Bir kimse kendi çocuğunun öğretiminin haclığını temin etmek için bir miktar para Bankaya yatırmış. Bankaya yatırılmış olan bu paraya humus taalluk ediyor mu?

2015/12/09
Soru
Bir kimse kendi çocuğunun öğretimi bağlamındaki harçlığını temin etmek için bir miktar para Bankaya yatırmış. Bankaya yatırılmış olan bu paraya, üzerinden bir sene geçtikten sonra humus taalluk ediyor mu?

 Hazreti Ayatullahe’l uazma Hamenei:

Yatırılmış olan paradan kesp edilmiş menfaatin her miktarına bir sefere mahsus humus taalluk eder. Karzul hasene şeklinde bankaya yatırmak humusun sakıt olmasına neden olamıyor.[1] Ama eğer yaşamdaki ihtiyaçların giderilmesi için olursa ve yakın zamanda örneğin humus senesinden iki veya üç sonra göze almış olduğu yerlerde sarf  ediyorsa humsunu vermesi vacip değildir.[2]

 

 -----------

 

[1] Musevi, Humeyni, Seyit Ruhullah, “Tevziü’l - mesail (el-Muhaşi Lil İmmam el-Humeyni), baskı 8, Kum: Müesesei Neşri İslami Vabeste Bı Camieyi Müderrisin, 1424, h.k. c. 2, s. 88, soru no: 955.

[2] A.g.e., mesele no: 956.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar