Hatim merasimi ve mezarlığa çocukları götürmenin bir keraheti var mıdır?

2014/02/25
Soru
Benim on yaşında bir oğlum var, ben kendisini hatim merasimine götürdüğüm için eşim bana ergin çocukları hatim merasimi ve mezarlığa götürmenin mekruh olduğunu söylemektedir! Hadis ve rivayetlerde böyle bir şey varsa lütfen bana yollar mısınız?

 Çocukları dinsel meclis ve merasimlere ve de mescide veya Muharrem ayındaki matem merasimlerine götürmek veyahut bayram namazı ve dinsel bayramlara katılmasını sağlamak kendilerinin dinsel duygularının gelişmesi için çok önemlidir. Ergin gençleri hatim merasimi ve mezarlığa götürmek hakkında ise, rivayetlerde ve fıkhi kitaplarda yaptığımız inceleme neticesinde bu işin mekruh olduğuna delalet eden bir rivayete rastlamadık. Eğer eşinizin elinde olan özel bir rivayet ve delil varsa, incelenmesi için tam bir şekilde onu bize bildirin.

Sorulan soru hakkında bazı noktaları hatırlatma gereği duyuyoruz:

1. Aza sahiplerine teselli vermek ve mezarlığa gitmek hakkında nakledilen rivayetler mutlaktır ve ergin gençleri de içermektedir.

2. Masumların amelî hayatından çocukları mezarlığa götürmenin bir sakıncası olmadığı neticesi alınabilir. Hz. Fatıma’nın (a.s) rahatsızlık ve hastalığı hadisesinde İmam Ali (a.s) Medine şehri dışında Baki mezarlığında Beytü’l-Ahzan adında bir yeri hazır hale getirmiş ve Hz. Fatıma henüz çocuk olan İmam Hasan ve Hüseyin (a.s) ile birlikte bu mekâna gitmiş, Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) vefatı ve meydana gelen olumsuzluklara ağlamıştır.[1]

3. Merasimlere ergin gençleri eşlik etmede, bu gibi programların kendilerinin takat ve tahammülü üzerinde olmamasına ve onları yormamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde psikolojilerinin kötü etki altında kalmayacağı meclislere katılmalarını sağlamak gerekir.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.    

 -----------

[1] Allame Meclisi, Biharü’l-Envar, c. 43, s. 177, Müeesesetü’l-Vefa, Beyrut, Lübnan, 1404 k.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kendini Yetiştirmek

    İnsan çok boyutlu bir varlıktır. Çeşitli eğilim, his ve içgüdülerden oluşan esinti ve ...
  • Mizan’ul Hikmet 7. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...