Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?

2014/02/12
Soru
Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?

‘Sadugatihinne’[1] daimi evlilik hakkındadır ve mehir için ‘Sıdak’ denmiştir.[2] Bu kelimenin geçtiği ayet, kadınların kesin haklarının birinden bahsetmekte ve koca, karısı bağışlamadığı sürece[3] karısının mehrini ödemesi gerektiğini vurgulamaktadır.[4]

Bu kelime dolaylı olarak evlilikte sadakat ve doğruluk olmasına da işaret etmektedir.[5]

‘Ucurehunne’[6] ise ‘Muta’ denilen geçici evliliğe aittir.[7]

 ---------------


[1] -‘Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, ama onlar gönül hoşluğuyla mehirlerinin bir miktarını size bağışlarlarsa onu iç huzuruyla ve afiyetle yiyin.’ (Nisa/4)

[2] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.3, s.262, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Tababatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, (Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır’ın Farsça çevirisi), c.4, s.169, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, Hk.1417.

[3] -Ayatu’l-Ahkam, c.2, s.330; Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmau’l-Beyan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, (Muhammed Cevad Belaği’nin önsözüyle) c.3, s.12, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, 3. Baskı, Tahran, HŞ.1372.

[4] -Tefsir-i Nümune, c.3, s.262; Hüseyni Cürcani, Seyyid Emir Ebu’l-Fütuh, Ayatu’l-Ahkam, (Mirza Veliyullah İşraki Serabi’nin çalışması) c.2, s.329-330, İntişarat-ı Nevid, Tahran, 1. Baskı, HK.1404

[5] -Hüseyni Hemedani, Seyyid Muhammed Hüseyin, Envar-ı Drahşan (Muhammed Bakır Behbudi’nin çalışması), c.3, s.342 ve 343, Kitapfuruşu-i Lütfi, Tahran, 1. Baskı, HK.1404

[6] -‘Kadınlardan biriyle evlenerek faydalandığınız (Muta yaptığınız) takdirde mehirlerini kararlaştırıldığı şekilde verin.’ (Nisa/24)

[7] -Tefsir-i Nümune, c.3, s.335.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İnançlarımız

    Elinizdeki kitap, Şia inanç ve akaidini gayet öz bir şekilde, kolay anlaşılır bir üslup ve nitelikle ...
  • Mutahhari'den 10 Konuşma

    -Takva -Takvanın Sonunçları -Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker -İslâm'da İç ...