Gusül ve abdest yerine nasıl teyemmüm alınacağını beyan edebilir misiniz?

2014/02/25
Soru
Gusül ve abdest yerine nasıl teyemmüm alınacağını beyan edebilir misiniz?

 Teyemmüm Alma Şekli

Teyemmümde dört şey farzdır:

1. Niyet, 2. İki elin avucunu beraberce teyemmüm alınabilen bir şey üzerine vurmak. 3. Saçın çıktığı yerden kaşlara ve burnun üzerine kadar alnın tümüne ve iki tarafına her iki el avucunu sürmek. Farz ihtiyat gereği ellerin kaşların üzerine de sürülmesi gerekir. 4. Sol elin sağ elin tümü üzerine sürülmesi ve ardından sağ elin sol elin tümü üzerine sürülmesi. Gusül ve abdest yerine teyemmümün nasıl alınacağı hakkında fazı fakihlerin fetvası şöyledir:

1. Gusül yerine alınan teyemmümde müstehap ihtiyat üzere ikinci bir defa daha ellerin yere vurulması ve onunla sağ elin yüzünün ve sonra da sol elin yüzünün mesh edilmesi gerekir.[1] Fakihlerin bazıları abdest yerine alınan teyemmümde de bunun müstehap olduğuna inanmaktadır.[2]

2. Farz olan ihtiyata göre ikinci bir defa elin yere vurulması ve sonra sol elin avucunun sağ elin yüzüne ve sağ elin avucunun da sol elin yüzüne sürülmesi gerekir. Bu düzen abdest ve gusül yerine alınan teyemmümde aynıdır.[3] Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 --------------------

[1] Humeyni, Seyid Ruhullah Musevi, Tevzihü’l-Mesail (Mahşi), c. 1, s. 386, m. 701, Defter-i İntişarat-ı İslamî, Kum, 1424 k.

[2] a.g.e.

[3] Hamaney, Seyid Ali, Ecubetü’l-İstiftaat, s. 40, s. 209, Neşr-i Defter-i Muazzam Leh, Kum, 1424 k.

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam Tarihi

    Ciddi bir akademik çalışmanın ürünü olan elinizdeki eser aslında yazarın Üniversitede verd ...
  • Sahabenin Adaleti ve Ebu Hüreyre

    “Sahabe” konusu, İslâm dünyasının iki dev mektebi, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet arasında ya ...