Bunun şer’i hükmü nedir?

2014/02/24
Soru
Bankanın verdiği taksitli krediyle umre için kayıt yaptırmak istiyorum. Bunun şer’i hükmü nedir?

Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Şartlara uygun şekilde kredi almanın sakıncası yoktur. Ama son zamanlarda bankaların hac ve umre için verdikleri krediler hususunda yüce rehberlik makamının hac işlerinden sorumlu bi’se’si tarafından yayınlanan ve çeşitli ajanslarda yayınlanan bildirilere bakın.  

Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Bu şekilde umreye gitmenin sakıncası yoktur.

Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Böyle kredi ne cüalenin (ödül koyma) kapsamına girer ne de mal alımının. Bu, karşılığında kâr elde edilen kredidir. Kâr ise ücretin haddinde değildir (en yüksek kâr yüzde dörttür). Dolayısıyla faize girer ve haramdır.

Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Şu anda bazı bankaların cüale (ödül koyma) adı altında yaptığı kayıtların şer’i bir yönü yoktur ve gerçekte bunlarda fazlalık şartı vardır; bu da faiz olup haramdır. Umre-i Müfrede’ye faizli parayla gitmek ise caiz değildir. 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ümit Sabahı

    Zuhur öncesi İslâm toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtile ...
  • Eğitimde Yanlış Yöntemler

    Eğitimdeki yanlış yöntemlerden kastımız, eğitimin amacına ulaşmak için eğitmen tarafından uygulanan ancak ...