Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?

2014/02/24
Soru
Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?

 Asıl itibarıyla tertil ki “retilil kurane tertila” denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖیلًا” “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”[1] Ama buradaki manası ise Kur’an ayetlerini sabır ve ağır ağır, gerekli tertip, harflerini doğru bir şekilde eda etme, kelimelerini açıklama, ayetlerin kavramlarında teemmül etmek ve onların neticelerinde düşünmektir. Açıktır ki bu şekilde kuranın okunması insanın manevi, ahlaki ve takvasal boyutunu ilerletme ve geliştirmesini sağlama noktasında önemli rolü var olmaktadır.[2]

İmam Sadık’tan (a.s) “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖیلًا” ayetinin ne manaya geldiği hakkında soru sordular? İmam şöyle buyurdu: Emirü’l-Müminin Ali (as) şöyle buyurmuştur: Ayetten kasıt Kur’an-ı açık ve tane tane okuyun şiir gibi ve bir avuç küçük taş atar gibi de (her tarafa dağılır gibi) değil, belki kalplerinizi onunla yumuşatın ve surenin sonuna yetişmek için de acele etme peşinde olmayın.[3]

Bu nedenle Kur’an-ı tertilli okumak sadece günümüzde birçok karinin okuduğu ıstılahı manasında değildir, belki daha çok geleneksel kıraat yöntemlerini kapsamaktadır.   

 -------------

[1] Müzzemmil suresi, 4. Ayet.

[2] Mekarim, Nasır, “Tefsir’i Numune”, Tahran: Daru’l Kitab-ı İslamiye, çapı evvel, 1374 h.ş, c: 25, s: 167.

[3] “Abdullah b.  Süleyman şöyle diyor: Eba Abdullah’tan (a.s) Allahın şu sözünden “ve rettili’l Kur’ane tertiyla”, sordurm. Şöyel buyurdu: Emirü’l-Müminin (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Emirü’l-Müminin Ali (as) şöyle buyurmuştur: Ayetten kasıt Kur’an-ı açık ve tane tane okuyun şiir gibi ve bir avuç küçük taş atar gibi de (her tarafa dağılır gibi) değil, belki kalplerinizi onunla yumuşatın ve surenin sonuna yetişmek için de acele etme peşinde olmayın” Kuleyni, “Kafi”, Tahran: Daru’l Kitab-ı İslamiye, 1365 h.ş, c: 2, s: 614, hadis 1.

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar